alanya lavabo acma,alanya tikanik acma,alanya tikanik acma,
MEF ULUS ORTAOKULU - Bölümler
MEF ULUS ORTAOKULU KAYIT BİLGİSİ
Kayıt işlemleri ile ilgili bilgi almak ve kayıt formuna
ulaşmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
  • Anaokullar
  • İlkokullar
  • Ortaokullar
  • Liseler
MEF ULUS ORTAOKULU
Ulus Mahallesi Öztopuz Caddesi Leylak Sokak
34340 Ulus / Beşiktaş / İstanbul
T: (0212) 362 26 33 - 1220 F: (0212) 257 82 25


Sosyal Bilgiler


Genel Bilgiler


MEF Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretiminde temel amaç  "kalıcı öğrenme"yi sağlamaktır. Buna bağlı olarak bölümümüzün eğitim vizyonu olguların, kavramların, ilkelerin ve süreçlerin ezberlenmesine değil; bir kanıtı kullanma, sebep-sonuç ilişkisini belirleme, genelleme yapma, farklı bakış açılarını açıklama, kararları sorgulama, karşılaştırma yapma, ilgili ve ilgisiz bilgiyi ayırt etme, çıkarımda bulunma... gibi becerilere dayanmakta yani eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesi öğretmenlerimiz tarafından öncelikli hedef olarak algılanmaktadır.

Bu becerilerin öğrencilere kazandırılması için sosyal bilgiler öğretmenleri her şeyden önce sınıfta buna uygun öğrenme ortamı sağlar. Öğretmenlerimiz samimi, sıcak ve demokratik bir sınıf ortamının oluşmasına önem verirler.

Sosyal bilgiler öğretmenlerimiz çok soru sorarak öğrencilerin konuyu yeniden değerlendirmelerine yardımcı olurlar. Burada  amaçları doğru cevaba ulaşmak değil, eleştirel düşünmeyi kolaylaştırmaktır.

Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmede olgu ve düşünceleri ayırt etme becerisi en önemli basamak olduğu için öncelikle olgu ve düşünceleri ayırt etmelerine yönelik uygulamalar yapılır. Olgu ve düşünceleri ayırt etme becerisini geliştirmek için tarihî olayları anlatan metinler, gazetede yazıları... gibi materyaller kullanılır. Sosyal bilgiler derslerinde öğrencilerin kanıt kullanmalarına, kanıta dayalı akıl yürütmelerine olanak sağlanır. Öğrenciler derslerimizde kanıt niteliği taşıyan birinci elden kaynaklar (gazeteler, mektuplar, nüfus verileri, haritalar, fotoğraflar, filmler, videolar...)  ve ikinci elden kaynaklarla (bu kaynaklara dayanılarak hazırlanmış eserler)  karşılaşırlar.Öğrenmede yazılı materyallere göre daha etkili olan fotoğraf, resim, grafik, karikatür, harita... gibi görsel materyaller kullanılır. Sosyal bilgiler derslerinde uygun öğretim yöntem ve teknikleri, görsel ders materyalleri; öğrencilerin yaş özelliklerine uygun olarak kullanılır.  Onların anlayacağı tarzda bir "öğrenme dili" oluşturularak, işbirliğine ve sorgulamaya dayalı öğretim tekniklerinin kullanılmasına olanak sağlanır.

Sosyal Bilgiler derslerinde “kalıcı öğrenme”yi gerçekleştirmek için yapılan bir diğer çalışma ise gezi ve gözlem metodunun kullanılmasıdır. Gezi yöntemi ile öğrencilerin yakın çevrelerini tanımaları, okulda kazandıkları bilgiler ile gerçek yaşam arasında ilişki kurmalarını, bilgileri asıl kaynağından elde etmeleri amaçlanmaktadır.
SOSYAL BİLGİLER DERS BİLGİLERİ
  5. SINIF DERS BİLGİLERİ
  6. SINIF DERS BİLGİLERİ
  7. SINIF DERS BİLGİLERİ

DÜŞÜNME EĞİTİMİ DERSİ

MEF Oratokulu’nda Düşünme Eğitimi derslerinin vizyonu, düşünme sürecinde temel düşünme becerilerini kullanarak kişisel bir düşünme biçimi oluşturabilen, bu düşünme biçiminin dil ile bağlantısını kurarak bir yaşam becerisine dönüştürebilen, farklı düşüncülere saygı duyan bireyler yetiştirmek hedeflenir. Düşünme Eğitimi dersi öğretim programını tamamlayan öğrencilerimizin, düşünme eylemi üzerine düşünmeleri, kendi düşünme yollarının farkına varmaları, düşünmenin geliştirilebilen bir beceri olduğunu, farklı düşüncelere saygılı duymaları ,düşüncenlerini aktarırken dili doğru ve özenli bir biçimde kullanmaları, kendini, yakın çevresini , dünyayı ve bilgiyi sorgulayarak sağlıklı değerlendirmeler yapmları, tartışma kültürlerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Sosyal Bilgiler derslerinde “kalıcı öğrenme”yi gerçekleştirmek için yapılan bir diğer çalışma ise gezi ve gözlem metodunun kullanılmasıdır. Gezi yöntemi ile öğrencilerin yakın çevrelerini tanımaları, okulda kazandıkları bilgiler ile gerçek yaşam arasında ilişki kurmalarını, bilgileri asıl kaynağından elde etmeleri amaçlanmaktadır.


DÜŞÜNME EĞİTİMİ DERS BİLGLİLERİ

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde olguları ve olayları aktarmak  yerine, aktif öğrenmeye dayalı etkinlikler uygulanır. Öğretmenlerimiz bilgi verici bir rol üstlenmek yerine, öğrencilerinin tarihsel olaylarla ilgili bağlantı kurmalarına yardımcı olurlar. Açık uçlu sorularla öğrenciler zihinsel becerilerini kullanmaya ve sorgulamaya özendirilir. Öğrencilerin; demokratik düşünce ve değerlerle donanmış, bilimsel düşünmeye açık, bilgilerini ve düşüncelerini ifade edebilme yeteneğine ve cesaretine sahip, insan haklarına saygılı, iş birliği yapabilen, cumhuriyet sevgisi gelişmiş, ulusuna, ülkesine ve devletine bağlı Atatürkçü bireyler olarak yetişmeleri için değerler eğitimine önem verilir.

Öğrencilerin yazılı ve görsel basın tarafından güncel konuların ve haberlerin etkisi altında olduğu gerçeğinden hareketle, öğretmenler "güncellik ilkesi"ni göz önünde tutarak, ders konularını güncel konularla ilişkilendirir böylece öğrencilerde medya okuryazarlığı becerisi gelirtirilir. 


TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS BİLGİLERİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

MEF Ortaokulu'nda din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde; ahlakı ve sevgiyi öne çıkaran, akıl ve bilimle çelişmeyen, sorgulamaktan korkmayan, çağın getirdiği yeniliklere önyargısız şekilde yaklaşan ve herkesin inancına saygı göstermeyi davranış haline getirmiş bireyler yetiştirme amacına yönelik bir temel yaklaşım benimsenir. Öğrencilerin din ve ahlak hakkında objektif bilgi sahibi olmalarına ve bilinçlenmelerine yönelik uygulamalar yapılır. Öğrencilerin insana, düşünceye, özgürlüğe ve kültürel mirasa saygılarının geliştirilmesine çalışılır. Öğrencilere doğrudan bilgi aktarmak yerine yol gösterici etkinlikler planlanır.


DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS BİLGİLERİ
  5. SINIF DERS BİLGİLERİ
  6. SINIF DERS BİLGİLERİ
  7. SINIF DERS BİLGİLERİ
  7. SINIF DERS BİLGİLERİ