İlkokul için Hazır Olmak

MEF Kindergarten programı ilkokul programı ile bir bütün olarak planlanır ve uygulanır. Dikey olarak yapılanmakta olan sorgulama programımız anaokulu küçük gruptan başlayarak ilkokul 4.sınıfın sonuna kadar devam eder.

Çocuklarımızın bir ilkokul programına hazır olabilmeleri  için ihtiyaç duyacakları bilgi ve donanımı edinmelerinin yanı sıra; özgüvenli, hoşgörülü, saygılı olmaları birer birey olmaları yolunda tüm desteği ve kişisel ilgiyi kendilerine sunarız.

Programımızda öğrencilerimizin ilkokula geçişlerini kolaylaştırmak, okul olgunluğu kazandırmak amacı taşıyan çalışmalar yer alır. Görsel algı, işitsel algı, dikkat ve bellek çalışmaları, temel kavramları kazandırma, ince motor yetkinliklerinin yanı sıra, problem çözme, karar verme, sorumluluk alma, kendini ve zamanını düzenleyebilme gibi sosyal ve duygusal alanlara yönelik etkinliklerle de gelişimleri desteklenir.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube