alanya lavabo acma,alanya tikanik acma,alanya tikanik acma,
MEF ULUS ORTAOKULU - Geziler
MEF ULUS ORTAOKULU KAYIT BİLGİSİ
Kayıt işlemleri ile ilgili bilgi almak ve kayıt formuna
ulaşmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.
  • Anaokullar
  • İlkokullar
  • Ortaokullar
  • Liseler
MEF ULUS ORTAOKULU
Ulus Mahallesi Öztopuz Caddesi Leylak Sokak
34340 Ulus / Beşiktaş / İstanbul
T: (0212) 362 26 33 - 1220 F: (0212) 257 82 25


Gezilerimiz Hakkında


Doğrudan bilgi ve deneyime ulaşarak yaşayarak öğrenme


MEF Ortaokulu geleneksel öğretme anlayışı yerine öğrenci merkezli öğrenmeyi benimsemiştir. MEF Ortaokulu’nda amaç; öğrencinin öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşımasını, doğrudan bilgi ve deneyime ulaşarak yaşayarak öğrenmesidir.

Okulumuzda geziler, belli öğrenme amaçlarının karşılanabilmesi için önceden çok özenli hazırlanmış bir plan çerçevesinde, belli olayların ve durumların gerçek dünyada incelenmesine yönelik olarak gerçekleştirilmektedir.

MEF Ortaokulunda geziler sadece bir dersin kazanımlarına yönelik değil, birçok dersin eşgüdümü ile disiplinler arası bir etkinlik şeklinde yapılmaktadır.

Eğitimi kapalı kapılar arkasından çıkararak, öğrencinin çevresiyle etkişim kurması ve görerek öğrenmesi
Okul-çevre ilişkisinin gelişmesi
Öğrencilerin bir çok duyu organını kullanarak, bilgilerini daha sağlam ve kalıcı hale getirmelerini kısaca “gerçek öğrenmeyi” sağlaması
Edinilen deneyimlerin diğer ve sonraki öğrenme etkinlikleri için temel oluşturması
temel hedeflerimiz arasındadır.

Bunların dışında geziler, MEF Ortaokulunda "değerler eğitimi" çerçevesinde düşünülmektedir. MEF Ortaokulu erdem, ahlak, değer ve tutum gibi kavramları içeren duyuşsal alan eğitimine de özel önem vermektedir.

Öğrencilere, ulusal değerlerin yanında, insanlık tarihinin binlerce yılda oluşturduğu, evrensel değerler, ortak miras kabul edilen bölgelere, mekanlara yapılan gezilerle kazandırılmaya çalışılır. Cumhuriyetin temel ilkeleri, vatan ve bayrak sevgisi gibi ulusal değerleri; saygı ve nezaket gibi demokratik değerleri, temizlik, sağlıklı yaşam gibi temel değerleri ve sorumluluk sahibi olma, görev bilinci gibi sosyal değerleri yaşayarak öğrenmeleri gezilere bakış açımızda yer almaktadır.

Gezilerin öncesinde çok iyi yapılandırılmış, ön hazırlıkları tamamlanmış plan ile gezi sırasında alınanacak güvenlik önlemleri ve öğrencilerin gezi sırasındaki davranış standartları saptanmaktadır. Gezilerden sonra, öğrencilerin gözlemlerini anlatacakları raporlar, gezilen yer hakkında genel bir tartışma veya gezi izlenimlerini anlatan bir kompozisyon ile kalıcılık sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin kendilerini ve grubu değerlendirdikleri davranış rubrikleri de büyük önem taşımaktadır.