alanya lavabo acma,alanya tikanik acma,alanya tikanik acma,
MEF BAHÇEŞEHİR ANAOKULU - Anaokulumuz
MEF BAHÇEŞEHİR ANAOKULU KAYIT BİLGİSİ
Kayıt işlemleri ile ilgili bilgi almak ve kayıt formuna
ulaşmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
MEF BAHÇEŞEHİR ANAOKULU
Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Pazartürk Cad. Ebru Sok. No:4/1 Bahçeşehir-Başakşehir-İstanbul
T: (0212) 672 03 00 F: (0212) 672 33 43


MEF Bahçeşehir Anaokulu


Evden yeni ortamlara ve ailenin dışındaki deneyimlere geçişi ifade eden erken yaş eğitimi ve bu dönemdeki deneyimler, gelecekteki tüm öğrenmelerin temelini oluşturur. Gelişim, genelde önceden tahmin edilebilir ve tanımlanabilir yönlerde ilerlese de her çocuk için benzersizdir ve çocuktan çocuğa farklılıklar gösterir.

Fiziksel, sosyal, duygusal, zihinsel ve estetik alanlardaki gelişimin ve öğrenmenin en hızlı ve yoğun olduğu bu önemli dönemin farkında olmak ve bu kapasiteyi onların o saf yaratıcılıklarını besleyerek en yüksek düzeye çıkarmak erken yaş eğitiminin önceliğidir.

Çocuklar doğuştan meraklıdır ve bizim görevimiz çocuklara etkin biçimde araştıran-sorgulayan ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları için destek veren pencereler açmaktır. Ve öğrencilerin tüm bu ilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlarken, aynı zamanda beklenmedik olaylar karşısında uygun hareket edebilmelerini, dönüşümlü düşünebilen, hoşgörü ile azmi uyum içinde birleştirebilen bireyler olmalarını destekleyen bir iklim oluştururuz.

Sorumluluğumuzun; çocukların düşünme ve yaratma yeteneklerini geliştirerek,
Değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlayan, hayat boyu öğrenen,
Kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla, tüm insanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkındalığı içinde daha iyi ve barışçıl bir dünya isteyen,
Sorgulayan, bilgili ve duyarlı çocuklar olmalarına önderlik etmek olduğuna inanıyoruz.

Çocuklara bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel alanlarda doğru eğitimin ve öğrenme ortamının sunulması bilinciyle hareket eden okulumuz, çocukların çok küçük yaşlardan başlayarak çift dillilik becerilerini kazandıkları ve geliştirebildiklerini öngörerek yarım gün Türkçe, yarım gün İngilizce olarak planlanmış bir eğitim programı oluşturmuştur.

Tüm programda aktif olarak katılabilecekleri öğrenme süreci, oyun ortamı sağlayarak ilgi, yaşantı ve beceri kazandırmak, estetik zevkleriyle çevreye duyarlılığı, insanlar arası ilişkilerde problem çözümüne yönelik davranışları kazanmalarına imkan sağlanmaktadır.

Programda yer alan etkinlikler, çocukların gelişim düzeyi, yaşları ve bilgilerine göre düzenlenirken, becerilerini geliştirici fırsatlar verilmektedir. Proje çalışmaları ile öğrenme ve araştırmaya ilgi duyacakları, neden-sonuç ilişkileri kurabilecekleri ortamlar oluşturulmaktadır

Sorgulamaya ve etkin öğrenmeye dayalı programımız; Müzik, Hareket Eğitimi, Modern Dans, Görsel Sanatlar, Yaratıcı Drama, Halk Oyunları, Yüzme, Satranç ve Ritim etkinlikleriyle zenginleştirilerek uygulanmaktadır.

Okulumuz aile katılımını tam teşvik eden, ebeveynlerin çocuklarının okulumuzdaki hayatını paylaşabilecekleri, diğer velilerle kaynaşabilecekleri, öğretmenlerimizle sıkı bir diyalog ve işbirliği içinde olabilecekleri, kapıları herzaman açık ikinci evinizdir. Sevgili anne babalar sizleri de bu sıcak ve eğlenceli ailemize katılmanızı bekliyoruz.