Türk Dili ve Edebiyatı

Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.

                                                                                                               Mustafa Kemal Atatürk

Bahçeşehir MEF Lisesi öğrencilerinin evrensel-entelektüel bilince sahip, sorgulayan, saygılı, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında yürüyen, iç motivasyonu ve öz denetimi yüksek bireyler olarak yetişmesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün temel felsefesidir.

Hedefler

Öğrencilerimiz, Türk Dili ve Edebiyatı dersi kapsamında aşağıda belirtilen çalışmaları yaparak belli bir kültürel birikimine sahip olurlar.

 • Edebiyatın doğasını, işlevini, birey ve toplum için önemini kavrarlar.
 • Okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu benimseyip eleştirel okuma zevk ve alışkanlığı kazanırlar.
 • Edebî metinler aracılığıyla Türkçenin inceliklerini, Türk edebiyatının tarih içinde gösterdiği değişim ve gelişimini öğrenirler.
 • Türk edebiyatına ait eserler aracılığıyla millî, manevi, ahlaki, kültürel ve evrensel değerleri anlarlar.
 • Türk edebiyatının tarih içinde gösterdiği değişim ve gelişimi seçkin metin örnekleri üzerinden tanırlar.
 • Türk ve dünya edebiyatının farklı dönemlerinde yazılmış önemli eserleri yapı, tür, dil, içerik,

bakış açısı gibi yönlerden değerlendirerek estetik zevk düzeylerini geliştirirler.

 • Dinleme, okuma, yazma ve konuşma stratejilerini doğru ve uygun şekilde kullanarak etkili iletişimciler olurlar.
 • Duygu, düşünce ve hayallerini yazılı ve sözlü anlatım yoluyla doğru ve etkili biçimde ifade etme becerilerini geliştirerek yazma alışkanlığı kazanırlar.
 • İletişim araçları vasıtasıyla karşılaştıkları görsel ve işitsel metinlere karşı eleştirel bir bakış açısı kazanırlar.
 • Kurulan münazara takımlarıyla, araştırma ve iletişim becerilerini geliştirirken fikir dünyalarını ortaya koyar ve dünya sorunlarıyla ilgilenirler.
 • Her yıl en az iki tiyatro oyunu izlerler.
 • Her yıl yaşayan edebiyatçılarımızın en az ikisiyle edebiyat söyleşisi yaparlar.
 • Yılda en az bir kez düzenlenen şiir dinletilerinde görev alırlar.
 • İstanbul’daki edebiyat müzelerinden en az ikisini gezerler.
 • Edebiyat dergilerini tanırlar.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube