Coğrafya

Coğrafya Öğretiminde Temel Yaklaşımımız
Coğrafya, insanın yaşadığı alanı ve dünyayı anlamasını, anlamlandırmasını sağlayan bir disiplindir. Bu derste öğrencilerimizin yakın çevresinden başlayarak kendi mekânına ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkma bilinci geliştirilir. Türkiye’nin ekonomik etkinlikleri, küresel ortamda ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, ülke-doğal kaynak ilişkileri ve insan etkinliklerinin ve varlığının doğa üzerinde yarattığı değişimler konu edinilir. Coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyelinin bilincine varmaları sağlanır.

Amacımız
Öğrencilere salt bilgi aktarmaktan çok bilgiye ulaşacakları etkin ortamlar hazırlamak, sunumlar hazırlamalarını sağlamak, böylece yeteneklerini keşfetmede onlara rehberlik yapmak öncelikli hedefimizdir.
Öğrencilerimizin yaşadıkları alandan başlayarak ülkemiz ve dünya ile ilgili ‘’coğrafi bilinç ‘’ kazanmaları ve olaylar ile ilgili çok yönlü düşünebilme becerisi kazanmalarını sağlanır.
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim ve empati, problem çözme, karar verme yeteneğine sahip olmaları için gerekli çalışmalar uygulanır.
Öğrencilerin çevreyi, dünyayı tanımalarına, tarih, çevre, doğa, kültür bilinçlerini geliştirmelerine yardımcı olunur.
Öğrencilere, sosyal yaşama uyum sağlamada ve sosyal sorunlara çözüm üretmede ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve değerleri kazandırılır.
Öğrencilerin, Türk milletine, Türk bayrağına, Türk ordusuna ve vatanına hizmet eden kişilere sevgi, saygı ve takdir duygularını geliştirilir.

MEF Lisesinde Değişik Seviyelerde Öğrencilerin Sorumlulukları
9, 10 ve 11. sınıflarda öğrenciler her dönem ikişer erişi sınavına girecek ve iki sözlü notu alacaklardır. Erişi sınav takvimi her dönem başında öğrenci ve velilerimiz ile paylaşılacaktır. Öğrencilerimizden erişi sınavlarından önce yapılacak olan izleme sınavlarına hazırlıklı gelmeleri beklenir. İzleme sınavlarının amacı öğrencilerimizin hangi kazanımlarda eksik kaldığının anlaşılmasını ve öğrencilerin okula hazırlıklı gelmelerini sağlamaktır.

MEF Lisesinde Coğrafya Öğretiminin Temel Dayanağı
Öğrenciyi merkeze alan, bilgilerin pekiştirilmesine yönelik bireysel sunum, yapılandırılmış tartışma gibi sözlü çalışmaların yapılması, konu ile ilgili kısa film, belgesellerin izlenerek yorumlanması gibi çalışmalar sistemin temelini oluşturmaktadır.

Ders Sırasında Öğrencinin Dikkat Edeceği Noktalar
Coğrafya dersinde her seviyede ikişer sözlü notu verilmektedir. Öğrencinin bir sözlü notu tamamen ders araç gereçlerinin getirilmesi, verilen ödevlerin yapılması ve sunumlarının değerlendirilmesinden alınan ortalamayla oluşmaktadır. Diğer sözlü notu ise öğrencinin derse katılımı ve derse ilgisiyle bağlantılı olarak oluşturulmaktadır.

Bölümün Derslerine Çalışırken İzlenebilecek Yöntemler
Coğrafya dersleri için öğrencinin istikrarlı olması çok önemlidir. Konular bir zincirin halkası gibi birbirine bağlı olduğu için herhangi bir konudaki eksiklik, diğer konunun anlaşılmamasına neden olur. Böyle bir durum söz konusu olduğunda öğrencinin bireysel etüt çalışmasına katılarak eksiğini kapatması çok önemlidir.
Öğrencilerimizin, Natıonal Geography ve Atlas gibi coğrafi dergileri takip etmeleri kültürel ve sosyal gelişimleri açısından çok önemlidir.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube