alanya lavabo acma,alanya tikanik acma,alanya tikanik acma,
MEF ULUS İLKOKULU
MEF ULUS İLKOKULU KAYIT BİLGİSİ
Kayıt işlemleri ile ilgili bilgi almak ve kayıt formuna
ulaşmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
  • Anaokullar
  • İlkokullar
  • Ortaokullar
  • Liseler
MEF ULUS İLKOKULU
Ulus Mahallesi Öztopuz Caddesi Leylak Sokak
34340 Ulus / Beşiktaş / İstanbul
T: (0212) 362 26 33 - 1210 F: (0212) 257 82 25


Sosyal Bilgiler


Ders Bilgileri


Sosyal Bilgiler programının vizyonu;

21. yüzyılın çağdaş, Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, kullanan ve düzenleyen (eleştirel düşünen, yaratıcı, doğru karar veren), sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal bilimcilerin bilimsel bilgiyi üretirken kullandıkları yöntemleri kazanmış, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yetiştirmektir.

MEF İlkokulunda Sosyal Bilgiler öğretiminde temel amaç; programı oluşturan temel ögeleri “beceriler, kavramlar, değerler ve genel amaçlar” öğrencilerimize kazandırmaktır. Öğrencilerimiz temel öğeleri kazanırken dersin kazanımlarını öğrenme süreci "kalıcı öğrenme"yi sağlama şeklinde gelişir. Dersin vizyonu olguların, kavramların, ilkelerin ve süreçlerin ezberlenmesine değil; bir kanıtı kullanma, sebep-sonuç ilişkisini belirleme, genelleme yapma, farklı bakış açılarını açıklama, kararları sorgulama, karşılaştırma yapma, ilgili ve ilgisiz bilgiyi ayırt etme, çıkarımda bulunma... gibi becerilere dayanmakta yani eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesi öncelikli hedef olarak algılanmaktadır. Bu becerilerin kazandırılması ve geliştirilmesi için sınıfta  dersin işlenmesi sürecinde buna uygun öğrenme ortamı sağlanır. Farklı öğrenme yöntemleri, kaynaklar ve teknolojik ürünler kullanılarak öğrenme süreci keyifli ve kalıcı hale getirilir.SOSYAL BİLGİLER DERS BİLGİLERİ
  4. SINIF DERS BİLGİLERİ