Matematik

Genel Bilgiler

Matematik derslerinde uyguladığımız yöntem ve tekniklerle amacımız;

 Matematiğe karşı olumlu tutum geliştiren,
 Matematiği, kazandığı özgüveniyle günlük yaşantısına aktarabilen,
 Herkesin matematiği öğrenebildiği, sadece öğrenme düzeyinin çeşitlilik gösterdiği bilincinde olan farklı bakış açılarına sahip öğrenciler yetiştirmektir.

Bu hedeflerimizi;

 Basitten karmaşığa
 Somuttan soyuta
 Bilinenden bilinmeyene
 Öğrenme hızı
 Alternatif ölçme değerlendirme

ilkeleri ile gerçekleştiririz.

 Çalışma sayfaları
 Hafta sonu ödevleri
 Ölçme-dğerlendirme
– İzleme sınavları
– Erişi sınavları
– Kazanım değerlendirme sınavları
– Rubrikler
 Disiplinler arası çalışmalar
 Teknoloji ile entegre edilmiş dersler
 Ek çalışmalar

Bu ilkeler doğrultusunda öğrencilerimizin;

 Günlük yaşam problemlerini çözebilme,
 Matematiksel akıl yürütebilme,
 Tahmin edebilme,
Zihinden ve yazılı işlemleri yapabilme basamaklarına ulaşmaları beklenir.

Performans görevi
– Günlük yaşantı içinde matematiği kullandığı uygulanabilir konular
– Proje ödevleri
 Yarışmalar
– Bu Benim Eserim Proje Yarışması
– Akıl Oyunları Yarışması
– Tübitak Olimpiyatları
 İşbirlikçi öğrenme
 Sosyal sorumluluk projeleri
 Doğadaki matematiği keşif gezileri

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube