Fen ve Teknoloji

Genel Bilgiler

Fen ve teknoloji derslerinde amacımız, gelişen ve küreselleşen dünyanın gereksinimlerine bilimsel bakış açısıylayaklaşan öğrenciler yetiştirmektir. Bu nedenle derslerimizde öğrencilerimizi farklı bilgi ve becerilerle donatıp merak ederek oluşturduğu sorulara bilimsel süreç basamaklarını kullanarak çözüm aramalarını sağlayarak farklı yöntemlerle öğrendikleri bilgileri günlük hayatla ilişkilendirmelerini, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmelerini istiyoruz. Kendisine ve çevresine karşı sorumluluk bilinci gelişmiş, yeni buluşlara yön verecek kişiler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Dersin derste öğrenildiği gerçeğinden yola çıkarak öğrencilerimizin dersleri çok iyi takip etmeleri ilk koşuldur.Verimli bir öğrenme ortamının oluşması için öğrencilerimizin:

Ders araç ve gereçlerinin sınıfa eksiksiz ve zamanında getirmelerini, derse zamanında gelmelerini, konuların derste öğrenilmesi için dersi dikkatli dinlemelerini ve anlaşılmayan yerleri zamanında sormalarını, öğretmenin yönergeleri doğrultusunda derse aktif olarak katılmalarını -çeşitli kaynakları sınıfa getirerek paylaşmalarını- notlarını düzenli almalarını, devamsızlık yaptığı yapıldığında telafi çalışmalarının düzenlenmesi için öğretmenleri ile işbirliği yapmalarını, öğrenilen bilgilerin kalıcılığını sağlamak amacıyla her gün pekiştirme çalışmalarını çeşitli kaynaklardan sorular çözerek yapmalarını, bilimsel olayların takip edilmesi için yazılı ve görsel bilimsel yayınları okuyup paylaşmalarını, laboratuvar çalışmarında aktif katılarak çıkarımlarda bulunmalarını, ödevlerini zamanında teslim etmelerini, çeşitli proje çalışmalarına katılmalarını bekliyoruz.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube