Bilim Alanı

Matematik Atölyesi

Etkinliğin Amacı:  Öğrencinin;
●     Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmesini,
●     Düşünce becerilerinin gelişmesini ,
●     Eğlenerek öğrenmesini sağlamak.
●     Günlük hayatında matematik ile ilgili yetkinliğini arttırmak.

Akıl Oyunları

Etkinliğin Amacı:  Akıl oyunlarındaki problemleri çeşitli duyu organları vasıtasıyla kavramak,  farklı perspektifler kullanmak, strateji geliştirmek, uzun vadede olay ve durumların çözümlenmesinde bu davranışı edinmek.

Küçük Bilim İnsanları

Etkinliğin Amacı:  Bilimsel bakış açısını geliştirirken yaşamda olan bilimsel olayları yorumlanması amaçlanmaktadır.

Kutu Oyunları

Etkinliğin Amacı:   Kutu oyunları; Matematiksel hesapların yer aldığı oyunlar, görsel hafızaya hitap eden eşleştirme oyunları, geometrik şekilleri öğreten şekil yerleştirme oyunlarıdır. Kutu oyunlarının amacı; çocuklar, var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirir ve yeni yetenekler kazanırlar. Planlı hareket etmeyi, hızlı ve doğru karar vermeyi öğrenirler. Matematiksel hesaplamalarla kafa yormak, beyin jimnastiği yapmak, kafadan hesaplar geçirmek ve strateji kurmak gibi etkinliklerle başarılı ve fark yaratan bireyler olmalarını destekler.

Hızmatik

Etkinliğin Amacı: İşlem becerisine ve düşünce becerisine  hız kazandırmak, farkındalık yaratmak. Uluslararası ve ulusal matematik yarışmalarına hazırlamak, alt yapı oluşturmak.

Bizi Takip Edin