Fen Bilimleri

Bilim ve onun ürünü olan teknolojiyi üretmeyen toplumlar, bağımsızlıklarını, dolayısıyla mutluluklarını yitirir.

Prof. Cahit Arf

 

MEF Bahçeşehir Lisesi Fen Bilimleri Bölümü olarak bu sözden hareketle bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerin ‘fen okuryazarı’ olarak yetişmesini amaçlıyoruz.

Lisemizde Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri Hazırlık, 9 ve 10. sınıf seviyelerinde İngilizce olarak verilmektedir. Daha sonraki seviyelerde öğrencinin seçeceği programa göre İngilizce ya da Türkçe olarak devam edebilme seçenekleri mevcuttur.

Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) programı, öğrencilerin doğal araştırma ve inceleme meraklarından yararlanılarak, onların çevrelerini ve doğayı tanımalarına, düşüncelerini açığa çıkarmalarına yardım eder. Öğretmenler öğrencilerde doğuştan gelen ve çok kıymetli olan merak duygusunu; neden, nasıl ve niçin sorularını destekler ve fen eğitimini günlük yaşamın içine sokar. Öğrenciler yaparak, yaşayarak, doğal ve eğlenceli yollar ile fen eğitimi alır.

Fen okuryazarlığı kazanan öğrenciler;

 • Araştırır-sorgular.
 • Eleştirel düşünür.
 • Problem çözme ve karar verme becerileri geliştirir.
 • Yaşam boyu öğrenen bireyler olur.
 • Çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürür.

Bu hedefleri koymamıza neden olan amaçlarımız;

 • bilim ve doğal dünya hakkında sorgulayan bir akıl ve merak geliştirebilen,
 • bilimsel ve diğer bağlamlarda sorunları çözmek için bilgi, kavramsal anlayış ve beceriler kazanan, bilinçli kararlar alabilen,
 • bilimsel araştırmaları tasarlamak ve yürütmek için bilimsel araştırma becerilerini geliştiren ve sonuçlar çıkarmak için bilimsel kanıtları değerlendirebilen,
 • bilimsel fikirleri, argümanları ve pratik deneyimleri çeşitli şekillerde ve doğru bir şekilde iletebilen,
 • bilimsel ve diğer bağlamlarda problemleri çözmek, argümanları irdeleyebilen ve kararlar almak için analitik, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen,
 • bilimin teknolojik gelişmelerde uygulanmasındaki yararlarını ve sınırlarını takdir edebilen,
 • bilimin uluslararası yapısını ve sosyal, ekonomik, politik, çevresel, kültürel ve etik faktörlerin getirdiği yararlar, sınırlamalar ve uygulamalar dahil olmak üzere bilim, teknoloji ve toplumun birbirine bağımlılığını anlayabilen ve
 • kendilerine, başkalarına ve ortak çevrelerine saygı ve dürüstlük çerçevesinde yaklaşabilen

öğrenciler yetiştirmektir.

Laboratuvar çalışmaları: Fen Bilimleri laboratuvarlarında müfredata uygun deneyler aktif grup çalışmalarıyla uygulanır. Sınıf seviyelerine göre hazırlanan deneyler, deney föyü üzerinden takip edilir ve deney raporları hazırlanır. Bu aşamada öğrencilerin bilimsel yöntem adımlarını kullanmaları önem taşır.

Bilim Şenliği: Her yıl düzenlenen Bilim Şenliği çerçevesinde Matematik ders öğretmenlerinin de katılımıyla öğrencilerimiz tarafından hazırlanan projeler hazırlanıp sergilenir ve çeşitli deneyler gerçekleştirilir. Öğrenciler bilimsel proje hazırlama süreçleri hakkında fikir edinirler.

Her yıl düzenli olarak katılmayı hedeflediğimiz bazı yarışmalar:

 • Urfodu
 • Tübitak Proje Yarışması
 • Tübitak Bilim Olimpiyatları vd.

İletişim Bilgileri:
Uğur Ahmet Toprak – Bölüm Başkanı
Ülkü Dağdelen – Fizik Öğretmeni
Ceren Candemir Alan – Kimya Öğretmeni

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube