alanya lavabo acma,alanya tikanik acma,alanya tikanik acma,
MEF LİSESİ - Projeler
MEF BAHÇEŞEHİR LİSESİ KAYIT BİLGİSİ
Kayıt işlemleri ile ilgili bilgi almak ve kayıt formuna
ulaşmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
  • Anaokullar
  • İlkokullar
  • Ortaokullar
  • Liseler
MEF BAHÇEŞEHİR LİSESİ
Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Pazartürk Cad. Ebru Sok. No:4/1
Bahçeşehir-Başakşehir-İstanbul
T:(0212) 672 03 00 - 1230 F:(0212) 672 33 43 11


TÜBİTAK Projeleri 2016-2017


Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik vb. derslerinden uygun görülen projelerle TÜBİTAK proje yarışmalarına katılmaktayız.
Matematik Projeleri


2016-2017 Öğretim Yılı TÜBİTAK Proje Yarışmasına Gönderilen Matematik Projeleri

Öğrencilerimiz danışman öğretmenleri ile birlikte çalışmalar yaparak bu yıl 4 proje hazırlamışlardır. Bu projelerden üçü 48. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri yarışmasına gönderilmiştir.

Projenin Adı: " Herhangi bir tabandaki sayının onluk tabandaki eşitini kolay yoldan bulmak için Horner yönteminin kullanılması”

Proje 8. Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışmasına da gönderilmiş ve finale kalarak sergilenmeye layık görülmüştür.


Proje Amacı: Bu proje, herhangi bir tabandaki sayının onluk tabana dönüştürülürken yapılan hesaplamalar incelenerek esasen polinomun bir değerini hesaplamak için kullanılan Horner yönteminin bu hesaplamalardaki işlem kalabalığını nasıl azalttığını ve süreci nasıl hızlandırdığı göstermeyi amaçlamaktadır.

 Projenin Adı: " Bir Üçgenin Çevrel Çemberine Ait Özel Nokta"

Proje Amacı: Büyük Matematikçi Euler bir ABC üçgeninde, [BC], [AC], [AB] kenarların ait yükseklik ayakları A 1 , B 1 , C 1 ; bu kenarların orta noktaları A 2, B 2, C 2 ve A, B, C köşelerinin H ile oluşturdukları doğru parçalarının orta noktaları A 3, B 3 ve C 3 ise , bu 9 noktanın çemberdaş olduğunu ( Dokuz nokta Euler Çemberi) ispatlamıştır. Bu teoremden esinlenerek bir üçgenin iki yükseklik ayağının , bir köşesinin ve diklik merkezinin çemberdaş olduğunu farkettik. Bu noktalardan geçen çember ile ABC üçgeninin çevrel çemberinin kesişim noktasının üçgen geometrisinde çok önemli bir nokta olduğunu gözlemledik. Bu noktaya üçgeninin çevrel çemberinin P-noktasının özelliklerini bulup soru çözümlerinde nasıl kullanıldığını sergiledik.


Projenin Adı:“Matematiksel Optimizasyonda Kullanılan Simpleks Yöntemde Matrislerdeki Taban Değiştirme Metodunun Uygulanması”

Proje Amacı: Aklımızda ‘Gerçek hayatta Matematik ne işe yarar?’ temel sorusu ile başladığımız ve ulaştığımız optimizasyon problemlerinde gerçekten hayatın içinde Matematiğin ne kadar çok kullanıldığını kar maksimizasyonu ve ham madde-zarar minimizasyonu konularında ne kadar etkin olduğunu gördük. Optimizasyon konusunda çalışmalarımızı derinleştiriken Lineer Programlama / maksimizasyon problemlerinin çözüm yöntemlerinden biri olan SİMPLEKS YÖNTEMDE çok fazla sayıda yapılan işlemlerin sadeleştirilmesine yardımcı olarak görülebilecek bir analojik yapıya rastladık. Projemizde temel amacımız Simpleks Yöntemde çok işlem yapma hatalarına karşı Matrislerdeki ‘Taban Değiştirme’ algoritmasının uygulanabileceği olmuştur.

 


 

Projenin Adı:“Izgara Üzerinde Kombinatorik”

Proje Özeti: Kombinatorik Problemleri birim karelere ayrılmış genelde dikdörtgensel bölgelerde bir hareketin sonucu olarak yorumlayarak bu problemlerin çözümünü kolaylaştırmaktır. Birim karelerle kapanmış dikdörtgen bölgeleri “ızgara” olarak adlandırılır. Önce yasaklı kareleri olan karesel alanda monoton yolların sayısı bulunuyor. Bu sayı geliştirdiğimiz bir yöntemle kolaylıkla bulunuyor. Daha sonra yöntemimizi uygulayarak Pascal üçgenini değişik bir şekilde oluşturuyoruz.
Biyoloji Projeleri


2016-2017 Öğretim Yılı Tübitak Proje Yarışmasına Gönderilen Biyoloji Projeleri

Biyoloji Kulübü öğrencilerimiz danışman öğretmenleri ile birlikte kulüp saatleri içerisinde düzenli çalışmalar yaparak bu yıl 2 proje hazırlamışlardır. Bu projelerle 48. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri yarışmasına gönderilmiştir. Ayrıca ulusal ve uluslararası bir çok yarışmada da okulumuzu temsil etmişlerdir.

Projenin Adı: Ağır Metallerin bitkilerin Büyüme ve Gelişmeleri üzerindeki Etkilerinin Ölçülmesi (Fitoremediasyon)

Proje Amacı:Çalışmanın amacı; seçilen bitkilerin (Ayçiçeği – Helianthus annuus L., ve Sorghum – Sorghum biocolor L.), belirli konsantrasyonlardaki ağır metale dayanıklılığını ölçmek ve sonuçlarına göre; tarıma elverişsiz, ağır metal konsantrasyonu yüksek olan arazilerde, fitoremediasyon uygulamasına uygunluğunu belirlemektir. Seçilen tohumların bitkinin yetişmesi esnasında ağır metalli ortama dayanıklığını ve sonraki aşamada ağır metal absorbsiyon özelliklerini belirleyerek ve topraktaki ağır metal konsantrasyonu - bitki gelişimi arasındaki ilişkiyi sağlıklı olarak açıklayarak kirlenmiş alanlara fitoremediasyon yöntemi    uygulanmasının fizibilitesinin yapılmasıdır.

 


 

Projenin Adı: Genç Sporcularda (ACTN3, rs1815739) Geninin Sportif Performanslarına Olan Etkisinin Araştırılması

Proje Amacı: Spora yatkınlık geninin Türk sporculardaki dağılımının saptanması ve spor  perfomasına olan etkisinin araştırılması,
Çalışmamızda genç sporcuların, genetik yapılarına bakılarak ACTN3 gen polimorfizmi ile antreman yapma sıklıkları göz önünde bulundurularak spordaki başarılarının karşılaştırılması hedeflenmiştir. Öğrencilerin sprint (kısa mesafede hızlı ve atak) ya da dayanıklılık (uzun mesafede) durumu araştırılarak hem bireysel hem de takım başarılarının arttırılması yönünde önemli bir bilgi vermiştir.

 


 

Fizik Projeleri


2016-2017 Öğretim Yılı Tübitak Proje Yarışmasına Gönderilen Fizik Projeleri

Fizik Kulübü öğrencilerimiz danışman öğretmenleri ile birlikte kulüp saatleri içerisinde düzenli çalışmalar yaparak bu yıl 3 proje hazırlamışlardır. Bu projelerle 48. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri yarışmasına gönderilmiştir. Ayrıca ulusal ve uluslararası bir çok yarışmada da okulumuzu temsil etmişlerdir.

Projenin Adı: Sıvıların Floresans Maddeyle İşaretlenmesi

Proje Amacı: İşaretleme bir maddeye farklı bir madde karıştırarak bu maddeyi diğer maddelerden ayırma işlemidir. Biz de bu projede bu işlemi sıvılar üzerinde kullanarak sıvı kaçakçılığını ve taklitçiliğini engellemeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda gündelik hayatta kullanılabilir bir spektrometre ve cep telefonu yardımıyla spektrum analizi yapmayı amaçlıyoruz. Basit bir düzenekle benzin ve türevleri kaçakçılığı ile bu tür petrol ürünlerini kodlamak hedeflenmektedir.

 

Projenin Adı: Lüxmetre Yapımı Ve Uygulamaları,


Projenin Amacı: Sürekli enerji kaynağı olan ışınlarının özelliklerini kullanarak ışık enerjisinden maksimum tasarrufu ve faydayı sağlayabilmek ve zararlı etkilerinden de korunabilmek. Dünyamızın giderek azalan enerji kaynakları, sahip olduğumuz kaynakları daha bilinçli ve daha verimli kullanma zaruretini doğurmuştur.


 

 

Projenin Adı: Lazer Metre Yardımıyla Deniz Suyu Tuzluluğunun Hesaplanması,


Projenin Amacı: Bu projenin amacı lazer metre kullanarak deniz suyunun tuzluluğunu ölçmektir. Tuzluluk denizde yaşayan canlılar için çok önemlidir. Ayrıca iklim üzerinde de etkisi vardır. Son yıllarda artan küresel ısınma denizler ve okyanusların tuzluluğu üzerine yapılan çalışmaların önemini arttırmıştır.


 


Kimya Projeleri


2016-2017 Öğretim Yılı Tübitak Proje Yarışmasına Gönderilen Kimya Projeleri

Kimya Kulübü öğrencilerimiz danışman öğretmenleri ile birlikte kulüp saatleri içerisinde düzenli çalışmalar yaparak bu yıl 1 proje hazırlamışlardır. Bu projelerle 48. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri yarışmasına gönderilmiştir. Ayrıca ulusal ve uluslararası bir çok yarışmada da okulumuzu temsil etmişlerdir.

Projenin Adı: Siprofloksasin Antibiyotiğinin Geri Dönüştürülmüş Alüminyumun Kullanıldığı İleri Oksidasyon Prosesleri İle Sucul Ortamlardan Arıtımı,

Proje Amacı: Günümüzde Türkiye’de antibiyotik en çok kullanılan ilaçlardan biri haline gelmiştir. Bunun sonucunda birçok zararlı bakteride antibiyotik direnci oluşabilmektedir. Bu yüzden sucul ortamlardan antibiyotik arıtımı, üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu proje ile de geri dönüştürülmüş tenekelerden elde edilen alüminyum parçaları kullanılarak sucul ortamdan siprofloksasin giderimi amaçlanmıştır.