Tarihçe

MEF Okulları’nın kuruluş çalışmaları, 8 yılı aşkın bir sürede tamamlanmış olup, bu süre içinde aşağıdaki aşamalardan geçilmiştir.

Çeşitli Ülkelerin Eğitim Sistemlerini İnceleme Aşaması:
Bu aşamada, sırası ile Amerika, İngiltere, Almanya, Finlandiya, Hollanda, Danimarka, Fransa ve Japonya’nın eğitim sistemleri yerinde incelenmiş; inceleme sırasında, ülkelerin eğitim bilimcilerinden, okul türlerine göre okutulan dersler ve izledikleri öğretim yöntemleri konusunda bilgiler toplanmıştır.

Değişik Ülkelerin Eğitim Sistemlerinin Değerlendirilmesi Aşaması:
İkinci aşamada, elde edilen bilgileri değerlendirmek üzere; üniversite öğretim üyeleri ve uzman eğitimcilerden oluşan bir “Bilim Kurulu” oluşturulmuştur. Bu kurul, 30’u aşkın üyesi ile iki yılı aşkın bir süre çalışarak, çeşitli ülkelerin eğitim sistemlerinin birbirleriyle ve ülkemizdeki eğitim sistemi ile karşılaştırmasını yapmıştır. Ayrıca değişik ülkelerde yapılan eğitim-öğretim incelemeleri sonucunda elde edilen veriler ve önemli görülen örnekler, Bilim Kurulunca değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda ülkemizde okutulan dersler ile, bu ülkelerin aynı tür okullarında okutulan temel derslerin ve temel konuların büyük farklılıklar göstermediği, farklılığın öğretim yöntemlerinde olduğu saptanmıştır. Bu değerlendirmeler tamamlandıktan sonra, MEF Okullarının eğitim ve öğretim şekli, yapılması gereken eğitsel etkinlikler, ders programları, öğretim dili, okulun fiziki durumu gibi konular belirlenmiştir.

Ders Programlarını Hazırlama Aşaması:
Üçüncü aşamada “Öğretim Programları Hazırlama Komisyonları” oluşturulmuştur. Bu komisyonlar kendi alanlarında okutulacak ders programlarını günümüzde en çok kabul gören gelişim teorileri, Türkiye’de ve dünyada uygulanan çeşitli program modelleri, bunların Türk Eğitim sistemine uygulanabilecek yönlerini göz önüne alarak hazırlamışlardır.

Öğretime Başlama Aşaması:
MEF Okulları 1 Eylül 1996 yılında İstanbul’da, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise, 1998 yılında ise Uluslararası Okul ile eğitim-öğretime başlamıştır. 2004 yılında, İzmir’de yaşayan yabancı uyruklu ailelerin çocuklarına hizmet vermek üzere, MEF Uluslararası Okul – İzmir’i açmıştır.

2008-2009 Eğitim–Öğretim yılında MEF Bahçeşehir Anaokulu 4-5-6 yaş grubu ile, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında MEF Bahçeşehir İlköğretim Okulu 1. sınıf ile hizmete girmiştir. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında da, MEF Bahçeşehir Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi ile yeni kampüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bugün MEF Okulları, Anaokulu (4-5-6 yaş), İlkokul (1-4. sınıflar) Ortaokul (5-8. sınıflar), Lise (9-12. sınıflar) ve Uluslararası Okulu İstanbul – İzmir (Anaokulu + İlköğretim Okulu + Lise) ile hizmet vermektedir.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube