Sosyal Bilgiler

MEF Ortaokulu’nda sosyal bilgiler öğretiminde temel amaç bilgi kazandırmaktan çok “kalıcı öğrenme”yi sağlamaktır. Buna bağlı olarak bölümümüzün eğitim vizyonu olguların, kavramların, ilkelerin ve süreçlerin ezberlenmesine değil; bir kanıtı kullanma, sebep-sonuç ilişkisini belirleme, genelleme yapma, farklı bakış açılarını açıklama, kararları sorgulama, karşılaştırma yapma, ilgili ve ilgisiz bilgiyi ayırt etme, çıkarımda bulunma… gibi becerilere dayanmakta yani eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesi öğretmenlerimiz tarafından öncelikli hedef olarak algılanmaktadır.
Bu becerilerin öğrencilere kazandırılması için sosyal bilgiler öğretmenleri her şeyden önce sınıfta buna uygun öğrenme ortamı sağlar. Öğretmenlerimiz, gergin, resmi, otoriter değil; samimi, sıcak ve demokratik bir sınıf ortamının oluşmasına önem verirler.
Sosyal bilgiler öğretmenlerimiz çok soru sorarak öğrencilerin konuyu yeniden değerlendirmelerine yardımcı olurlar. Burada  amaçları doğru cevaba ulaşmak değil, eleştirel düşünmeyi kolaylaştırmaktır.
Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmede olgu ve düşünceleri ayırt etme becerisi en önemli basamak olduğu için öncelikle olgu ve düşünceleri ayırt etmelerine yönelik uygulamalar yapılır. Olgu ve düşünceleri ayırt etme becerisini geliştirmek için tarihî olayları anlatan metinler, gazetedeki yazıları… gibi materyaller kullanılır. Sosyal bilgiler derslerinde öğrencilerin kanıt kullanmalarına, kanıta dayalı akıl yürütmelerine olanak sağlanır. Öğrenciler derslerimizde kanıt niteliği taşıyan birinci elden kaynaklar (gazeteler, mektuplar, nüfus verileri, haritalar, fotoğraflar, filmler, videolar…)  ve ikinci elden kaynaklarla (bu kaynaklara dayanılarak hazırlanmış eserler)  karşılaşırlar.
Öğrenmede yazılı materyallere göre daha etkili olan fotoğraf, resim, grafik, karikatür, harita… gibi görsel materyaller kullanılır. Sosyal bilgiler derslerinde uygun öğretim yöntem ve teknikleri, görsel ders materyalleri; öğrencilerin yaş özelliklerine uygun olarak kullanılır.  Onların anlayacağı tarzda bir “öğrenme dili” oluşturularak, işbirliğine ve sorgulamaya dayalı öğretim tekniklerinin kullanılmasına olanak sağlanır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube