Matematik

MEF Bahçeşehir Lisesi Matematik Bölümü olarak öğrencilerimize, onların aşağıdaki hedeflere ulaşabilmeleri ve kazanımları edinebilmeleri için rehberlik ediyoruz.

Lisemizde Matematik dersi Hazırlık, 9 ve 10. sınıf seviyelerinde İngilizce olarak verilmektedir. Daha sonraki seviyelerde öğrencinin seçeceği programa göre İngilizce ya da Türkçe olarak devam edebilme seçenekleri mevcuttur.

Temel hedeflerimiz;

 • neden–sonuç ilişkisi kurma gücünü geliştirmek,
 • tahmin ve kendini kontrol gücünü geliştirmek,
 • değişkenler / olaylar arasındaki bağlantıları kurabilme ve görebilme yeteneğini geliştirmek,
 • transfer etme ve uygulama gücünü geliştirmek,
 • olay, durum ve problemlere değişik açılardan bakabilmeyi sağlamak,
 • kişisel ve sosyal gelişime yardımcı olan, kendine güven duygusunu geliştirmek,
 • yaşamda karşılaşılan problemleri çözmeye yönelik bir yaklaşım kazandırmak,
 • araştırma ve işbirliği içinde çalışma becerisini sağlamak ve
 • öğrencilerimize,
 • problem çözme
 • analitik ve eleştirel düşünme
 • teknolojiyi kullanma
 • iletişim kurma
 • modelleme
 • disiplinlerarası ilişki kurma

becerilerini geliştirmeleri konularında rehberlik etmektir.

Bu hedefleri koymamıza neden olan amaçlarımız;

 • Matematiğin yaşadığımız dünyaya ve evrene nüfuz ettiğini fark eden,
 • Matematiğin kullanışlılığını, gücünü ve güzelliğini takdir edebilen,
 • Matematikten zevk alan ve problem çözerken sabırla yaklaşabilen,
 • Matematiğin dilini, sembollerini ve gösterimini anlayan ve kullanabilen,
 • Matematiksel merak geliştiren ve problem çözerken tümevarımsal ve tümdengelimli akıl yürütmeyi kullanabilen,
 • Hem okuldaki hem de gerçek hayattaki problemleri analiz etmek ve çözmek için matematiği kullanmakta kendinden emin olan,
 • Matematikte daha ileri araştırmalar yapmak için gerekli bilgi, beceri ve tutumları geliştiren,
 • Soyut, mantıksal ve eleştirel düşünme yeteneği geliştiren,
 • Matematikte bilgi ve iletişim teknolojilerini yerinde ve verimli olarak kullanabilen,
 • Matematiğin uluslararası boyutunu ve çok kültürlü ve tarihsel perspektifini takdir edebilen öğrenciler yetiştirmektir.

Bölümümüz, ders yılı boyunca öğrencilere ulusal ve uluslararası matematik sınavlarına katılma olanağı sunar, uluslararası sınavlarda öğrencilerin yalnızca matematik değil İngilizce yeterlilikleri de ölçülür. Sınava katılan öğrenciler kendilerini ve okulumuzu, dünya genelindeki öğrencilerle ve okullarla karşılaştırma olanağı bulur. 

Her yıl düzenli olarak katılmayı hedeflediğimiz bazı yarışmalar:

 • Kanada Waterloo Fryer (9)
 • Kanada Waterloo Pascal (9)
 • Kanada Waterloo Galois (10)
 • Kanada Waterloo Cayley (10)
 • Purple Comet Math Meet
 • Urfodu
 • Kanguru
 • Tübitak Proje Yarışması
 • Tübitak Bilim Olimpiyatları vd.

Uğur Ahmet Toprak – Bölüm Başkanı – Matematik Öğretmeni
Ceren Candemir Alan – Matematik Öğretmeni

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube