Coğrafya

Coğrafya Öğretiminde Temel Yaklaşımımız
Coğrafya, insanın yaşadığı alanı ve dünyayı anlamasını, anlamlandırmasını sağlayan bir disiplindir. Bu derste öğrencilerimizin yakın çevresinden başlayarak kendi mekânına ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkma bilinci geliştirilir. Türkiye’de gerçekleşen ekonomik faaliyetler, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, ülke-doğal kaynak ilişkileri ve insan etkinliklerinin ve varlığının doğa üzerinde yarattığı değişimler konu edinilir. Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyelinin bilincine varmaları sağlanır.

Amacımız

 • Öğrencilere direkt bilgi aktarmaktan çok bilgiye ulaşacakları etkin ortamlar hazırlamak, sunumlar hazırlamalarını sağlamak, böylece yeteneklerini keşfetmede onlara rehberlik yapmak öncelikli hedefimizdir.
 • Öğrencilerimizin yaşadıkları alandan başlayarak ülkemiz ve dünya ile ilgili ‘’coğrafi bilinç ‘’ kazanmaları ve olaylar ile ilgili çok yönlü düşünebilme becerisi kazanmalarını sağlanır.
 • Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim ve empati, problem çözme, karar verme yeteneğine sahip olmaları için gerekli çalışmalar uygulanır.
 • Öğrencilerin çevreyi, dünyayı tanımalarına, tarih, çevre, doğa, kültür bilinçlerini geliştirmelerine yardımcı olunur.
 • Öğrencilere, sosyal yaşama uyum sağlamada ve sosyal sorunlara çözüm üretmede ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve değerleri kazandırılır.
 • Öğrencilerin, Türk milletine, Türk bayrağına, Türk ordusuna ve vatanına hizmet eden kişilere sevgi, saygı ve takdir duygularını geliştirilir.

Hedefimiz

Öğrencilerin yaşadığı mekân hakkında bilgi sahibi olmaya başlamasıyla, çevresini ve dünyayı merak etmesini sağlayarak etkin bir vatandaş olarak, coğrafi bilinç kazanmalarını sağlamaktır. Bu şekilde yakın çevresinden başlayarak dünya hakkında bilgi sahibi olacak, çevre bilinci kazanmış, çevresini ve dünyasını koruyacak nesillerin yetişmesine olanak sağlanacaktır.

Yapılan Etkinlikler

Derslerimizde öğrencilerin işlenen konular hakkında hayatsal karşılığını bulmaları açısından konuyla ilgili kısa filmler, belgeseller izlenmektedir. Bunun yanında harita bilgilerini geliştirmeleri bakımından dilsiz harita çalışmaları yapılmaktadır. Bu haritalarda dünya iklimleri, ülkeler, şehirler dilsiz haritalara öğrenciler tarafından yerleştirilmektedir.  Ayrıca çevre bilincini edinmeleri amacıyla ders içi birçok tartışma etkinliği gerçekleştirilmektedir.

Gezilerimiz

 1. Sınıf:
 • Roma
 • Şanlıurfa-Gaziantep-Adıyaman
 • Arkeoloji Müzesi
 1. Sınıf:
 • Roma
 • Şanlıurfa-Gaziantep-Adıyaman

MEF Lisesinde Değişik Seviyelerde Öğrencilerin Sorumlulukları
Öğrenciler her dönem ikişer erişi sınavına girecek ve iki sözlü notu alacaklardır. Erişi sınav takvimi her dönem başında öğrenci ve velilerimiz ile paylaşılacaktır. Öğrencilerimizden erişi sınavlarından önce yapılacak olan izleme sınavlarına hazırlıklı gelmeleri beklenir. İzleme sınavlarının amacı öğrencilerimizin hangi kazanımlarda eksik kaldığının anlaşılmasını ve öğrencilerin okula hazırlıklı gelmelerini sağlamaktır. İzleme sınavı sonrasında erişi sınavına hazırlanmalarına katkı yapması açısından ek ders çalışmaları yapılmaktadır.

Ders Sırasında Öğrencinin Dikkat Edeceği Noktalar
Coğrafya dersinde her seviyede ikişer sözlü notu verilmektedir. Öğrencinin bir sözlü notu tamamen ders araç gereçlerinin getirilmesi, verilen ödevlerin yapılması ve sunumlarının değerlendirilmesinden alınan ortalamayla oluşmaktadır. Diğer sözlü notu ise öğrencinin derse katılımı ve derse ilgisiyle bağlantılı olarak oluşturulmaktadır.

Bölümün Derslerine Çalışırken İzlenebilecek Yöntemler
Coğrafya dersleri için öğrencilerin düzenli olarak konu tekrarı yapmaları çok önemlidir. Konular bir zincirin halkası gibi birbirine bağlı olduğu için herhangi bir konudaki eksiklik, diğer konunun anlaşılmamasına neden olur. Böyle bir durum söz konusu olduğunda öğrencinin bireysel etüt çalışmasına katılarak eksiğini kapatması çok önemlidir.
Öğrencilerimizin National Geographic ve Atlas gibi coğrafi dergileri takip etmeleri kültürel ve sosyal gelişimleri açısından çok önemlidir.

İletişim Bilgisi:
Fatma Yavuz

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube