alanya lavabo acma,alanya tikanik acma,alanya tikanik acma,
MEF LİSESİ - Eğitsel Etkinlikler
MEF BAHÇEŞEHİR LİSESİ KAYIT BİLGİSİ
Kayıt işlemleri ile ilgili bilgi almak ve kayıt formuna
ulaşmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
  • Anaokullar
  • İlkokullar
  • Ortaokullar
  • Liseler
MEF BAHÇEŞEHİR LİSESİ
Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Pazartürk Cad. Ebru Sok. No:4/1
Bahçeşehir-Başakşehir-İstanbul
T:(0212) 672 03 00 - 1230 F:(0212) 672 33 43 11


Eğitsel Etkinliklerimiz


MEF Okullarında; ders programlarından ayrı olarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini sağlamak amacıyla eğitsel etkinlikler programı uygulanır.


Amacı:
a) Öğrencilere bilimsel, toplumsal, sanatsal, kültürel, zihinsel, sportif, psikolojik ve el becerileri alanlarında kendilerini deneme fırsatı vererek; bireysel yeteneklerini ve ilgilerini tanımalarına yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına ve bunları kullanarak geliştirmelerine yardımcı olmak,
b) Öğrencilerin paylaşımcı, katılımcı, demokratik, başkalarının haklarına saygılı olma duyguları ile sevgi, dostluk ve yardımlaşma bağlarını güçlendirerek grup çalışmalarında yer alma, ortak çalışmalara katılabilme özelliklerini geliştirmek, özgüven duygularını artırmak,
c) Öğrencilere, bir işe başlama ve onu sonuçlandırma alışkanlığı kazandırmak; karşılaştıkları problemleri çözme, yaptıkları işlere ve yaşadıkları ortamlara özgünlük katabilme becerilerini geliştirmek hedeflenir.

Bu hedeflere ulaşmak için öğrencilere 5 alanda eğitsel etkinlik seçeneği sunulmaktadır. Bu alanlar;
a) Matematik, Fen Bilimleri ve Teknoloji, 
b) Sosyal Bilimler, Dil ve Kültür,
c) Plastik Sanatlar,
d) Müzik ve Sahne Sanatları,
e) Spor alanlarıdır.

Öğrenciler, yaşları göz önünde bulundurularak 4 gruba ayrılırlar: 
a) 1-3.sınıflar grubu: Her gün birer ders saati eğitsel etkinliklere giderler. 
b) 4-5.sınıflar grubu: Haftada 4 gün, birer ders saati eğitsel etkinliklere giderler.
c) 6-8.sınıflar: Haftada 4 gün, günde birer ders saati eğitsel etkinliklere giderler. 
d) Lise öğrencileri grubu: Haftada birer gün, iki ders saati eğitsel etkinliklere giderler.

Her grubun, Eğitsel Etkinliklere gittiği saatler farklıdır. Bu saatler, haftalık ders programıyla belirlenmiştir.
MEF Okullarında, yaş gruplarına göre, öğrencilerin seçerek devam ettikleri eğitsel etkinlikler çizelgesi aşağıdadır:

  Eğitsel Etkinlikler Dağılım Çizelgesi'ni bilgisayarınıza indirmek için tıklayın!


Öğrenciler, 4 döneme ayrılan öğretim yılı içinde 4 kez eğitsel etkinlik seçimi yaparlar. Ancak, bu seçimlerde devam ettikleri etkinliklerin hepsini değiştirmezler. Süreklilik isteyen etkinlikler ile, bir ara dönemde programı tamamlanamayan etkinlikler, bir sonraki dönem için tekrar seçilir. Bu seçimlerde, etkinlik öğretmenleri de öğrencileri yönlendirirler.

Öğrencilere, öğretim yılı içinde, etkinlik çalışmalarını sergileme fırsatı verilir. Örneğin; sportif yarışmalar, ulusal törenler, plastik sanatlar sergileri, tiyatro sunumları, dünya dans günü gösterileri, proje sergileri, panolar, gazete ve dergiler, TÜBİTAK yarışmalarına katılım bunlardan bazılardır.

Öğrenciler, eğitsel etkinliklere severek ve isteyerek katılmakta ve çok özgün çalışmalar ortaya çıkarmaktadırlar.

Dönem sonlarında; etkinlik öğretmenlerinin gözlemi ile öğrencinin kendini değerlendirmesini içeren "Eğitsel Etkinlik Gözlem Formu" Eğitsel Etkinlikler Birimine verilir.