alanya lavabo acma,alanya tikanik acma,alanya tikanik acma,
MEF KURUMSAL - Öğrenciler
MEF ULUS ANAOKULU İLETİŞİM BİLGİSİ
Ulus Mahallesi Öztopuz Caddesi Leylak Sokak
34340 Ulus / Beşiktaş / İstanbul
Tel: (0212) 362 26 33 Faks: (0212) 257 82 25


Yönetim Kurulları


Kendi kendilerini yönetme becerisini kazanabilmek.


MEF Okulları her yıl; öğrencilerin okul yönetimine katılmaları ve kendi kendilerini yönetme becerisini kazanmaları gerektiği düşüncesinden hareketle "Öğrenci Başkanlığı Seçimleri" düzenlemektedir.

Öğrenci Başkanlığı Seçimleri'nin amacı, öğrencilerde demokrasi kavramını yerleştirmek, temel vatandaşlık bilgileri içinde olan seçme ve seçilme hakkını kavratmak, fikirlerini ifade etme becerisi kazandırmak, başkalarının fikirlerini dinlemelerini ve saygı duymalarını sağlamaktır. Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda planlanan Öğrenci Başkanlığı Seçimleri; seçim takviminin oluşturulmasından, adaylık koşullarının belirlenmesine, propaganda döneminden seçimlerin gerçekleştirilmesine kadar son derece ciddi bir süreci kapsamaktadır.


Seçimi Yapılan Başkanlıklar:
Okul Genel Başkanı
Lise Başkanı
İlkokul Başkanı
Ortaokul Başkanı
Lise Başkan Yardımcısı
Sınıf Temsilcileri (Her sınıf düzeyinden bir temsilcisi)

Öğrenci Başkanlığı seçimleriyle aşağıda belirtilen Öğrenci Yönetim Kurulları oluşturulmaktadır:
İlkokul Öğrenci Yönetim Kurulu,
Ortaokul Öğrenci Yönetim Kurulu,
Lise  Öğrenci Yönetim Kurulu,
Uluslararası Okul Öğrenci Yönetim Kurulu,
MEF Okulları Öğrenci Yönetim Kurulu,

Seçilen öğrenciler Okul Müdürler Kurulu ve Genişletilmiş Akademik Kurul toplantılarına katılarak öğrencilerin sorun ve taleplerini dile getirmekle, Öğrenci Yönetim Kurulları'nda biraraya gelerek kendi sorunlarını tartışmakla, öğrenciler arkadaşlarının dilek ve önerilerini dinlemekle ve öğrenci organizasyonlarının düzenlenmesine katılmakla yükümlüdürler.

Öğrenci Yönetim Kurulu
Öğrencilerin seçme ve seçilme hakkı, demokrasi, liderlik, topluluk karşısında kendini ifade edebilme, risk alabilme gibi konularda yaşayarak bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır. Her sınıf düzeyinde öğrenciler tarafından belirlenen adaylar yoğun geçen propaganda dönemi sonucunda sandıklarda oybirliği ile seçilerek Okul Genel Başkanı, Lise Başkanı ve Sınıf Temsilcisi görevlerine gelirler.

Yıl içinde okul yönetimine katılarak öğrenci sorunlarını çözmek, görüş ve önerilerini öncelik sırasına göre gerekli birimlere iletmek, öğrencilerin kendi aralarındaki iletişimlerini güçlendirmek ve gerektiğinde okulu temsil etmek gibi önemli görevleri üstlenerek toplumsal duyarlılık projelerine de destek verirler.

2014 -2015 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Yönetim Kurulu Seçim Sonuçları 

ADAY OLUNAN KONUM KAZANAN ADAYLAR
1. Sınıflar Temsilciliği

1-D YAĞMUR MELİK

2. Sınıflar Temsilciliği 2-E KAYRA KOZAK
3. Sınıflar Temsilciliği 3-A SARP NUKAN
4. Sınıflar Temsilciliği 4-E BATU BERKÖZ
5. Sınıflar Temsilciliği 5-A YUNUS ŞADİ KILIÇ
6. Sınıflar Temsilciliği 6-A ALİ ÇALIŞKAN
7. Sınıflar Temsilciliği 7-B BATU KONUKSEVER
8. Sınıflar Temsilciliği 8-D ÇAĞLA AYAYDIN
9. Sınıflar Temsilciliği 9-A EZGİ OVUR
10. Sınıflar Temsilciliği 10-A ŞÜKRAN ATALAY
11. Sınıflar Temsilciliği 11-D EREN GÜNAL
12. Sınıflar Temsilciliği 12-B BURAK CAN SAĞLAM

İlkokul Başkan Yardımcılığı
Ortaokul Başkan Yardımcılığı
Lise Başkan Yardımcılığı

3-A CEM KOÇAK
6-E EGE GÖNENÇ KIRATLIOĞLU
12-B DORUK LOKUMCU

İlkokul Başkanlığı

4-B İREM HATUN BORA

Ortaokul Başkanlığı 8-B EGE GÜNAY GİRİK
Lise Okul Başkanlığı 12-E OĞUZHAN TÜRK

Okul Genel Başkanı

11-B LARA KIRDAR