alanya lavabo acma,alanya tikanik acma,alanya tikanik acma,
MEF KURUMSAL - Öğrenciler
MEF ULUS ANAOKULU İLETİŞİM BİLGİSİ
Ulus Mahallesi Öztopuz Caddesi Leylak Sokak
34340 Ulus / Beşiktaş / İstanbul
Tel: (0212) 362 26 33 Faks: (0212) 257 82 25


Okulda Yaşam


Güvenlik, Sağlık, Sorumluluk, Saygı...


MEF Okulları'nda yaşam, insanların haklarının ve gereksinimlerinin saygı gördüğü, doğrulandığı ve korunduğu güvenli ve değer verilen bir ortamdır.

Bu ortamın özellikleri;

Öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen, öğrenci-yönetici, öğretmen-yönetici ilişkilerini belirleyen temel değer sevgi, saygı ve hoşgörüdür.
Bireyin kendine ve başkalarına özen ve saygı göstermesini hedefler.
Öğrencilerin her türlü bedensel, akademik, sosyal, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini destekler ve gözetir.
Öğrencilerin, Öğretmenlerin, Anne-Babaların hak ve sorumluluklarını gözetir ve savunur.
Yasaklayıcı ve baskıcı değil, geliştiricidir.
Disiplinli ve düzenli yaşam, dıştan denetime değil, bireylerin iç denetimine (disiplinine) dayanır.

MEF Okulları'nın yaşam kurallarının oluşturulması ve uygulanmasında dört öğe temel olarak alınır: GÜVENLİK, SAĞLIK, SORUMLULUK, SAYGI. Her davranışın uygunluğu bu dört temel öğeye göre değerlendirilir.

Bu bağlamda MEF öğrencisi;
Sorumluluk bilinci gereği, derslerine geç kalmaz ve devamsızlık yapmaz.
Tüm öğrencilerin yararlanması, öğrenme etkinliklerinde kullanılması, öğrenme ortamının zenginleştirilmesi amacıyla bulundurulan okul eşyalarına, araç-gereçlerine zarar vermez.
Ders akışının bozulmaması ve diğer öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması için derste söz alarak konuşur.
Spor etkinliklerine uygun kıyafetle gelir, arkadaşlarının eşyalarına, spor salonlarındaki araç - gereçlere zarar vermez.
Bulunduğu ortamın kurallarına uyar.
Yurt, bayrak, insan sevgisi gibi değerleri kazandıran resmi gün ve törenlere istekle katılır.

Kütüphanede;
Ortamın çalışmaya, öğrenmeye, araştırmaya uygun biçimde olması ve bu düzenin bozulmaması için çaba gösterir.
Kütüphane kurallarına uyar.

Laboratuvarlarda;
Yaparak ve yaşayarak öğrenme için önemini bilir, bu amaçla laboratuvarı kullanır.
Amaç dışı davranışlardan kaçınır.

Kantin ve yemekhanede;
Kendine sunulan olanaklardan en iyi şekilde yararlanır.
Kantinde alışveriş yapmak için sırasını bekler.
Kantin ve yemekhane görevlilerine saygılı davranır.
Çevresini ve masasını temiz tutar.
Yemek-kahvaltı öncesinde ve sonrasında temizliğe özen gösterir.
Kantin ve yemekhane dışına yiyecek ve içecek çıkarmaz.

Eğitsel etkinliklerde;
Etkinliğe zamanında gider ve çalışmalara katılır.
Derslere verdiği önemi, etkinlik çalışmalarına da verir.
Etkinlik alanlarında bulunan araç-gereçlere zarar vermez.

Okul dışında;
Zamanlarını en iyi ve verimli şekilde değerlendirir.
Evde, ailesinin kendisinden beklediği sorumlulukları yerine getirir.
Bir MEF üyesi olarak, grup içinde ve diğer insanların bulundukları ortamlarda örnek tutum ve davranışlar sergiler.
Çevreye ve sosyal olaylara duyarlı davranır.