alanya lavabo acma,alanya tikanik acma,alanya tikanik acma,
MEF ULUS İLKOKULU
MEF ULUS İLKOKULU KAYIT BİLGİSİ
Kayıt işlemleri ile ilgili bilgi almak ve kayıt formuna
ulaşmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
  • Anaokullar
  • İlkokullar
  • Ortaokullar
  • Liseler
MEF ULUS İLKOKULU
Ulus Mahallesi Öztopuz Caddesi Leylak Sokak
34340 Ulus / Beşiktaş / İstanbul
T: (0212) 362 26 33 - 1210 F: (0212) 257 82 25


MEF İlkokul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi


Rehberlik ÇalışmalarıÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR


MEF İlkokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi çalışmalarında önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışıyla hareket edilir. Öğrencilerin bilişsel, sosyo-duygusal, gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürülür.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerin; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır.

Akademik Gelişimi İzleme Ve Destekleme Çalışmaları
Genel olarak, sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik çalışmalardır. Akademik gelişimi desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda da çalışmalar yapılır.

Yetenek ve İlgi Alanlarının Belirlenmesi
Kariyer gelişim planlama çalışmalarında, çeşitli gözlem, test ve envanter uygulamalarıyla öğrencilerin güçlü oldukları alanlar belirlenir, sonuçlar veli-öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılır. "Yetenekler değişebilir ve gelişebilir" anlayışıyla hareket edilerek öğrenciler eğitim-öğretim sürecinde izlenir.SOSYO-DUYGUSAL BECERİLERİN GELİŞİMİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR


Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini tanıma, ifade edebilme, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama, arkadaş edinebilme ve arkadaşlığı sürdürebilme becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır.

Projeler
Akran Dayanışması Projesi :Okulumuz Psikolojik Danışmanları tarafından yürütülen ve sınıf öğretmenleri tarafından desteklenen bir projedir. Farklı sınıf düzeylerinden öğrencilerin birbirlerini tanıması, okul içi sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, öğrenciler arasında okul ruhu ve ortak bilincin oluşturulması, öğrenciler arasında doğabilecek olumsuz davranışların (saldırganlık, şiddet vb.) önlenmesi, sorumluluk ve paylaşma bilincinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilir.

Sosyal Sorumluluk Projeleri; Temel evrensel değerlerin kazanımı (saygı-sorumluluk-işbirliği-dayanışma-çevre bilinci vb.) amacıyla kardeş okul, fidan dikimi, sosyal açıdan dezavantajlı akranlarının dileklerini yerine getirme vb. konulu projeleri içerir.

REHBERLİK BİRİMİ ETKİNLİKLERİ


Rehberlik Birimi etkinlikleri diğer eğitsel etkinlikler gibi seçilebilmekte, her dönem sonunda gruptaki öğrenci isimleri yeniden oluşturulmaktadır. Rehberlik Birimi etkinlikleri eğitsel etkinliklerin yapıldığı saatlerde gerçekleştirilmektedir.

Arkadaşça Oyunlar Etkinliği: Çocukların hayalgücünü, yaratıcılığını, kendilerini ifade edebilme becerilerini ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirmek, sosyal becerilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla 1. ve 2. sınıf öğrencileriyle oyun grubu etkinliği yapılır.

Duygularımı Yönetiyorum Etkinliği: Duyguları tanıma, uygun bir şekilde ifade etme, empati ve duygularını yönetme konularının ele alındığı, çeşitli çalışmalarla yürütülen bir etkinliktir. Bil-Bul Etkinliği: Öğrencilerin dikkat ve konsantrasyonlarının gelişmesine destek olmak amacıyla 1-4. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilir.

ANNE-BABALARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR


Veli Katılım Programları
Velilerimizin, mesleki gelişim süreçlerini ve iş yaşamına yönelik deneyimlerini sınıf ortamında öğrencilerle paylaştıkları bir çalışmadır. Bu çalışmayla öğrencilerin; olumlu benlik algısı geliştirmelerine katkı sağlamak, eğitim kaynaklarını zenginleştirmek, aile-okul işbirliğini güçlendirmek hedeflenir.


Bireysel Veli Görüşmeleri
Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.


Veli Bilgilendirme Seminerleri
Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda verilen seminerlerdir. (Anne-Baba Tutumları, Temel Alışkanlıkları vb.)

MEF Aile Rehberi
Velilerimizin farklı konularda bilgilerini zenginleştirmek, anne baba olmak ve çocuk yetiştirmek konusunda yeni yaklaşımlardan onları haberdar etmek amacıyla hazırlanır.