alanya lavabo acma,alanya tikanik acma,alanya tikanik acma,
MEF KURUMSAL - Eğitim-Öğretim
MEF ULUS ANAOKULU İLETİŞİM BİLGİSİ
Ulus Mahallesi Öztopuz Caddesi Leylak Sokak
34340 Ulus / Beşiktaş / İstanbul
Tel: (0212) 362 26 33 Faks: (0212) 257 82 25


Eğitim - Öğretim Programları


Aşağıdaki eğitim programlarından istediğinize tıklayarak bilgi edinebilirsiniz.Matematik


Matematik, doğru ve tutarlı düşünmenin yöntemidir. MEF Okulları'nın ayırt edici bir özelliği de, matematiksel düşünceye ve matematik öğretimine verdiği önemdir. 10 -12. sınıflarda matematik öğretim dili İngilizce, diğer sınıflarda Türkçe'dir. MEF Okulları'nda uygulanan bütün programların temelinde matematiksel düşünce hakimdir. Çünkü bireyin sanatsal, bilimsel ve felsefi formasyonu, matematik eğitimiyle olgunluk kazanır. Bu nedenle matematik, doğru ve tutarlı düşünmenin bir dili olarak, çocuğun, yaşamı boyunca bütün derslerde ve etkinliklerde başvuracağı ve kullanacağı becerileri kazandıran temel bir ders olarak düşünülmüştür.


Fen Bilimleri


Günümüzde yaşanan hızlı ve köklü değişimin temel dinamiklerinin başında "bilim ve teknoloji" gelmektedir. MEF Okulları'nda öğrencilerin anaokulundan başlayarak ortaöğretimin sonuna kadar, neden sonuç ilişkisine göre düşünüp davranmalarını sağlayacak "fen eğitimi" ne özel bir önem verilmektedir. Fen eğitimi programlarının, birden çok duyuya hitap edecek biçimde hazırlanmış laboratuvarlarda, grup çalışmaları ve bireysel çalışmalarla, deneylerle yürütülmesi temel alınmıştır. 6-8. sınıflarda fen bilgisi laboratuvar çalışmaları, 10-12. sınıflarda fen bilimleri öğretimi İngilizce yapılmaktadır.

MEF Okulları'nda aşağıda sıralanan laboratuvarlar bulunmaktadır.
Fen Bilgisi Laboratuvarı 2 adet
Fizik Laboratuvarı 2 adet
Elektronik Laboratuvarı 1 adet
Kimya Laboratuvarı 2 adet
Biyoloji Laboratuvarı 2 adet
Biyokimya Laboratuvarı 1 adet


Türkçe


MEF Okulları'nda Türkçe eğitiminin amacı, öğrencinin dinlediğini, okuduğunu anlama; duygu, düşünce, tasarı ve izlenimlerini sözlü ve yazılı anlatabilme becerilerini geliştirerek bu alanlarda yetkin duruma gelmesini sağlamaktır. Dilbilgisi eğitimi de bu bağlamda ele alınır. Dil ve düşünce arasındaki sıkı bağ düşünüldüğünde, Türkçe eğitiminin bir yönü düşünce eğitimine; dilin toplumsal boyutu düşünüldüğünde, bir yönü de öğrencinin çevresini tanımasına ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurabilmesine uzanmaktadır. Derslerde, dilin günlük kullanımını içeren gazete, dergi, kitap, TV programları, çeşitli belgeseller vb. her tür gereçten yararlanılmaktadır.

MEF Okulları'nda öğrenciye "düşünerek, sorgulayarak" okuma alışkanlığı kazandırılması da Türkçe eğitiminin önemli amaçlarından biridir. Yaratıcı yazma çalışmalarında öğrencinin anlatma yeteneğiyle birlikte düş gücünü geliştirmesi, duyuşsal davranışlar kazanması amaçlanır. MEF Okulları'nda, anaokulundan lise son sınıfa kadar, öğrencinin zihinsel süreçlerini dikkate alan ve bütünlük gösteren bir Türkçe eğitimi uygulanmaktadır. Böyle bir eğitim, kuşkusuz, öğrencinin üniversite eğitiminde ve sonraki yaşantısında ona büyük bir destek sağlayacaktır. İngilizce


Dilin, doğal bir etkinlik oluşu nedeniyle MEF Okulları'nda dil öğretiminde tek bir yöntem uygulamak yerine, bir dil atmosferi oluşturulur. Bu atmosferde, her öğrenciye dil öğrenme olanağı ve ortamı sağlanır. MEF Okulları'nda İngilizce öğrenimi, anaokulunda başlar, lise son sınıfa kadar devam eder. MEF Okulları'nda "tam öğrenme modeli" bağlamında "işlevsel dil öğrenimi" temel alınır. Dil öğreniminde asıl amaç, öğrencilerin okuma, anlama, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek, öğrendikleri dili anlaşılır bir şekilde konuşabilmelerini ve küreselleşen dünyada iletişim kurabilmelerini sağlamaktır.

MEF Okulları'nı bitiren öğrenci yabancı dilde;
Okuduğunu ve dinlediğini anlayabilir,
Sözlü ve yazılı iletişim kurabilir,
Yabancı yayınları izleyebilir,
Dil-Kültür bağlamı içinde kültürel değerlerin farkında olur,
Farklı kültür değerlerini hoşgörüyle karşılar,
Üniversite eğitimine; hazırlık sınıfını atlaması için gereken bilgi ve donanımı kazanmış olarak başlar.Seçmeli İngilizce


MEF Okulları, dil öğretimi programlarında, İngilizcenin yanında birden fazla yabancı dil öğretimi (Fransızca, Almanca, İspanyolca, Çince vb.) uygulamalarına da yer vermektedir.

Sosyal Bilimler


Sosyal bilimler, tarih, coğrafya, vatandaşlık ve insan hakları eğitimi, felsefe, psikoloji, sosyoloji, mantık, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini kapsar. Sosyal bilimler eğitiminde amaç, öğrencilerin fiziksel ve toplumsal çevrelerine duyarlı, dünyada olup biten olayların neden ve sonuçlarını eleştirel değerlendirebilen, ilkeli düşünebilen ve davranabilen, etik değer ve ilkelere sahip bireyler olarak yetişmelerinde onlara rehberlik etmektir.

Sosyal bilimler kapsamına giren derslerde, ders programlarının içeriğini oluşturan temel bilgileri vermenin yanında, öğrencinin öğrendiklerini günlük hayatla ilişkilendirmesi ve küçük bir toplum modeli olan sınıf ve okul ortamında, yukarıda sayılan davranışları yaşayarak öğrenmesi hedeflenmektedir. Bu anlamda sosyal bilimler derslerinde konular, günlük hayattan örneklerin tartışılması ile somutlaştırılmakta ve bu şekilde öğrencinin eleştirel düşünmesi teşvik edilmektedir. Derse aktif katılımı sağlamak amacıyla derslerin işlenişinde mümkün olduğu kadar çağdaş eğitim yöntemlerinden, gezi ve incelemelerden, proje çalışmalarından ve bilgisayar destekli eğitimden yararlanılmaktadır.


MEF Okulları'nda aşağıda sıralanan laboratuvarlar bulunmaktadır.
Trafik Eğitim Laboratuvarı 1 adet
Planetoryum 1 adet


Plastik Sanatlar


Her öğrencinin sanatçı olması amaç değildir. Ancak, sanatçı olabilecekleri bulup çıkarmak, diğerlerini de sanattan anlayan, yaratıcı kişiler olarak yetiştirmek ve hayata hazırlamak, plastik sanatlar eğitiminin önemli amaçlarındandır. Başka bir deyişle, plastik sanatlar eğitimiyle, öğrencilere, yaratıcı bir bakış ve yaklaşım yeterliği kazandırmak amaçlanmıştır.

Plastik sanatlar atölyelerinde yapılan çalışmalarda, sürekli olarak değişik teknikler kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz, atölyelere her gelişlerinde farklı bir malzemeyle buluşurlar; deneyerek özgün sonuçlara ulaşırlar.


MEF Okulları'nda aşağıda sıralanan atölyeler bulunmaktadır.
Resim Atölyesi 3 adet
Vitray Atölyesi 1 adet
Heykel Atölyesi 2 adet
Fotoğraf Atölyesi 1 adet
Seramik Atölyesi 1 adet
Grafik Özgün Baskı Resim Atölyesi 1 adet
İş Eğitimi 1 adet


Müzik ve Sahne Sanatları


MEF Okulları'nda öğrencinin çok yönlü gelişimi göz önünde tutularak, anaokulundan ortaöğretimin son sınıfına kadar müzik eğitimine ortak dersler arasında yer verilmektedir. Müzik eğitimiyle, birey ve evren arasındaki uyum sezdirilmeye çalışılmaktadır. Gruba yönelik çalışmalar yanında, yetenekli öğrencilere bireysel çalışma olanakları da sağlanmıştır. MEF Okulları'nda müzik eğitimi için ayrı bir bina oluşturulmuş ve gerekli ses izolasyonu sağlanmıştır.


MEF Okulları'nda aşağıda sıralanan müzik derslikleri bulunmaktadır.
Müzik Dersliği 5 adet
Piyano Dersliği 3 adet
Keman Dersliği 1 adet
Flüt Dersliği 1 adet
Orkestra Dersliği 1 adet
Ses Kayıt Odası 1 adet
Vurmalı Çalgılar Dersliği 1 adet
Şan-Vokal Dersliği 1 adet


Beden Eğitimi


MEF Okulları'nda beden eğitimi dersi, öğrencilerin iyi birer sporcu olmalarının yanında, sporda kazandıkları başarıların yardımıyla, zorlukların üstesinden gelmeyi, yaşamın her alanında centilmence yarışmayı, kendilerine güvenmeyi öğrenmelerine katkıda bulunmayı amaçlar. Öğrenciler, Beden Eğitimi dersleri dışında spor etkinliklerinde yeteneklerine uygun aktivitelere katılacak şekilde gruplandırılırlar. Öğrenciler, öğrenci velileri ve MEF çalışanları, okul yönetimince yapılan planlamayla bu tesislerden yararlanabilirler.


MEF Okulları'nda aşağıda sıralanan spor salonları bulunmaktadır.
Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu (240 seyirci kapasiteli) 1 adet
Açık tenis kort 2 adet
Açık futbol halı saha 1 adet
Jimnastik salonu 1 adet
Çok amaçlı spor salonu 2 adet
Standart ölçülerde spor salonu (400 seyirci kapasiteli) 1 adet
Açık basketbol sahası 1 adet
Küçük tırmanma duvarı 1 adet
Büyük tırmanma duvarı 1 adet
Açık alanlarda basketbol potası 14 adet
10 masalı masa tenisi salonu 1 adet
Satranç odası 1 adet


Bilgisayar Okur Yazarlığı ve BDE


MEF Okulları, bilişim teknolojilerini kullanmayı bir yaşam biçimi haline getiren, çağdaş dünyanın etkin birer üyesi olan bireyler yetiştirmeyi amaçlar. MEF Okulları'nda bilgisayar eğitimi iki aşamalı olarak yürütülmektedir:

Bilgisayar Okur Yazarlığı:
Bilgisayar laboratuvarları ve sınıflardaki bilgisayarlar kullanılarak bilgisayar okur yazarlığının kazanılması sağlanır.

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE):
Bilgisayarların okul ortamında, CD-ROM'lar ve internet aracılığı ile dersin öğrenilmesi ve zenginleştirilmesi amacıyla kullanılması sağlanır. MEF Okulları, bilgisayar eğitimini öğrencilerin düzeylerine uygun olarak anaokulunda başlatır.

MEF Okulları'nda derslikler, birimler ve laboratuvarlarla toplam 415 bilgisayar bulunmaktadır. Her derslikte bilgisayar, her okulda bilgisayar laboratuvarı vardır. Lisedeki bilgisayar laboratuvarı, çeşitli elektronik araçlarla desteklenerek elektronik derslik olarak da kullanılmaktadır.


MEF Okulları'nda bulunan bilgisayar laboratuvarı ve araç-gereç sayıları
Bilgisayar Laboratuvarı 6 adet
Bilgisayar 415 adet
Laptop 40 adet
Projeksiyon 20 adet
CD Server (45 CD kapasiteli) 2 adet
Elektronik Tahta 2 adet