İngilizce Öğrenim Programı

Sorgulama dayalı bir öğrenim modelinin uygulandığı okul öncesi programımız ile birlikte bütüncül bir yaklaşımla yürütülen  “İngilizce Öğrenim Programı” literatürde adreslenen ana dil edinim modeli ilkeleri doğrultusunda yapılandırılmıştır. Literatürde hedef dil edinim sürecinde beş farklı evre tanımlanmıştır, anaokulu yıllarında bu evrelerin ilk ikisi üzerine program yapılandırılır. Anaokulu yıllarında öğrenenler “Silent Period” olarak adlandırılan “Sessiz Dönemde” kelime hazinelerini oluşturmaya başlarlar.

Küçük yaşlarda birden fazla dile dahil olmak mental beceriler artırmasının yanı sıra özgüvenlerini de geliştirir.  Oyunlar, hikaye anlatımı ve el
işi gibi etkinliklerle yürütülen öğrenme ortamında, öğrencilerin dil öğrenimine karşı motivasyonları artar.

Tam Gün (Yoğun) İngilizce Program

Tüm gün İngilizce programda, öğrencilerimiz için anadil edinim modelinde olduğu gibi, hedef dil edinim süreçleri de hızlanır ve kolaylaşır.

Yapılan bilimsel araştırmalara gore:

  • Tam zamanlı dil öğrenim programlarının yalnızca yabancı dil öğretmekle kalmayıp aynı zamanda öğrencilerin anadillerini de anlamalarını güçlendirdirir.
  • Bebeklerin tüm dillerdeki sesleri ayırt edebildikleri gerçeği ile, erken yaşlarda dil edinim süreçlerine dahil olan öğrencilerin bir yabancı dili aksanı ile birlikte daha kolay edinir/ öğrenir.
  • İkinci bir dil eğitimi almış çocuklar daha erken yaşlarda sorun çözme yeteneği geliştirir.
  • Tam zamanlı ingilizce programlarda öğrenciler küresel olarak nasıl düşüneceklerini öğrendikleri gibi  yerel olarakta nasıl davranacaklarını deneyimlerler.

Anadili İngilizce olan eğitmenler ile farklı kültürlerle karşılaşarak bu yönde bir farkındalık geliştirirler.

Tam Zamanlı İngilizce programda, ana programı destekleyen branş dersleri de İngilizce olarak uygulanır.

Yarı Zamanlı Türkçe/İngilizce Program

MEF Kindergarten’da, tam gün İngilizce programın yanı sıra yarı zamanlı Türkçe /İngilizce program da yer alır.

Yarı zamanlı İngilizce ve Türkçe akademik program, her iki dilin de akıcılığı sağlanarak sunulur. Hem Türkçe, hem İngilizce gündelik iletişim ve öğrenme dili olarak kullanılır. Okul saatlerinin yarısı İngilizce diğer yarısı Türkçe öğrenme zamanlarına ayrılır. Bu dengeli yaklaşım tam olarak iki dilli ve iki kültürlü bireylere ulaşmanın zevkli bir yolu ve anahtarı olarak öne çıkar.

Çocuklar bu programda merak ederek, sorarak, yaparak, yaşayarak, eğlenerek öğrenirken, ilgi alanlarını ve güçlü oldukları yanlarını geliştirirler. Tüm duyularını ve yaratıcılıklarını kullanarak, gözlem yaparak, grup çalışmalarının zevkine vararak, problem çözerek öğrendiklerini iki dilde de yaşama geçirirler.

Bu program aynı zamanda ilkokula hazırlayıcı nitelikte olup, eğitimin devamlılığı göz önünde bulundurulduğunda büyük önem taşır.

Bu hedefe ulaşmak için okulumuzda dil edinimi öğrenmenin merkezinde yer alır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube