alanya lavabo acma,alanya tikanik acma,alanya tikanik acma,
MEF KURUMSAL - Eğitim-Öğretim
MEF ULUS ANAOKULU İLETİŞİM BİLGİSİ
Ulus Mahallesi Öztopuz Caddesi Leylak Sokak
34340 Ulus / Beşiktaş / İstanbul
Tel: (0212) 362 26 33 Faks: (0212) 257 82 25


Temel İlkeler


Çağdaş bir eğitim ve öğretim...


MEF Okulları, benimsediği eğitim ve öğretim ilkelerine uygun olarak düzenlediği fiziksel ortam ve sağladığı olanaklarıyla aşağıdaki ilkelere dayalı, çağdaş bir eğitim ve öğretim gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.MEF Okulları'nın Temel İlkeleri:

Eğitim sistemini, bütünüyle öğrenci merkezli olarak düzenlemek,
Bireyin çok yönlü gelişimini gözetip, onun bireysel güçlerini ve yetilerini ortaya çıkarıp geliştirmek,
Eğitim ortamını, bireyin "yaparak, yaşayarak öğrenme"sini gerçekleştirecek biçimde düzenlemek,
Anaokulundan ortaöğretimin sonuna dek, eğitimde "tam öğrenme" modelini uygulamak,
Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lisede, eğitim ve öğretimin içerik (programlar, yöntemler vb.) ve organizasyon bakımından sistem bütünlüğünü gözetip, bunların sürekliliğini sağlamak,
Eğitimi, çağdaş bilgi ve öğretim teknolojisi ile donatıp güçlendirmek,
Öğrenmeyi, bireyin kendi yaşantısını da kullanarak, belli aralıklarla ve sistemli biçimde pekiştirmek,
Okul ile günlük yaşam arasındaki duvarları kaldırmak, öğrencileri yararlı hobiler edinmeye özendirmek,
Bireyin toplumsal etkinliklere katılımını sağlayarak, yaşamı bütün boyutlarıyla tanımasına ve bunu başkalarıyla paylaşılan bir biçime dönüştürmesine ortam hazırlamaktır.