Aktif Öğrenme ve Çok Yönlü Eğitim

Öğretmek üzere oluşturulan sistemler pasif öğrenmeyi ve  ezberciliği pekiştirir. Oysa biz MEF Anaokulları olarak tüm multimedya kaynaklarını da kullanarak ve takım çalışmasını teşvik ederek çocuklarımızın kendi öğrenme süreçlerini geliştirmelerine olanak ve tam katılımını sağlarız. Çocuklarımız akademik bilgi ve yeterlilik kazanırken, kendine güvenen, kişisel ve sosyal sorumluluklarını taşıyan,  kendini değerlendirebilen, kendini, duygu ve düşüncelerini ikinci bir dille de ifade edebilen, başka  dil ve  kültürlerin de farkında, ilke ve değerlerine sahip, yaşadığı dünyaya duyarlı ve yaşama dönük bireyler olarak yetişirler.

Branş Dersleri

MEF Kindergarten’da brans dersleri yoğun İngilizce programda İngilizce olarak; yarı zamanlı İngilizce-Türkçe akışta ise Türkçe olarak uygulanır.

Branş dersleri, alanları ile ilgili üniversitelerden mezun ve okulumuz bünyesinde çalışan branş öğretmenleri tarafından sunulur. Müzik, dans, beden eğitimi, yüzme, ritim ve halk oyunları, satranç, bilişim teknolojileri, kodlama, maker, robotik alanlarında ve yaş gruplarına göre düzenlenen branş dersleri becerilerinin ve bakış açılarının zenginliğini sağlayan ve eğitim programımızla birlikte ve destekleyici olarak planlanmaktadır.

Müzik, dans, ritim ve halk oyunları çocukların yaratıcılıklarını, estetik tavırlarını geliştirmede çok etkin öğrenme ve gelişme alanlarıdır. Yapılan küçük  gösteriler, çocukların benlik saygısı ve özgüvenlerinin gelişmesi, ekip çalışması, zaman yönetimi  gibi yönlerinin gelişimini destekler. Öğretmenlerinin  motive edici tutumları, konuşma, yaratıcı hareket, doğaçlama, dramatik hareket eğitimleri ve özel bir yıl sonu performansı dahil tüm yaratıcı faaliyetlerin coşkulu bir katılım ile izleyenlere ulaşmasında oldukça etkindir.

Bedensel  oyunlar, aktiviteler  her öğrencinin büyüme, gelişme ve sosyal tutumlarına  katkıda bulunur.

Satranç zihinsel katmanlarını harekete geçiren, rekabet duygusunu ve adil olmayı geliştiren bir alan olarak hazırlık gruplarının ilgi duyduğu ve severek katıldığı diğer bir alandır.

Bilişim teknolojileri dersleri ise, MEF TECH laboratuvarımızın da harika donanımının desteği ile çocuklarımızın içinde büyüdüğü teknolojik dünyaya uyum sağlamalarını sağlayacak ve teknolojik okur yazarlık edindikleri yepyeni ve gerekli becerileri kazandırır.

Programımız çocuğunuzun hayatının her alanında aktif bir katılımcı olmak için güven kazanmasına yardımcı olur. Hayatı boyunca ilerlerken, bu becerileri onlara yeni arkadaşlar ve yeni durumlara uyum sağlamalarına sonsuz fırsatlar sunar.

Geziler

Destekleyici, eğlenceli gezilerimiz temalar doğrultusunda ve tüm yaş gruplarında planlanır. Okul gezileri, eğitim ve öğretim programımızın temelini oluşturan araştırma sorgulama konularının en önemli öğrenme yaşantılarını oluştururlar.

Sene başında ailelerden onaylarını almış olduğumuz bu geziler temalar kapsamında belirlenir. Gezi öncesi çocuklarda merak uyandıracak ön bilgiler verilip, araştırma yapılır ve etkinlikler düzenlenir. Gezilerde edinilen deneyimler gezi sonrasında projelendirilir. Böylece çocuklar sosyalleşerek en doğal öğrenme sürecini yaşarlar.

Özel günler ve kutlamalar

Okulumuzda bir çok kutlama, coşkulu birliktelikler yaşanır. Resmi bayramlarımız tüm MEF Okulları olarak çok değer vererek kutladığımız günlerdir. Bayramlar, yılbaşı, yılsonu ve özel günlerin kutlamaları dışında Büyükanne-Büyükbaba  Günü, Family Day, Sports Day gibi temalı ya da Pijama Partisi, Tak takıştır gibi komik ve çılgın partilerde eğleniriz. Çocuklar doğum günlerinde arkadaşları ile birlikte olmaktan zevk alırlar.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube