alanya lavabo acma,alanya tikanik acma,alanya tikanik acma,
MEF LİSESİ - Bölümler
MEF BAHÇEŞEHİR LİSESİ KAYIT BİLGİSİ
Kayıt işlemleri ile ilgili bilgi almak ve kayıt formuna
ulaşmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
  • Anaokullar
  • İlkokullar
  • Ortaokullar
  • Liseler
MEF BAHÇEŞEHİR LİSESİ
Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Pazartürk Cad. Ebru Sok. No:4/1
Bahçeşehir-Başakşehir-İstanbul
T:(0212) 672 03 00 - 1230 F:(0212) 672 33 43 11


Coğrafya


Ders Bilgileri


Coğrafya Öğretiminde Temel Yaklaşımımız
Coğrafya, insanın yaşadığı alanı  ve dünyayı anlamasını ve anlamlandırmasını sağlayan bir disiplindir. Bu derste öğrencilerimizin yakın çevresinden başlayarak kendi mekânına ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkma  bilinci geliştirilir. Türkiye’nin ekonomik etkinlikleri, küresel ortamda  ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, ülke-doğal kaynak ilişkileri ve insan etkinliklerinin ve varlığının doğa üzerinde yarattığı değişimler konu edinilir. Coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyelinin bilincine varmaları sağlanır.

Amacımız
Öğrencilere salt bilgi aktarmaktan çok bilgiye ulaşacakları etkin ortamlar hazırlamak, sunumlar hazırlamalarını sağlamak, böylece yeteneklerini keşfetmede onlara rehberlik yapmak öncelikli hedefimizdir.
Öğrencilerimizin yaşadıkları alandan başlayarak ülkemiz ve dünya ile ilgili ‘’coğrafi bilinç ‘’ kazanmaları ve olaylar ile ilgili çok yönlü düşünebilme becerisi kazanmalarını sağlanır.
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim  ve empati, problem çözme, karar verme  yeteneğine sahip olmaları için gerekli çalışmalar uygulanır.
Öğrencilerin çevreyi, dünyayı tanımalarına, tarih, çevre, doğa, kültür bilinçlerini geliştirmelerine yardımcı olunur.
Öğrencilere, sosyal yaşama uyum sağlamada  ve sosyal sorunlara çözüm üretmede ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve değerleri kazandırılır.
Öğrencilerin, Türk milletine, Türk bayrağına, Türk ordusuna  ve vatanına hizmet eden kişilere sevgi, saygı ve takdir duygularını geliştirilir.

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı
9. Sınıf:
Öğrenci; erişi sınavına girecek, bireysel sözlü sunum hazırlayacaktır.
10. Sınıf: Öğrenci; erişi sınavına girecek,  bireysel sözlü sunum hazırlayacak.
11. Sınıf: Öğrenci; erişi sınavına girecek, bireysel sözlü sunum hazırlayacak.

MEF Lisesinde Coğrafya Öğretiminin Temel Dayanağı
Öğrenciyi merkeze alan ünite kitapçıkları ve soru kitapçıkları , bilgilerin pekiştirilmesine yönelik  bireysel sunum, yapılandırılmış  tartışma gibi sözlü çalışmaların yapılması, konu ile ilgili kısa film, belgesellerin izlenerek yorumlanması gibi  çalışmalar sistemin temelini oluşturmaktadır.

Ders Sırasında Öğrencinin Dikkat Edeceği Noktalar:
Coğrafya  dersinde her seviyede 2, 10 TM şubelerinde 3  erişi uyguluyoruz. Her ders için 2'şer sözlü notu veriyoruz.Öğrencinin bir sözlü notu tamamen ders araç  gereçlerinin getirilmesi,verilen ödevlerin yapılması ve  sunumlarının değerlendirilmesinden alınan ortalamadır. Diğer sözlü notu ise öğrencinin derse katılımı ve derse ilgisiyle bağlantılı olarak oluşan kanaat  notuyla belirlenir.

Bölümün Derslerine Çalışırken İzlenebilecek Yöntemler:
Coğrafya dersleri için öğrencinin istikrarlı olması çok önemlidir. Konular bir zincirin halkası gibi birbirine bağlı olduğu için herhangi bir konudaki eksiklik, diğer konunun  anlaşılmamasına neden olur. Böyle bir durum söz konusu olduğunda  öğrencinin bireysel etüt çalışmasına  katılarak eksiğini kapatması çok önemlidir.
Öğrencilerimizin , Natıonal Geography ve  Atlas gibi coğrafi dergileri  takip etmeleri kültürel ve sosyal gelişimleri açısından çok önemlidir.

Bölüm Kapsamındaki Kulüpler:
Bölümümüz "Coğrafya Kulübü" kapsamında  TÜBİTAK  Coğrafya proje yarışmasına öğrenci hazırlamaktadır.  Ayrıca okul törenleri hazırlıklarını, bu kulüp çatısı altında gerçekleştiriyoruz.

İletişim Bilgisi:
Dilek Şekerli ve Ceyhan Yeni - Coğrafya Öğretmenleri
Öğretmenlerimize web sitemizde yer alan mail adreslerinden veya 1364 dahili numaradan ulaşabilirsiniz.

Coğrafya ders bilgilerini, aşağıdaki sınıf başlıklarına tıklayarak okuyabilirsiniz.


COĞRAFYA DERS BİLGİLERİ
  9. SINIF DERS BİLGİLERİ
  10. SINIF DERS BİLGİLERİ
  11. SINIF DERS BİLGİLERİ
  12. SINIF DERS BİLGİLERİ