alanya lavabo acma,alanya tikanik acma,alanya tikanik acma,
MEF LİSESİ - Bölümler
MEF BAHÇEŞEHİR LİSESİ KAYIT BİLGİSİ
Kayıt işlemleri ile ilgili bilgi almak ve kayıt formuna
ulaşmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
  • Anaokullar
  • İlkokullar
  • Ortaokullar
  • Liseler
MEF BAHÇEŞEHİR LİSESİ
Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Pazartürk Cad. Ebru Sok. No:4/1
Bahçeşehir-Başakşehir-İstanbul
T:(0212) 672 03 00 - 1230 F:(0212) 672 33 43 11


Müzik ve Sahne Sanatları


Ders Bilgileri


Müzik Öğretiminde Temel Yaklaşımımız
"Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir... Eğer söz konusu olan hayat, insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir."
(M.Kemal ATATÜRK)

Atatürk, gerek toplumsal yaşamda, gerekse bireyin iç dünyasında müziğin ne kadar yaşamsal değer taşıdığını bu sözleriyle dile getirmiştir. MEF Okulları Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü olarak bu bilinçle müziği, yaşama katmak, öğrencilerimizin toplumsallaşma sürecinde etkin bir araç durumuna getirmek, sanatsal ve estetik beğeni düzeylerini geliştirmek ve evrensel değerlere sahip olmalarını sağlamak üzere, olabildiğince işlevsel kılmaktır.

Amacımız
Öğrencilerimizin müziğe yönelik olumlu tutum sergilemelerini, entelektüel meraklarını geliştirmek.
Müzik terminolojisini ve dilini doğru kullanmalarını, genel müzik kültürlerini geliştirmek.
Müzik sanatının diğer sanatlarla ilişkisini, tarihsel gelişimi içerisinde sanatsal değerini ve estetiğini kavratmak.
İyi, doğru, güzel kavramlarını içselleştirmelerini ve bilinçli bir dinleyici olmalarını sağlamak.
Ulusal bir şarkı dağarcığı oluşturmak.
Yerel, ulusal ve evrensel müzik kültürünü tanımalarını sağlamak.
Bireysel yetenekleri doğrultusunda kendi sesini kullanabilme veya bir enstrüman çalabilme istek ve becerileri ile yaratıcılıklarını geliştirmek.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında Yapılacak Etkinlerimizden Örnekler
Ulusal Bayramlar, önemli gün ve haftalarda solo, koro ve müzik topluluklarımızla, bale, modern dans, halk dansları, ritim gurubu ve drama olarak yer almak.
Okul içi, il düzeyi, ulusal ve uluslararası alanda yarışmalara ve festivallere katılım sağlamak.
Yılda iki kez, tüm alanlarda yapılan çalışmaların sergilendiği konser ve gösteri programları düzenlemek.

MEF Lisesinde Müzik Öğretiminin Temel Dayanağı
Öğrenci merkezli uygulama çalışmaları yapılması ve bunların sergilenmesi.
Müzik yoluyla öğrencinin kendini ifade edebilmesi, bireysel ve toplu iş yapabilme becerisi kazandırılması.
İlgi ve isteklerine göre öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek.
Bağımsız olarak bir eseri dinleyip -izleyip- yorumlayabilmek. Eser hakkında duygu ve düşüncelerini ifade edebilmek.
Hayal gücünün ve bağımsız olarak müzikal anlamda yaratıcılıklarının geliştirilmesi.

Sanatsal alanda ve yapılan çalışmalarda şu değerlendirme ölçeklerini kullanıyoruz:
A: İlgi, istek, çaba, derse katılım düzeyi
B: Ders araç-gereçlerini kullanma, zamanı yönetme becerisi
C: Nota bilgisi, iç duyuş, ritimsel algı
D: Etkinliklere katılım, söyleme, çalma
E: Müzik Tarihi Bilgisi ve Teorik bilgilenme düzeyi.

Ders Sırasında Öğrencinin Dikkat Edeceği Noktalar:
Öğrencilerimizden ders sırasında defter, kalem sene başında karar alınmış ise sınıf çalgısını yanında bulundurmasına, ve işlevsel olarak kullanmasına; dersin gerektirdiği ilgi, istek ve çabayı göstermesine; derse zamanında girip çıkmasına; ders süresince aktif katılımına; solfej ve ritmik çalışmaları eksiksiz yapmasına; ders sırasında toplu olarak, bireysel söyleme ve çalma yapmasına ; teorik bilgilenme için gerekli araştırma, sunum, dinleti gibi etkinliklere katılmasına dikkat etmesi ve uyması; dersi destekleyici konser, etkinlik, work shop gibi etkinliklere katılımı istenmektedir.

Bölüm Kapsamındaki Kulübler:
Bölümümüz şu alanlarda kulüp çalışmaları yapmaktadır:
Popüler Müzik Kulübü,
Klasik Gitar Kulübü,
Ritim ve Halk Oyunları Kulübü,
Modern Dans Kulübü
Latin Dans Kulübü
Tiyatro Kulübü

Bölüm İletişim Bilgisi
Bölüm öğretmenleri:
Pınar Piji – Müzik ve Sahne Sanatları Bölüm Başkanı
Mestan Yılmaz, Mehtap Fidan Ayatar, Mustafa Yaşar, Cantekin Kafalı, Burcu Akalp
Bölüm öğretmenlerimize web sitemizde yer alan mail adreslerinden veya 1179 ve 1180 dahili numaradan ulaşabilirsiniz.

Müzik ders bilgilerini, aşağıdaki sınıf başlıklarına tıklayarak okuyabilirsiniz.

MÜZİK VE SAHNE SANATLARI DERS BİLGİLERİ
  9. SINIF DERS BİLGİLERİ
  10. SINIF DERS BİLGİLERİ
  11. SINIF DERS BİLGİLERİ
  12. SINIF DERS BİLGİLERİ