Rehberlik

MEF Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi çalışmalarında önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışıyla hareket edilir. Öğrencilerin bilişsel, sosyo-duygusal, gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürülür.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları
Öğrencilerin; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır.

Akademik Gelişimi İzleme Ve Destekleme Çalışmaları
Genel olarak, sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik çalışmalardır. Akademik gelişimi desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda da çalışmalar yapılır.
Bu amaçla sınıf öğretmenleriyle işbirliği içinde tüm ilkokul ve ortaokul düzeyindeÖBG(Öğrenme Becerilerini Geliştirme) Projesi uygulanmaktadır.

Yetenek ve İlgi Alanlarının Belirlenmesi
Kariyer gelişim planlama çalışmalarında, çeşitli gözlem, test ve envanter uygulamalarıyla öğrencilerin güçlü oldukları alanlar belirlenir, sonuçlar veli-öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılır. “Yetenekler değişebilir ve gelişebilir” anlayışıyla hareket edilerek öğrenciler eğitim-öğretim sürecinde izlenir ve desteklenir.

Çoklu Zeka Uygulaması
Gardner’ın çoklu zeka kuramından yola çıkarak  öğrencilerin, çoklu zekâ alanlarının hbelirlenmesi ve geliştirilmesi, eğitim-öğretim sistemi içinde önemli bir yere sahiptir. 2. sınıf öğrencilerimizin çoklu zekâ alanları kendi sınıf ve branş öğretmenleri ile velilerinin gözlemlerine dayalı olarak Çoklu Zeka Dereceleme Ölçeği ile belirlenmektedir. Dereceleme Ölçeği’nden elde edilen veriler değerlendirilerek öğrencilerimizin Çoklu Zeka AlanlarıProfilleri çıkarılır. Bu profillere göre sınıf içi uygulamalarla öğrencilerimizin akademik performanslarına katkı sağlayabilecek çalışmalar uygulanabilecektir.

SOSYO-DUYGUSAL BECERİLERİN GELİŞİMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini tanıma, ifade edebilme, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama, arkadaş edinebilme ve arkadaşlığı sürdürebilme becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK SEMİNER VE ETKİNLİKLERİMİZ
Seminerlerimiz:
•             Sınav Kaygısı
•             Cinsel sağlık eğitimi
•             Meslekler Günü
•             Bizim Kurallarımız
•             Motivasyon söyleşileri
•             Teknoloji bağımlılığı
•             Hijyen Eğitimi
•             Hedef Belirleme

ÖBG(Öğrenme Becerilerini Geliştirme) Projesi:Öğrencilerin bilişsel becerilerini güçlendirerek akademik başarılarına katkı sağlamak amacıyla haftada 2 ders saati tüm düzeylerde gerçekleştirilir.

Çalışmalarda; işitsel-görsel dikkat, planlama, işitsel-görsel hafıza, analitik düşünme becerileri, yaratıcılık, yönerge alma gibi kağıt kalem çalışması, kutu ve dijital oyunlar şeklinde planlanır. Sınıf öğretmenleriyle işbirliği içinde yapılır.

Öğrenci Yönetim Kurulu Çalışmaları:MEF Okulları eğitim sistemi içinde öğrencilerin liderlik becerilerinin ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Yaşamın seçkin noktalarına hazırladığımız öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesini, seçme ve seçilme özgürlüğünün benimsetilmesini, okulda alınacak kararlara katılma fırsatı vererek; karar verme ve sorumluluğunu üstlenme becerisi kazandırılması amacıyla gerçekleştirilir.

Öğrenci seçimleri tamamlandıktan sonra sosyal sorumluluk proje ekibiyle birlikte çalışır.

Sosyal Sorumluluk Projeleri; Temel evrensel değerlerin kazanımı (saygı-sorumluluk-işbirliği-dayanışma-çevre bilinci vb.) amacıyla kardeş okul, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği,  fidan dikimi, bilişsel, sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı akranlarının dileklerini yerine getirme, eğitim programları planlama ve uygulama gibi  projeleri içerir.

Kardeş Okul Eğitimi: Öğrencilerimiz kardeş okul öğrencilerine aldıkları kutu oyunlarının eğitimini vermektedirler. Ayrıca piyano, dans, satranç, step, basketbol, futbol, resim, yaratıcı drama, go, yaratıcı yazma, seramik,  eğitim verme

Çatışma Çözme ve Arabuluculuk Merkezi:
Bu merkez öğrenciler arasında yaşanan çatışma ve anlaşmazlıklarda kendini kontrol etmebecerisinin artırılması ve ilişkilerinin daha iyiye götürülmesi amacı ile kurulmuştur. Uzun vadede amaç öğrencinin yaşanan bir çatışmada sürekli yetişkin desteğine ihtiyaç duymak yerine kendi sorumluluğunu alması ve özgüven kazandırarak öğrencinin güçlenmesini sağlamaktır.

Arabuluculuğun amacı, tarafların içinde bulunduğu gerilimi ve çatışmayı halledilebilir bir seviyeye indirmektir. Diğer bir deyişle arabuluculuk, tüm tarafların ihtiyaçlarını karşılayan bir çözüm bulmaktır. Taraflar ortak bir zemin buldukları anda arabuluculuk çalışmaya başlar. Herkesin kendisini mutlu hissedeceği bir çözüm ortaya çıkmaya başlar. Sonuçta kaybeden.yoktur; her iki taraf da kazanmıştır.

Herhangi bir çatışma ve anlaşmazlıkta “Arabulucu Öğrenci” devreye girer. Görüşmeler, psikolojik danışmanın gözlem veya desteğinde  gerçekleştirilir.

Özür projeleri: Yaşadığımız olumsuz davranışlardan çıkardığımız dersleri, duygu ve düşüncelerimizi resimlerle ve sınıfta gerçekleştirilen  sunumlarla ifade ettiğimiz bir projedir.

Akran Dayanışması Projesi : İlkokul düzeyinde uygulanır. Okulumuz Psikolojik Danışmanları tarafından yürütülen ve sınıf öğretmenleri tarafından desteklenen bir projedir. Farklı sınıf düzeylerinden öğrencilerin birbirlerini tanıması, okul içi sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, öğrenciler arasında okul ruhu ve ortak bilincin oluşturulması, öğrenciler arasında doğabilecek olumsuz davranışların (saldırganlık, şiddet vb.) önlenmesi, sorumluluk ve paylaşma bilincinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilir.

 

Class Dojo-Olumlu Davranış Kazandırma:Class Dojo adlı uygulama ilk okul düzeyinde kullanılmaktadır. Bu uygulamada öğrencilerin sınıf içinde ve okul ortamında sergiledikleri olumlu davranışlar pozitif puanlar alırlar ve pozitif puanlarını muhafaza etmeye çalışırlar. Belirli puana ulaştıklarında kutu oyunları etkinliği, bahçe saati gibi ödüller kazanırlar. Bu uygulama ile öğrencilerin olumlu davranışların teşvik edilmesi, pekiştirilmesi ve içselleştirilmeleri planlanmaktadır.

Evcil Hayvanım Okulumu Ziyarete Geldi Projesi:Öğrencilerimizi, canlılar dünyasının bir parçası olan hayvanlarla bir araya getirmek, onlarla yakınlaşmalarını sağlamak, onların haklarını koruma ve yaşanabilir bir dünya için gerekliliklerini fark etmelerini sağlamak amacıyla düzenlediğimiz “Evcil Hayvanım Okuluma Ziyarete Geldi” projesi kapsamında öğrencilerimiz besledikleri evcil hayvanlarını arkadaşlarına tanıtma ve paylaşma fırsatı bulmaktadır.

Rehberlik Birimi etkinlikleri diğer eğitsel etkinlikler gibi seçilebilmekte, her dönem sonunda gruptaki öğrenci isimleri yeniden oluşturulmaktadır. Rehberlik Birimi etkinlikleri eğitsel etkinliklerin yapıldığı saatlerde gerçekleştirilmektedir. İhtiyaca göre sadece Rehberlik biriminin seçtiği öğrencilerle de etkinlik gerçekleştirilmektedir.

Sosyal Sorumluluk: Etkinliği seçen öğrenciler, öğrenci yönetim kurulu ile aktif çalışır. Ayrıca yönetim kurulunu denetleme sorumluluğuna sahiptir.Sosyal duyarlılık ve evrensel değerleri kazandırmak adına; kendi okulundaki arkadaşlarına farkındalık kazandırmak, kardeş okul, sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma içinde çalışarak hem eğitim programlarını planlar hemde maddi olanaklar sunarak bu eğitimleri uygulamaya geçiren bir etkinliktir. Bugüne kadar, Koruncuk, Lösev, Omirilik Felçlileri, Tema vakfı, Akad Vakfı gibi kuruluşlarla çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Düşünme Becerileri Etkinliği: Öğrencilerimizin var olan olumlu yöndeki /güçlü akademik ve bilişsel potansiyellerini daha etkili kullanabilmelerine yardımcı olmak amacıyla tüm ilkokul düzeyinde yürütülen bir etkinliktir.

Bu çalışmalar öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda derinlemesine çalışmalar yapabilmelerine fırsatlar oluşturmayı hedeflemenin yanı sıra akıcı, esnek, ve orjinal düşünme, problem durumlara ilişkin doğru karar verme ve sezgisel düşünme becerisi, hafıza, görsel-işitsel dikkat, yaratıcı yazma, gelecek tasarımcılığı, bilim ve teknoloji, eleştirel düşünme, matematik-akıl oyunları, strateji, 6 şapkalı düşünme tekniği, dikkat oyunları vb  etkinlikleri de kapsayan çalışmaları içermektedir.

Bilinçli Farkındalık Eğitimi: Yaşanılan anda etrafta gerçekleşenleri olabildiğince farkedebilmektir. Zihinsel, bedensel ve duygusal özgürlüğü arttırır. Yapılan araştırmalar; bu eğitiminin benlik algısını güçlendirdiği, pozitif bakış açısını arttırdığı, dikkat kontrolünü artırarak bilişsel becerileri güçlendirdiği, kaygıyı azalttığı, kontrol mekanizmasını arttırdığı ve akranlar arasındaki agresyona olumlu katkı sağladığı gözlemlenmiştir.

Temel Yaşam Becerileri: Öğrencilerin çevresi ile uyumlu, toplumun istek, ihtiyaçlarına ve beklentilerine duyarlı bireyler olarak yetişmesi, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek amacıyla oyunlarla 1-2. sınıflarla yürütülen bir etkinliktir.

Küçük Kaslarımı Güçlendiriyorum: Yazma becerilerini güçlendirmek amacıyla mozaik, kil, kuruyemiş, baklagil ve boncuklarla 1. Sınıf öğrencileriyle yürütülen bir etkinliktir.

Arkadaşlık Projesi Etkinliği:Öğrencilerimizin birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirmesi,  kendi duygularını rahatlıkla ifade edebilme becerilerini geliştirme, olumlu yanlarıyla arkadaşlarına model olabilme, karşımızdakinin olumlu yanlarını farkedebilmek amacıyla 1-2 ve 3. Sınıflarda gerçekleştirilen bir etkinliktir.

Arkadaşça Oyunlar Etkinliği: Çocukların hayalgücünü, yaratıcılığını, kendilerini ifade edebilme becerilerini ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek, sosyal becerilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla 1. ve 2. sınıf öğrencileriyle oyun grubu etkinliği yapılır.

Macera Ormanı: Duyguları tanıma, uygun bir şekilde ifade etme, empati veDuygu-dürtü kontrolünü sağlamak amacıyla tüm ilkokul düzeyinde oynanan bir etkinliktir.

Duygularımı Yönetiyorum Etkinliği: Duyguları tanıma, uygun bir şekilde ifade etme, empati ve duygularını yönetme konularının ele alındığı, çeşitli çalışmalarla yürütülen bir etkinliktir.

Bil-Bul Etkinliği: Öğrencilerin dikkat ve konsantrasyonlarının gelişmesine destek olmak amacıyla e gerçekleştirilir.

Harika kitaplarım-Hikayelerle Değerler Eğitimi: Masalların öğretici etkisi ve drama yoluyla canlandırılmasıyla değerler eğitimi temaları üzerine yapılan yaratıcı çalışmaları içerir.

Kutu oyunları eğitimi:

Yaratıcı Eller: Yaratıcılığı ve ince motor becerilerini desteklemeyi hedefleyen bir beceri geliştirme etkinliğidir.

Veli Katılım Programları
Velilerimizin, mesleki gelişim süreçlerini ve iş yaşamına yönelik deneyimlerini, çocuklarıyla gerçekleştirdikleri kaliteli yaşantı örneklerini sınıf ortamında öğrencilerle paylaştıkları bir çalışmadır. Bu çalışmayla öğrencilerin; olumlu benlik algısı geliştirmelerine katkı sağlamak, eğitim kaynaklarını zenginleştirmek, aile-okul işbirliğini güçlendirmek hedeflenir.

Bireysel Veli Görüşmeleri
Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

Veli Bilgilendirme Seminerleri
Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda verilen seminer ve grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

 • Anne-Baba Tutumları,
 • Temel Alışkanlıklar
 • Etkin İletişim,
 • Düşünme Becerileri
 • Ergen ve Aile iletişimi
 • Pozitif yaklaşımla Disiplin Kurma
 • Cinsel sağlık Eğitimi
 • Çocuğum İlkokula Başladı
 • Öfke İle Başetme
 • Beni Ödülle Cezalandırma
 • Eyvah Büyüyorum

MEF Aile Rehberi
Velilerimizin farklı konularda bilgilerini zenginleştirmek, anne baba olmak ve çocuk yetiştirmek konusunda yeni yaklaşımlardanonları haberdar etmek amacıyla hazırlanır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube