Türkçe

Genel Bilgiler

Okul, yaşamımız boyunca ihtiyacımız olacak temel bilgi, beceri, tutum ve davranışları edinmemiz ve gereksinmelerimizi elde edebilecek becerileri kazanmamız için vardır. Türkçe dersleri okuldaki eğitim sürecinin önemli bir bölümünü kapsamakta ve öğrencilerin diğer derslerde de ihtiyaç duyacağı becerileri içermektedir. Bu nedenle Türkçe derslerindeki amaçlarımızı şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Öğrencilerimizin kendilerini ve toplumu daha iyi anlayabilmeleri için onlara görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru anlama gücünü kazandırmak.
  • Öğrencilerimize, çevrelerine yön verebilmeleri için görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini, düşündüklerini ve tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma becerisini ve alışkanlığını kazandırmak.
  • Öğrencilerimize; etkin dinlemeyi, okuma alışkanlığını ve zevkini kazandırmak; öğrencilerimizin estetik duygularının gelişmesinde yardımcı olmak.
  • Öğrencilerimize Türk dilinin kurallarını farkına varmalarını sağlamak; onları, Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçle, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek ve onlara Türkçeyi sevdirmek.
  • Bilimsel, eleştirel, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını öğrencilerimize kazandırmak.

Türkçe derslerinin kazanım ağırlığı anlama ve yorumlama olduğundan şunları önemsemeliyiz:

  • Okumayı alışkanlık haline getirmek.
  • Sınıf ortamındaki derse etkin bir şekilde katılmak.
  • Türkçe dersi sarmal bir yapıya sahip olduğu için öğrenilenleri belirli aralıklarla tekrar etmek.
  • Öğrenilen konuları içselleştirerek uygulamak, böylelikle öğrenmeyi davranışa dönüştürmek.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube