Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerimizin Genel Amacı

Araştırıcı, çözüm üretici, yorumlayıcı, sorun çözücü, edindiği bilgileriyle yaşadığı hayatı birleştirici-sentezleyici, araştırdıklarını sunabilen, modern, bilgiye ulaşma yollarını bilen, Atatürk ilkeleri ile demokratik ve laik cumhuriyete sahip çıkan, sorumluluk alabilen, paylaşımcı, öz güveni tam, toplumsal ve evrensel değerlere sahip, çevresine duyarlı bireyler yetiştirmektir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerimizi işlerken;

Dinin sevgi,saygı ve hoşgörü boyutunun öne çıkarılması,
Bilgi edinmenin hazzının yaşatılarak genel bir din kültürü oluşturulması,
Birey bilincinin geliştirilerek toplumsallığa ve toplumsal duyarlılığa ulaşılması,
Doğru dinî bilgiler ile batıl inanç ve hurafelerin birbirinden ayırt edilmesi,
Kader kavramının doğru yorumlanması,
Toplumdaki sağlıksız dinî oluşumların farkında olunması,
Çevre, doğal denge ve temizlik bilincine varılması,
Dinin hükümlerinin çağlara göre yorumlanarak evrenselliğinin fark edilmesi,
Konuların güncel olaylarla bağlantısının kurularak çoklu zeka kuramı çerçevesinde öğrenci merkezli işlenmesi,
Öğrencilerle düzeyli ilişkiler kurularak sevgi ve saygıya dayalı bir disiplin anlayışının gerçekleştirilmesine özen göstermekteyiz.

Öğrencilerimizin yerinde ve yaşayarak öğrenmelerini, öğrendiklerini içselleştirmelerini sağlamak amacıyla da akademik birimlerin ve ulusal ya da uluslar arası ilgili kurum ve kuruluşların iş birliği ile; sosyal gruplar arasındaki dayanışmayı sağlayıp çağdaş değerler ve bilimsel verilerin ışığında örnek sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca öğrencilerimizin yaşadığı çevreyi, doğal ve kültürel zenginlikleri tanımaları amacıyla sosyal dersleri işbirliğiyle geziler düzenlemekteyiz.
Okulumuzda en çok üzerinde durduğumuz konulardan biride öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanında, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış, insana, topluma ve doğaya saygılı bireyler olarak hayata hazır olmalarıdır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube