MEF Felsefesi

MEF yeni bir okul açmak düşüncesini yaşama geçirmeden önce, dünyadaki hızlı değişimi ve gelişmeyi değerlendirdi. 1988’den buyana ABD, Japonya, Almanya, Rusya ve İngiltere’deki eğitim sistemlerini yerinde inceledi. Türk ve yabancı eğitim uzmanlarının ve bilim adamlarının görüşlerini aldı. Akademisyenler, uzmanlar ve öğretmenlerden oluşan bir bilim kurulu oluşturdu. Yoğun ve sistemli çalışmaların sonunda okulun felsefesi belirlendi ve bu felsefeye uygun MEF modeli geliştirildi. 1996 yılından itibaren bu anlayış ve heyecanla geleceği şekillendirmeye devam ediyor.

Tam öğrenme ve yaparak, yaşayarak öğrenme…

MEF Okulları’nın amacı; yaşadığı ortamı tanıyan, bireysel davranışlarını olgunlaştıran, küresel düşünen, kendisi ve çevresi ile barışık, hoşgörülü, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış, değişen teknolojiyi kullanmayı yaşam biçimi haline getirmiş, özgüveni yüksek, konuları ve olayları araştıran, irdeleyen, sonuçları hakkında kendi kendine karar veren, kararlarının sorumluluğunu taşıyan, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı bireyler yetiştirmektir.

MEF Okulları, bu amacını gerçekleştirebilmek için, öğrencilere yalnızca bilgi vermeyi değil, öğrencinin edindiği bilgileri kavrayıp anlamasını, kullanmasını, analiz sentez yapmasını, irdeleyip değerlendirmesini sağlayan “tam öğrenme” ve “yaparak, yaşayarak öğrenme” yöntemlerine göre eğitim öğretim yapmayı, öğrencilere “öğrenmeyi öğreten” öğrenci merkezli bir sistem uygulamayı ilke edinmiştir.

MEF Okullarında öğrencilere aşağıdaki özelliklerin kazandırılması amaçlanır:

Akademik ve zihinsel özellikleri bakımından;

 • Bilgi edinme yollarını bilen, kendini eleştiren, eleştirel düşünen, araştırmacı,
 • Akademik bilgilerini, zihinsel gücünü el becerisiyle birleştirebilen ve bunun sonucu olarak teknolojiyi rahat kullanan,
 • Sürekli ve düzenli çalışma alışkanlığı olan; zamanını okuyarak, üreterek, kendine ve çevresine yararlı olacak biçimde değerlendiren,
 • Geleceğe yönelik projeleri ve tasarımları olan bireyler yetiştirilmesi hedeflenir.

Sosyal özellikleri bakımından;

 • Seçimlerini özgür iradesi ile yapan ve seçimlerinin sorumluluğunu taşıyan,
 • Ulusal ve evrensel değerlere sahip, çevresi ile uyum içinde olan,
 • Doğal, toplumsal ve kültürel çevresine duyarlı olan ve katkıda bulunan,
 • Sanatın, yaşamındaki önemini ve gerekliliğini kavrayan; estetik duyarlılığı gelişmiş, sanata ve sanatçıya değer veren; sanat eserlerine ve sanat olaylarına ilgi duyan,
 • İnsanları düşünce, dil, din, ırk, cinsiyet ve toplumsal konumlarına göre değerlendirmeyen; insanı insan olarak seven,
 • İnsanlarla empati kurabilen, işbirliği yapabilen, hoşgörülü, katılımcı bireyler yetiştirilmesine özen gösterilir.

Bedensel özellikleri bakımından ise;

 • Sağlıklı beden yapısına sahip,
 • Bedeniyle barışık ve onu tanıyıp kullanan,
 • Sporun sağlık açısından önemini kavrayan,
 • Sporu bir yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirilmeleri amaçlanır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube