Öğretim Programları Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme Birimi

MEF Okullarında eğitim programları, öğrencilerin çok yönlü gelişmeleri gözetilerek değişen toplumsal, kültürel ve psikolojik koşullar dikkate alınarak hazırlanır. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ve uygulanmasında öğretmenlere rehberlik edilir, destek verilir.
Öğretim yılı başında öğrencilere, “Hazırbulunuşluk Testi” uygulanır. Öğrenciler, öğrenme eksiklikleri varsa giderilerek programın uygulanmasına hazır hale getirilir.
Programın uygulanması sürecinde, hedeflenen davranışların kazanılıp kazanılmadığını ölçmek amacıyla “İzleme Sınavı” uygulanır. Eksikler belirlendikten sonra tam öğrenmeyi sağlayacak çalışmalar yapılır. Son durum “Erişi Sınavı” uygulanarak değerlendirilir ve sonuçları rapor edilir. Uygulanan programlar her eğitim- öğretim yılı sonunda değerlendirilir.
İlkokul, ortaokul ve liseye öğrenci alımında geçerlilik ve güvenirliliği yüksek ölçme araçları kullanılır.
Düşünme becerilerini geliştirici “Akıl Yürütme Testleri” geliştirilir.
“Haftalık Ders Programları”, eğitim bilimi ilkelerine uygun olarak hazırlanır.
Nitelikli ölçme araçları geliştirmeye kaynaklık eden “Soru Bankası” oluşturulur.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube