alanya lavabo acma,alanya tikanik acma,alanya tikanik acma,
MEF LİSESİ - Eğitim-Öğretim
MEF BAHÇEŞEHİR LİSESİ KAYIT BİLGİSİ
Kayıt işlemleri ile ilgili bilgi almak ve kayıt formuna
ulaşmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
  • Anaokullar
  • İlkokullar
  • Ortaokullar
  • Liseler
MEF BAHÇEŞEHİR LİSESİ
Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Pazartürk Cad. Ebru Sok. No:4/1
Bahçeşehir-Başakşehir-İstanbul
T:(0212) 672 03 00 - 1230 F:(0212) 672 33 43 11


Eğitim - Öğretim


MEF Ulus Lisesi


Dört Yıllık Lise Programı
Özel MEF Lisesi'nde 4 yıllık lise programı uygulanmaktadır.
Haftalık ders çizelgemize göre;
- 9-10-11. sınıflarda 45 saat
- 12. sınıflarda 41 saat ders yapılmaktadır.
Okulumuzda bir günde 9 saat olmak üzere haftada 45 ders saati vardır.


MEF LİSESİNDE ÖĞRENCİLERİ TANIMA VE ÖĞRETMEN YAKLAŞIMLARI

Öğrenci Gelişim Profili
MEF Lisesinde öğrenciler aşağıdaki ölçütler çerçevesinde öğretmenler tarafından izlenir ve kendilerinedestek sağlanır. Bu bilgiler eşgüdüm çerçevesinde Şube Öğretmenler Kurullarında bir form aracılığı ile paylaşılır. Bu sayede ilgili öğrenci hakkında en kısa sürede problem olmadan çözüm seçenekleri ortaya konulmuş olur. Bu ölçütler öğrencilere dönem başında bildirilerek gelişim aşamaları için öğrencinin destekleneceği alt başlıklar paylaşılmış olur. Bu sayede Öğrencinin tümöğretmenler tarafından bütünsel olarak değerlendirilmesi gerçekleşmiş olur.

Akademik Boyut
- Dersi Dinleme
- Derse Katılım
- Ders Araç Gereçlerini Yanında Bulundurma
- Ödev Yapma
- Dersi Öğrenebilme Potansiyeli

Davranış Boyutu
- Ders Ortamına Uygun Davranmak
- Öğretmenleri ile İletişim
- Arkadaşları ile İletişim
- Derse Geç Kalma ve Devam


Uluslararası Bakalorya (IB) Programı

IBO, Merkezi İsviçre'de bulunan uluslararası bir eğitim kurumudur. IB Diploma Programı dünyada 116 ülkede, Türkiye'de ise 15 özel lise ve 3 uluslararası okulda uygulanmaktadır. IB Diploma Programı 2 yıllık bir programdır. IB sınavlarında başarılı olan öğrenciler liseden mezun olurken ulusal ve uluslararası geçerliliği olan iki diploma almaya hak kazanmaktadırlar. ABD, Kanada, İngiltere vb. ülkeler IB diploması alan öğrencileri üniversitelerine sınavsız olarak kabul etmektedir.

IB öğrencisi, IB Diploma Programı'nın öngördüğü 6 dersten 3'ünü ileri seviyede, 3'ünü de standart seviyede alır. Bunlara ek olarak IB Programı'nda öğrencilere TOK (Bilgi Teorisi) dersi ve CAS (Yaratıcılık-Aksiyon-Servis) uygulaması verilir. 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılından itibaren IB Programı'na katılacak öğrenciler, 9. sınıfta IB Hazırlık Programı'na (PreIB) başlayacaklardır. IB Programı, 10 ve 11. sınıflarda uygulanarak tamamlanacak, öğrenciler 12. sınıfta MEF Lisesi Programı'na devam edeceklerdir.

Üniversite Başarısına Yönelik Çalışmalar

9 ve 10. sınıfta öğrencilerin üniversitede temel olacak bilgileri kazanmaları sağlanırken, ÖSS sınavında başarılı olmaları için de gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 11. sınıftan itibaren, öğrencilerin deneme sınavlarındaki başarıları analiz edilmekte, grup halinde ya da bireysel olarak eksiklerini giderici çalışmalar yapılmaktadır.

12. sınıfta ise, bu çalışmalar daha da yoğunlaşmaktadır. Öğrencilerin okuldaki ve dershanedeki deneme sınavı sonuçları incelenmekte, bu değerlendirmeler sonucunda her öğrenci için, ihtiyaçları doğrultusunda destekleyici çalışmalar yapılmaktadır.


Kariyer Planlama

MEF Lisesi'nde "kariyer planlama" çalışmalarıyla öğrencilerin gerçekçi ve kendi özelliklerine uygun seçimler yapmalarına yardımcı olunmaktadır. MEF Lisesi öğrencileri için kariyer planlama, 9. sınıftan itibaren başlar ve üniversite tercihlerine kadar devam eder.

- 9. sınıftan itibaren lisedeki alanlarla üniversite sınav sistemi arasındaki ilişki konusunda bilgilendirmeler yapılmaktadır. 
-10. sınıfın başlangıcından itibaren öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmektedir. 
- Öğrencilere düzenli ve sürekli olarak üniversite ve yükseköğretim programlarının tanıtımları yapılmaktadır. Bu amaçla Üniversitelerle Buluşma Günleri düzenlenir. Yıl içinde çeşitli üniversiteler ve bu üniversitelerin bölümleri ile ilgili öğrencilerimiz bilgilenirilirler.
-Öğrenci velileri de çeşitli zamanlarda okula davet edilerek, sınav sistemi, alan seçimi ve sınav kaygısı gibi konularda bilgilendirilmektedir.
-11. ve 12. sınıf öğrencilerinin okulda ve gittikleri dershanedeki performansları yakından izlenmekte, bu izleme sonuçlarına göre öğrenciyle birlikte, geleceğe yönelik stratejiler oluşturulmaktadır.
-12. sınıf öğrencileri, en çok istedikleri meslek alanlarında 1 yarım gün süresince iş yeri stajlarına katılmaktadır. Meslek stajlarının amacı, öğrencilerin seçmeyi düşündükleri meslekleri, uygulama alanlarında gözlem yapmalarını ve tanımalarını sağlamak, gerçekçi kararlar oluşturmalarına yardımcı olmaktır.

12. sınıf öğrencilerinin, tercihler konusunda ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler aracılığı ile gerçekçi ve kendi özelliklerine uygun seçimler yapmalarına yardımcı olunmaktadır.


Mezunlar Derneği

MEF Okulları ilk mezunlarını 1999-2000 öğretim yılında vermiştir. Mezunlarımızın, MEF Okulları'nda kurdukları anlamlı diyalogları sürdürmeleri, MEF'li olma bilincini kendilerinden sonra gelecek arkadaşlarına da aktarabilmeleri için "MEF Okulları Mezunlar Derneği" kurulmuştur.