alanya lavabo acma,alanya tikanik acma,alanya tikanik acma,
MEF LİSESİ - Projeler
MEF LİSESİ KAYIT BİLGİSİ
Kayıt işlemleri ile ilgili bilgi almak ve kayıt formuna
ulaşmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
  • Anaokullar
  • İlkokullar
  • Ortaokullar
  • Liseler
MEF LİSESİ
Ulus Mahallesi Öztopuz Caddesi Leylak Sokak
34340 Ulus / Beşiktaş / İstanbul
T: (0212) 362 26 33 - 1230 F: (0212) 287 79 11


TÜBİTAK Projeleri 2012-2013


Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik vb. derslerinden uygun görülen projelerle TÜBİTAK proje yarışmalarına katılmaktayız.Matematik Projeleri


2012-2013 Öğretim Yılı Tübitak Proje Yarışmasına Katılan Matematik Projeleri

Bu yıl Matematik Kulübü öğrencileri danışman öğretmenleriyle birlikte kulüp saatleri içerisinde düzenli çalışmalar yaparak 4 proje hazırlamışlardır. Hazırlanan projelerden ikisi 25-29 Mart tarihleri arasında yapılan 44. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Marmara Bölge Finalinde sergilenmeye değer bulunmuştur.

1. Projenin Adı: "Evritimin, Homoteti ve Eksen Simetrisi ile İlişkisi"  

Projenin Amacı: Projemizin temel amacı, Evritim Dönüşümünün, Eksen Simetri Dönüşümü ve Homoteti Dönüşümleri ile ilişkilerini ortaya koymaktır.  Ayrıca projemizde, Arbelos içinde çizilmiş iki çemberle ilgili yeni iki eşitlik bulunmuştur.


   

2. Projenin Adı: "Vieta Teoremi Yardımı İle Üçgenlerdeki Bazı Trigonometrik Özdeşliklerin Ve Eşitsizliklerin Elde Edilmesi"

Projenin Amacı: Basit bir geometrik bağıntıdan yola çıkarak, literatürde varolmayan trigonometrik özdeşlik ve eşitsizliklerin özgün ispatları verilmiş ve yeni özdeşlikler elde etmenin yolu açılmıştır.


   
25-29. 03.2013 tarihleri arasında yapılan TÜBİTAK Araştırma Projeleri Marmara Bölgesi Finalinde "Vieta Teoremi Yardımı ile Üçgenlerdeki Bazı Trigonometrik Özdeşliklerin ve Eşitsizliklerin Elde Edilmesi" adlı projemiz ASYA BÖLGE BİRİNCİSİ olmuştur.

20-24 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen  44. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Türkiye Finali sonucunda ""Vieta Teoremi Yardımı İle Üçgenlerdeki Bazı Trigonometrik Özdeşliklerin Ve Eşitsizliklerin Elde Edilmesi" adlı projemiz Türkiye Birincisi seçilmiştir. Bu finalde  İstanbul’dan katılan  projeler içerisinde 1. olan tek proje okulumuza ait bu projedir.


   


Bilgisayar Projeleri


2012-2013 Öğretim Yılı Tübitak Proje Yarışmasına Katılan Bilgisayar Projeleri

1. Projenin Adı: Duman

Projenin Amacı: Herhangi bir kameradan (web cam, Ip camera, video) alınan video görüntüleri üzerinde olası bir duman tespiti yaparak yangın olasılığı durumunda erken tespiti sağlayan bir uyarı sistemi geliştirmektir.

Projemiz 44. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri   İstanbul Avrupa Bölge Finalinde sergilenmeye değer bulunmuştur.

   

2. Projenin Adı: Öğrenci Asistanı

Projenin Amacı: Öğrencilerin akıllı telefonlarını kullanarak okuldaki en güncel duyurulara, sınav tarihleri, ders programı hatta yemek programına erişebilmesi ve bunları okulun sağlayacağı ücretsiz internet bağlantısı yardımıyla çevrimiçi şekilde yapabilmesi

Projemiz 44. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışmasına gönderilmiştir.

 


Kimya Projeleri


2012-2013 Öğretim Yılı Tübitak Proje Yarışmasına Katılan Kimya Projeleri

1. Projenin Adı: Yakmadan da olur

Projenin Amacı:
Katı oksit yakıt hücrelerinde kullanılan elektrotlara Vanadyum eklenmesinin, enerji çevrim verimliliği üzerine etkisinin araştırılmasıdır.
Projemiz 44. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışmasına gönderilmiştir.

 Biyoloji Projeleri


2012-2013 Öğretim Yılı Tübitak Proje Yarışmasına Katılan Biyoloji Projeleri

1. Projenin Adı: "Probiyotikler" "Antibiyotiklere" Karşı

Projenin Amacı: Probiyotiklerin insan vücudundaki enfeksiyon etmenleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve tedavi sürecinde antibiyotiklere ek bir yol olarak kullanılması.

44. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri yarışmasına gönderilmiştir.

   
 


2. Projenin Adı: Türkiye Endemiklerinin Antibiyotik Direnci Kazandırılmış E.coli Bakterileri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

   


Fizik Projeleri


2012-2013 Öğretim Yılı Tübitak Proje Yarışmasına Katılan Fizik Projeleri

Bu yıl Fizik Kulübünde 4 öğrenci, danışman öğretmenleriyle birlikte kulüp saatleri içerisinde düzenli çalışmalar yaparak 2 proje hazırlamışlardır. Hazırlanan projeler 25.01.2013 tarihinde 44. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışmasına gönderilmiştir.

1. Projenin Adı: Sıvılardaki Su Oranını Mıknatısla Ölçebilen Ucuz, Hızlı ve Taşınabilir Bir Sistem

Projenin Amacı: Bu projenin amacı sıvı karışımlarındaki su oranını ölçebilen ucuz ve taşınabilir bir sistem yapmaktır. Bu içecek ve petrokimya sektörleri için çok önemli bir problemdir. Sütün içindeki su oranı veya benzinin içindeki katkı maddesi oranı bu sıvıların kalitesini ciddi şekilde etkilemektedir.

Projemiz 44. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri İstanbul Avrupa Bölge Finalinde sergilenmeye değer bulunmuştur.


   

2. Projenin Adı: Ultrason Görüntülemede Kullanılan Hava Kabarcıklarının Sesin Sudaki Hızına Etkisi

Projenin Amacı: Kanser görüntülemede ultrason kullanımı oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Örneğin meme kanseri teşhisinde, karaciğer ve böbreklerdeki tümörlerin tespitinde ultrason yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazı durumlarda tümörü daha iyi seçebilmek için gaz kabarcıklı sıvı hastaya enjekte edilir. Bu kabarcıklar kanla beraber tümörün olduğu yere taşınır ve orada birikir. Standart ultrason görüntülemede ses hızı sabit kabul edilir ve görüntü oluştururken de kabarcıkların etkisi ihmal edilir. Bu çalışmada kabarcıklı ortamdaki ses hızının ölçülmesi hedeflendi.

Projemiz 44. TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri İstanbul Avrupa Bölge Finalinde sergilenerek Bölge 2.si olmuştur.

Coğrafya Projeleri


2012-2013 Öğretim Yılı Tübitak Proje Yarışmasına Katılan Coğrafya Projeleri

1. Projenin Adı: Mevlana Tüneli

Projenin Amacı:
Amacımız "karşıya yürüyerek kısa zamanda geçebilmek" diye özetlenebilecek olsa bile bu proje kolay ulaşım, zaman tasarrufu, köprü trafiğinin rahatlaması, daha yaşanabilir bir çevre, ulusal ekonomiye katkı, turizm ve tanınırlık, denizi yeniden tanımak konularında bir çok somut önem ve fayda içermektedir.

25 - 29. 03.2013 tarihleri arasında yapılan Marmara Bölgesi Finalinde "Mevlana Tüneli" isimli projemiz Avrupa Bölge Birincisi olarak Ankara'ya gitme hakkını kazanmıştır.


   

Tarih Projeleri


2012-2013 Öğretim Yılı Tübitak Proje Yarışmasına Katılan Tarih Projeleri

1. Projenin Adı: Sümer Tabletlerinden Tablet PC'lere Giden Yol

Projenin Amacı: Sümerler'deki eğitimin tarihsel sürecini inceleyerek bugün ülkemizde uygulanan eğitim politikasının geçmişle benzer ve farklı yanlarına açıklık getirmek, günümüzde uygulamaya geçilen tablet PC'lerin, öğrencilerin aktif olarak yerine getirmeleri gereken işleri onların adına yapmasının, öğrenciler üzerindeki olumlu ve olumsuz yanlarını sorgulamaktır.

25-29. 03.2013 tarihleri arasında düzenlenen TÜBİTAK Marmara Bölge Sergisi'nde "Sümer Tabletlerinden Tablet PC'ye Giden Yol" isimli projemiz sergilenmeye değer bulunmuştur.


   
 


Sosyoloji Projeleri


2012-2013 Öğretim Yılı Tübitak Proje Yarışmasına Katılan Sosyoloji Projeleri

1. Projenin Adı: Sürekli Tüket! Bir Modernite Masalı Reklamlar ve Gençlik

Projenin Amacı:
Projemiz, reklamların genç nüfus üzerindeki etkilerini incelemektedir. Projede genç nüfusu etkileyecek nitelikte oluşturulmuş örnek reklamlar seçilerek  incelenmiştir. Projenin amacı, kitle iletişim araçlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte her geçen gün artan reklamların genç nüfus üzerinde önemli bir etki oluşturmasıyla birlikte, genç nüfusun tüketim alışkanlığının da giderek arttığı ve sosyal yaşamın farklılaştığı hipotezinin doğruluğunu analiz etmek üzere araştırılmıştır.

Medyanın gündelik yaşam içerisinde giderek daha uzun sürelerde yer almasıyla birlikte, reklamların etkisi de gün geçtikçe artmaktadır. Bunun sonucunda genç nüfusun tüketim alışkanlıkları ve sosyal yaşamları olumsuz yönde gelişmektedir. Proje, reklamların insan hayatına daha fazla girmesiyle birlikte, özellikle genç nüfusun sosyal yaşam alanını ve ilişkilerini olumsuz yönde etkilediğini ve gençlerin değer oluşturma yargılarının, tüketim nesneleri tarafından belirlendiği gerçeğini ortaya koymak üzere hazırlanmıştır.

12-C sınıfından Nazlı Deniz Demircan ve Bige Arıkan, 25 - 29/03/2013 tarihleri arasında projemizi, ziyarate gelenlere anlatarak, başarılı bir çalışma gerçekleştirmişlerdir.

Sonuç: Projemiz Marmara Avrupa Bölgesi tarafından sergilenmeye değer bulunarak bölge 3. olmuştur.   

2. Projenin Adı: "Çizgi Film Karakterlerinin 10 - 11 Yaş Aralığındaki Çocukların Güncel Yaşam Davranışlarına Olan Etkisi"

Projenin Amacı:
İçinde yaşadığımız toplumun yapısını belirleyen çok fazla etken bulunmaktadır. İnsan aynı zamanda sosyal bir varlık olduğuna göre onun davranışları üzerindeki etkisinin sosyal yapı tarafından belirlendiği olgusal bir durumdur. Bizde özellikle medyanın son yıllardaki etkilerinin tüm toplum üzerindeki etkilerinin gittikçe artan bir gerçeklik haline gelmesinden dolayı bu geniş çerçeveyi sınırlandırarak özellikle çocukların gelişimi üzerindeki, etkisinden hareket ederek çizgi film karakterlerinin 10 ve 11 yaş sürecindeki davranışları tespit etmek amacıyla bu projeyi hazırlayarak, çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştirdik. Görsel iletişim araçlarının günlük yaşamımıza etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Bunu sonucunda özellikle televizyonun ev yaşamında etkileri gittikçe artmaktadır. Bu proje çizgi filmlerin çocukların yaşamına televizyon aracılığıyla çok fazla girmesinin Çocukların davranışlarını etkilediği düşüncesini esas alır.

12-C sınıfından Mina Özel ve Emirhan Abay, 25 - 29/03/2013 tarihleri arasında projemizi, ziyarate gelenlere anlatarak, başarılı bir çalışma gerçekleştirmişlerdir.

Sonuç: Projemiz Marmara Avrupa Bölgesi tarafından sergilenmeye değer bulunarak bölge 3.sü olmuştur.