alanya lavabo acma,alanya tikanik acma,alanya tikanik acma,
MEF ULUS ORTAOKULU - Bölümler
MEF ULUS ORTAOKULU KAYIT BİLGİSİ
Kayıt işlemleri ile ilgili bilgi almak ve kayıt formuna
ulaşmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
  • Anaokullar
  • İlkokullar
  • Ortaokullar
  • Liseler
MEF ULUS ORTAOKULU
Ulus Mahallesi Öztopuz Caddesi Leylak Sokak
34340 Ulus / Beşiktaş / İstanbul
T: (0212) 362 26 33 - 1220 F: (0212) 257 82 25


Müzik ve Sahne Sanatları


Genel Bilgiler


Müzik  Öğretiminde Temel Yaklaşımımız
"Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir... Eğer söz konusu olan hayat,  insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz. Müzik hayatın neşesi,  ruhu,  sevinci ve her şeyidir."  
(M.Kemal ATATÜRK)

Atatürk,  gerek toplumsal yaşamda, gerekse bireyin iç dünyasında müziğin ne kadar yaşamsal değer taşıdığını bu sözleriyle dile getirmiştir.
Mef Okulları Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü olarak bu bilinçle, müziği ve sahne sanatlarını  yaşama katmak, öğrencilerimizin toplumsallaşma sürecinde etkin bir araç durumuna getirmek, sanatsal ve estetik beğeni düzeylerini  geliştirmek ve evrensel değerlere sahip olmalarını sağlamak üzere, olabildiğince işlevsel kılmaktır. 

Amacımız
Öğrencilerimizin müziğe yönelik olumlu tutum sergilemelerini, müziği sevmelerini ve yaşamlarına katmalarını sağlamak.
Ulusal Marşımızı doğru ve güzel söylemelerini sağlamak.
İlgi ve yeteneklerine göre bir enstrüman çalmalarını; kendi seslerini sevmelerini ve kullanmalarını sağlamak.  
Müzik temel kavramlarını tanımalarını sağlamak.
Müziksel işitme ve ritim duygularını geliştirmek.  
Bireysel ve toplu olarak bağımsız iş yapabilme alışkanlığını (solo-koro etkinliklerle) geliştirmek.
Estetik beğeni düzeylerini geliştirmek, iyi bir dinleyici olmalarını sağlamak.
Yerel, ulusal ve evrensel müzik kültürünü, bestecileri ve eserlerini tanımalarını sağlamak.

Etkinliklerimizden Örnekler
Ulusal Bayramlar, önemli gün ve haftalarda solo, koro ve müzik topluluklarımızla, bale, modern dans, halk dansları, ritim gurubu ve drama etkinlikleri yaparak yer almak.
Okul içi, il düzeyi, ulusal ve uluslararası alanda yarışmalara ve festivallere katılım sağlamak.
Yılda iki kez, tüm alanlarda yapılan çalışmaların sergilendiği konser ve gösteri programları düzenlemek.


Mef Ortaokulunda   Müzik  Öğretiminin Temel Dayanağı
Öğrenci merkezli uygulama çalışmaları yapmak ve bunları sergilemek.
Müzik yoluyla öğrencinin kendini ifade edebilmesi, bireysel ve toplu iş yapabilme becerisi kazandırmak.
İlgi ve isteklerine göre öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek.
Bağımsız olarak bir eseri dinleyebilmek -izleyip-  yorumlayabilmek. Eser hakkında duygu ve düşüncelerini ifade edebilmek.
Hayal gücünü ve bağımsız olarak müzikal anlamda yaratıcılıklarını geliştirmek.


Sanatsal Alanda Ve Yapılan Çalışmalarda Şu Değerlendirme Ölçeklerini Kullanıyoruz :
A: İlgi, istek, çaba, derse katılım düzeyi,
B: Ders araç - gereçlerini derse düzenli getirme ve kullanma,
C: Nota bilgisi, iç duyuş, ritimsel algı,
D: Etkinliklere katılım, söyleme, çalma,
E: Besteci, eser ve çalgı bilgisi, teorik bilgi,
F: Zamanı yönetme becerisi.


Müzik Dersi Uygulamalarımız
Öğrencilerimizin İlkokul düzeyinde aldıkları müzik genel kültürü, temel müzik bilgileri ve enstrüman ve koro eğitimlerini ortaokulda bir üst seviyeye taşıma amacıyla oluşan program uygulanır. Bu eğitimi geliştirmek amacıyla 5. Sınıfta branş eğitimi başlarlar. Öğrenciler sene başında yapılan kulak taramaları sonucunda kendi yetenekleri doğrultusunda, Koro, Keman, Çello, Yaylı Çalgılar Orkestrası, Klasik Gitar, Pop ve Rock Orkestra ve Ritim branşlarına yönlendirilirler. Her dönem sonunda yeniden değerlendirmeye alınarak eğitim aldıkları branşta sunum yaparlar. Öğrencilerimizin enstrüman gelişim süreçleri her dönem sonunda değerlendirilerek, başarı gösteren öğrenciler bir sonraki sınıfta enstrümanına daha ileri seviyeli bir eğitim planlamasıyla devam ederler.

Bölüm kapsamındaki etkinliklerimiz:
Bölümümüz  şu alanlarda etkinlik çalışmaları yapmaktadır:
Çoksesli Koro,
Yaylı Orkestra,
Rock Orkestrası,
Klasik Gitar,
Ritim,
Modern Dans,
Tap Dans,
Latin Danslar,
Bale,
Tiyatro Kulübü,

Bölüm Öğretmenleri:
Pınar PİJİ - Müzik ve Sahne Sanatları Bölüm Başkanı
Gonca TAN - Müzik Öğretmeni
Cantekin KAFALI - Müzik Öğretmeni
Meltuğ KARTAL - Müzik Öğretmeni
Mestan YILMAZ - Müzik Öğretmeni
Ezgi SÖZERİ - Tiyatro Öğretmeni
Burcu AKALP - Bale Öğretmeni
Mehtap FİDAN AYATAR - Modern Dans Öğretmeni
Mustafa YAŞAR - Ritim ve Halk Oyunları Öğretmeni


Bölüm İletişim Bilgisi:
Bölüm öğretmenlerimize web sitemizde yer alan mail adreslerinden veya  1179 ve 1180 dahili numaralardan ulaşabilirsiniz.MÜZİK VE SAHNE SANATLARI DERS BİLGİLERİ
  5. SINIF DERS BİLGİLERİ
  6. SINIF DERS BİLGİLERİ
  7. SINIF DERS BİLGİLERİ
  8. SINIF DERS BİLGİLERİ