alanya lavabo acma,alanya tikanik acma,alanya tikanik acma,
MEF ULUS İLKOKULU
MEF ULUS İLKOKULU KAYIT BİLGİSİ
Kayıt işlemleri ile ilgili bilgi almak ve kayıt formuna
ulaşmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
  • Anaokullar
  • İlkokullar
  • Ortaokullar
  • Liseler
MEF ULUS İLKOKULU
Ulus Mahallesi Öztopuz Caddesi Leylak Sokak
34340 Ulus / Beşiktaş / İstanbul
T: (0212) 362 26 33 - 1210 F: (0212) 257 82 25


Müzik ve Sahne Sanatları


Ders Bilgileri


Müzik Öğretiminde Temel Yaklaşımımız

"Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir... Eğer söz konusu olan hayat, insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir."
(M.Kemal ATATÜRK)


Atatürk, gerek toplumsal yaşamda, gerekse bireyin iç dünyasında müziğin ne kadar yaşamsal değer taşıdığını bu sözleriyle dile getirmiştir.

MEF Okulları Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü olarak bu bilinçle, müziği ve sahne sanatlarını yaşama katmak, öğrencilerimizin toplumsallaşma sürecinde etkin bir araç durumuna getirmek, sanatsal ve estetik beğeni düzeylerini geliştirmek ve evrensel değerlere sahip olmalarını sağlamak üzere, olabildiğince işlevsel kılmaktır.

Amacımız
Öğrencilerimizin müziğe yönelik olumlu tutum sergilemelerini, müziği sevmelerini ve yaşamlarına katmalarını sağlamak.
Ulusal Marşımızı doğru ve güzel söylemelerini sağlamak.
İlgi ve yeteneklerine göre bir enstrüman çalmalarını; kendi seslerini sevmelerini ve kullanmalarını sağlamak.  
Müzik temel kavramlarını tanımalarını sağlamak.
Müziksel işitme ve ritim duygularını geliştirmek.  
Bireysel ve toplu olarak bağımsız iş yapabilme alışkanlığını (solo-koro etkinliklerle) geliştirmek.
Estetik beğeni düzeylerini geliştirmek, iyi bir dinleyici olmalarını sağlamak.
Yerel, ulusal ve evrensel müzik kültürünü, bestecileri ve eserlerini tanımalarını sağlamak.

Etkinliklerimizden Örnekler
Ulusal Bayramlar, önemli  gün ve haftalarda  solo, koro ve müzik topluluklarımızla, bale, modern dans, halk dansları, ritim gurubu ve drama etkinlikleri yaparak yer almak.
Okul içi, il düzeyi, ulusal  ve uluslararası alanda yarışmalara ve festivallere  katılım sağlamak.
Yılda iki kez, tüm alanlarda yapılan çalışmaların sergilendiği konser ve gösteri programları düzenlemek.

MEF İlkokulunda müzik öğretiminin temel dayanağı
Öğrenci merkezli uygulama çalışmaları yapmak ve bunları sergilemek.
Müzik yoluyla öğrencinin kendini ifade edebilmesi, bireysel ve toplu iş yapabilme becerisi kazandırmak.
İlgi ve isteklerine göre öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek.
Bağımsız olarak bir eseri dinleyebilmek -izleyip-  yorumlayabilmek. Eser hakkında duygu ve düşüncelerini ifade edebilmek.
Hayal gücünün  ve bağımsız olarak müzikal anlamda yaratıcılıklarını geliştirmek.

Sanatsal alanda ve yapılan çalışmalarda şu değerlendirme ölçeklerini kullanıyoruz:
A
: İlgi, istek,  çaba, derse katılım düzeyi,
B: Ders araç-gereçlerini kullanma,
C: Nota bilgisi, iç duyuş, ritimsel algı,
D: Etkinliklere katılım, söyleme, çalma, teorik bilgilenme düzeyi,
E: Besteci, eser ve çalgı bilgisi,
F: Zamanı yönetme becerisi.

Ders sırasında öğrencinin dikkat edeceği noktalar:
Öğrencilerimizden ders sırasında defter, kalem sene başında karar alınmış ise sınıf çalgıısını yanında bulundurmasına, ve işlevsel olarak kullanmasına; dersin gerektirdiği ilgi, istek ve çabayı göstermesine; derse zamanında girip çıkmasına; ders süresince aktif katılımına; solfej ve ritmik çalışmaları eksiksiz yapmasına; ders sırasında toplu olarak, bireysel söyleme ve çalma yapmasına; teorik bilgilenme için gerekli araştırma, sunum, dinleti gibi etkinliklere katılmasına, konser, gösteri ve diğer etkinlikler için istekli olması.

Bölüm kapsamındaki etkinliklerimiz:

Bölümümüz  şu alanlarda etkinlik çalışmaları yapmaktadır:
Çoksesli Çocuk Korosu,
Yaylı Çalgılar Orkestrası,
Klasik Gitar,
Keman,
Ritim,
Halk Oyunları,
Bale-Modern Dans,
Rock Orkestra ,
Tiyatro


Müzik ve Sahne Sanatları ders bilgilerini, aşağıdaki sınıf başlıklarına tıklayarak okuyabilirsiniz.

MÜZİK VE SAHNE SANATLARI DERS BİLGİLERİ
  1. SINIF DERS BİLGİLERİ
  2. SINIF DERS BİLGİLERİ
  3. SINIF DERS BİLGİLERİ
  4. SINIF DERS BİLGİLERİ