alanya lavabo acma,alanya tikanik acma,alanya tikanik acma,
MEF LİSESİ - Bölümler
MEF BAHÇEŞEHİR LİSESİ KAYIT BİLGİSİ
Kayıt işlemleri ile ilgili bilgi almak ve kayıt formuna
ulaşmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
  • Anaokullar
  • İlkokullar
  • Ortaokullar
  • Liseler
MEF BAHÇEŞEHİR LİSESİ
Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Pazartürk Cad. Ebru Sok. No:4/1
Bahçeşehir-Başakşehir-İstanbul
T:(0212) 672 03 00 - 1230 F:(0212) 672 33 43 11


Edebiyat


Ders Bilgileri


Edebiyat Öğretiminde Temel Yaklaşımımız
Okuma alışkanlığı kazanmamış bir toplumun, çekici bir görsel teknoloji bombardımanıyla (tv, bilgisayar, cep telefonu vs.) karşı karşıya olan gençlerine anadillerinde yetkin olmayı, araştırmayı, düşünmeyi, düşünce üretmeyi; onları kültürlerini bilen, üretken, sorumlu birer vatandaş ve birey yapmayı nasıl başarabiliriz?

Biz bölüm olarak olarak öncelikle bu temel soruya yanıt arıyoruz. Ayrıca Edebiyat dersinin aydınlatıcı, farkındalığı artırıcı yönünü iyice ortaya çıkaran, farklı kültürleri tanıtan ve onlara hoşgörüyle bakılabilmesini sağlayan bir yöntemle eğitilen gençlerin, ülkelerini ve dünyayı seveceklerine, okumayı ve düşünmeyi bir gereksinim olarak yaşamlarına yerleştireceklerine, gerek mesleklerinde gerekse özel yaşamlarında bu yıllarda kazandıkları altyapıyla mutluluğu yakalayabileceklerine inanıyoruz.


Amacımız
Öğrencilerimizin kişisel görüşlerini ortaya koyabilmesi,
Bağımsız olarak eleştiri yapabilmesi,
Düşüncelerini hem yazılı hem sözlü olarak mantıksal bir akış içinde sunabilme ve bu düşünceleri uygun örneklerle destekleyebilme becerisi kazanması,
En önemlisi de öğrencilerimizin kendilerini daha iyi tanımaları, yaşadıkları çevreye ve topluma karşı duyarlıklar kazanmasıdır.
Okulumuzda en çok üzerinde durduğumuz konulardan biri öğrencilerimizin okuma alışkanlığını kazanmalarıdır.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında İncelenecek Eserler

9. Sınıf Toplam Eser Sayısı: 4 (Türk Dili ve Edebiyatı
)
Kral Lear - Shakespeare İş Bankası Yay. Murathan Mungan “Büyümenin Türkçe Tarihi” Metis Yay.
Kırmızı Pazartesi - Gabriel Garcia Marguez Can Yay. Beyaz Kale - Orhan Pamuk YKY

10. Sınıf Toplam Eser Sayısı: 4 (Türk Dili ve Edebiyatı)
Puslu Kıtalar Atlası - İlban Ertem İletişim Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali YKY
Köroğlu-Refik Durbaş Doğan Egmont Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu - Haldun Taner YKY

11. Sınıf Toplam Eser Sayısı: 4 (Türk Edebiyatı: 2 /Dil ve Anlatım: 2)
Şık - Hüseyin Rahmi Gürpınar Özgür Yayınları Kral Oidupus - Sophokles- İş Bankası Yay.
Kuşlar Yasına Gider - Hasan Ali Toptaş Everest Yay. Sineklerin Tanrısı - William Golding İş Bankası Yay.


Lisemizde her yıl olduğu gibi bu yıl da - yukarıda da belirttiğimiz gibi - her düzeyde kitap incelemesi yapılmaktadır. 9. sınıflarda 4 kitap, 10. sınıflarda 4 kitap, 11. sınıflarda 4 kitap, yıl boyunca ayrıntılı olarak incelenecektir. Burada önemle üzerinde durmak istediğimiz nokta, konuyla ilgili amacımızın ne olması gerektiğidir. Amacımız sadece öğrencinin bir eseri okuyup bitirmesi olmamalıdır. Öğrenci, o eseri her yönüyle anlayıp inceleyebiliyorsa asıl kazanımlar budur. Bu kazanımlar onlara kitap okumayı sevdirecektir. Kitaplar, aşağıda belirtilen yöntem doğrultusunda incelenmektedir.

Yapılandırılmış Eser İnceleme Yöntemi
Öğrenci belirlenen eseri okumaya başlamadan önce öğrenciye bir eserin nasıl inceleneceğine dair hazırlanan kitapçık verilir. Bu kitapçıkta eseri bölümleme, eserde uzam,işi, zaman ilişkisini bulma, eserden alıntı yapma, kaynakça yazımı, kitap fişleme v.b bilgiler yer alır.

Öğrenciye bireysel sunum konuları, bu sunumların planı, değerlendirme ölçeği verilir. Bireysel sunumlar, power-point olarak sınıfta öğrenci tarafından sunulur. Tüm sunumlar bittiğinde tüm öğrenciler eserle ilgili edebi eleştiri yazar. Son aşama ise kapak tasarımı çalışmasıdır. Bu çalışmada öğrenci, incelenen kitapla ilgili bir kapak tasarlar, tasarladığı kapağı açıklayan bir kapak yazısı yazar. Ayrıca okunan kitaplarla ilgili sorular, erişi sınavlarında yer alacaktır.

Bu çalışmamızın amacı, öğrencilerin bu yöntemle kitapla doğrudan bir bağ kurarak kitap okumayı sevmesi, öğrencinin okuduğu eseri anlaması, yorumlaması, sunması ve eser üzerinde edebi eleştiri yazacak düzeye gelmesidir. Sıradan yöntemlerle okunup geçilen kitapların öğrenciye hiçbir kazanımı olmamakta, öğrenci kitapla anlık bağlar kurup bir süre sonra da unutmaktadır. Bu yöntemde ise öğrenci eseri fişleyerek ayrıntılı bir biçimde okur. Eserden alıntı yapmayı öğrenir. Eserle ilgili bireysel sözlü sunum yapar. Sunumla topluluk önünde konuşmayı öğrenir. Eseri değerlendirmeyi, eserle ilgili araştırma yapmayı öğrenir. Eser hakkında tezli yazı yazar. Bu tezli yazıyla eser hakkındaki yorumlarını somutlaştırır. Kapak çalışması ise öğrencinin yaratıcılığını kullanmasını sağlar. Öğrenci, tasarladığı kapakla ve yazdığı kapak yazısıyla incelediği kitapla ilgili belleğinde kalıcı bir iz bırakır.Geçen sene yaptığımız bir çalışma da "Veli - Öğrenci Okuma Atölyesi" dir.Bu atölyede ders öğretmenleri, öğrenciler ve onların velileri BKS'de gerçekleştirilen bu çalışmayla bir araya gelmişlerdir.Öğrenciler, kitap üzerine hazırladıkları sunumlarını sergilerken veliler ve edebiyat öğretmenleri de seçilen kitap üzerine yorum yaparak öğrencilerle doğrudan etkileşime geçmişlerdir.

Yaptığımız Bu Etkinlikten Elde Ettiğimiz Sonuçlar İse Şunlardır:
Edebi eserler üzerine ayrıntılı inceleme yapmak, öğrencinin yazılı ve sözlü ifadesini güçlendirmektedir.
Kitapla doğrudan bir bağ kuran, kitabı her yönüyle inceleyen öğrenci kitap okumayı sevmektedir.
Eseri inceleyen, onun özelliklerini araştırarak sunan öğrencinin kendine güveni artmakta; öğrenci rahatlıkla hazırlıksız konuşma yapacak düzeye gelmektedir.
Öğrencinin kendisiyle ve dış dünyayla ilgili farkındalığı artmaktadır.
Uygulamanın her aşamasında öğrenci, aktif olarak görev aldığından ve emek verdiğinden çalışmanın sonunda emeklerinin karşılığını almış bir birey olarak mutlu olmaktadır.
Sahneye çıkarak sunumlarını sergileyen öğrenciler, izleyenler tarafından takdir edildiğinden bu onların yeni çalışmalarda aktif ve gönüllü olarak çalışmasını sağlamaktadır.
Velilerin de öğrencilerin incelediği kitabı okumaları ve atölyeye katılıp yorum yapmaları öğrencileri kitap okuma ve inceleme eyleminde yüreklendirmektedir.

Edebiyat Öğretiminin Temel Dayanağı
Öğrenciyi merkeze alan ünite kitapçıkları ve seçkiler
Edebiyat terminolojisinin, tür ve türün teknik bilgilerinin ve seçkin örneklerinin verilmesi
Bilgilerin pekiştirilmesi ve uygulamanın etkinleştirilmesi için seçilen eserlerin okutulması ve incelenmesi
Eserler üzerine bireysel sunum, bireysel sözlü eleştiri, yapılandırılmış tartışma gibi sözlü çalışmaların yapılması,
Edebi eleştiri (commentary), edebi makale (essay) gibi yazılı çalışmalar sistemin temelini oluşturmaktadır.

Edebi eserlerle ilgili yazılan yazılarda aşağıda yer alan değerlendirme ölçeğimizi kullanıyoruz:

A: Alıntı veya eser hakkında bilgi ve metin ya da eserin anlaşılması
B: Yorumlama ve Kişisel Yanıt
C: Edebi Farkındalık
D: Sunum
E: Dilin Akademik Kullanımı

Ders Sırasında Öğrencinin Dikkat Edeceği Noktalar:
Edebiyat dersinde 2, Dil Anlatım dersinde 2 olmak üzere her dönemde toplam 4 erişi uyguluyoruz.11. sınıflarımızda TM ağırlıklı bölüm tercih eden öğrencilerimiz için ayrıca 2 Seçmeli Türk Edebiyatı, 2 Seçmeli Dil Anlatım sınavı yapılmaktadır. Her ders için 2'şer performans notu veriyoruz. Öğrencinin bir performans notu tamamen ders araç gereçlerinin getirilmesi,verilen ödevlerin yapılması ve incelenen kitaplarla ilgili sunumlarının değerlendirilmesinden alınan ortalamadır. Diğer performans notu ise öğrencinin derse katılımı ve derse ilgisiyle bağlantılı olarak oluşan performans notuyla belirlenir. İncelenecek kitaplar, çok önemlidir, çünkü her erişi sınavında 25- 40 puan aralığında soru, bu incelenen kitaplarla ilgilidir.

Bölümün Derslerine Çalışırken İzlenebilecek Yöntemler:
Türk edebiyatı ve Dil Anlatım dersleri için öğrencinin istikrârlı olması çok önemlidir. Konular bir zincirin halkası gibi birbirine bağlı olduğu için herhangi bir konudaki eksiklik, diğer konunun anlaşılmamasına neden olur. Böyle bir durum söz konusu olduğunda öğrencinin bireysel etüt çalışmasına katılarak eksiğini kapatması çok önemlidir. Öğrencilerimizin zorlandığı diğer bir nokta da kitap incelemesi çalışmasıdır.Bu çalışmanın nasıl yapılacağı öğrencilerimize verilen "Eseri Nasıl İnceleyelim?" kitapçığında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Ayrıca web sitemizde "Gerekli Bilgiler" başlığı altında öğrencilerimize gerekli olabilecek bilgiler yer almaktadır. Öğrencilerimizin düzenli olarak süreli bir yayını, gazeteyi ve dergiyi takip etmeleri kültürel ve sosyal gelişimleri açısından çok önemlidir.Yazma konusundaki becerilerini geliştirmeleri için kitap okumalarını ya da günlük tutmalarını, eleştiri yazmalarını öneririz.

Bölüm Kapsamındaki Kulüpler:
Münazara kulübü ve “Uygulamalı Medya Okuryazarlığı” kulübü, Edebiyat bölümü öğretmenlerinin danışmanlığını yürüttüğü kulüplerdir.

İletişim Bilgisi
Bölüm öğretmenleri:
Bülent Efe - Edebiyat Bölüm Başkanı
Esin Şahin Özer, Hürrem Özdoğan, Arda Yakut
Bölüm öğretmenlerimize web sitemizde yer alan mail adreslerinden veya 1370 dahili numaradan ulaşabilirsiniz.


GEREKLİ BİLGİLER
ANLATICI VE BAKIŞ AÇILARI
EDEBİYAT DERSİ ÖDEV VE PROJELERİ İÇİN KAYNAKÇA HAZIRLAMA VE ALINTI YAPMA YÖNTEMLERİ

Ders bilgilerini, aşağıdaki sınıf başlıklarına tıklayarak okuyabilirsiniz.

EDEBİYAT DERS BİLGİLERİ
DİL VE ANLATIM DERS BİLGİLERİ
  9. SINIF DERS BİLGİLERİ
 
  10. SINIF DERS BİLGİLERİ
 
  11. SINIF DERS BİLGİLERİ
  11. SINIF DERS BİLGİLERİ
  12. SINIF DERS BİLGİLERİ
  12. SINIF DERS BİLGİLERİ