Aktif Öğrenme ve Çok Yönlü Eğitim

Biz MEF Kindergarten olarak tüm multimedya kaynaklarını da kullanarak ve takım çalışmasını teşvik ederek çocuklarımızın kendi öğrenme süreçlerini geliştirmelerine olanak ve tam katılımını sağlarız. Çocuklarımız akademik bilgi  ve yeterlilik kazanırken, kendine güvenen, kişisel ve sosyal sorumluluklarını taşıyan,  kendini değerlendirebilen, kendini, duygu ve düşüncelerini ikinci bir dille de ifade edebilen, başka  dil ve  kültürlerin de farkında, ilke ve değerlerine sahip, yaşadığı dünyaya duyarlı ve yaşama dönük bireyler olarak yetişirler.

Branş Dersleri

Branş dersleri, alanları ile ilgili üniversitelerden mezun ve okulumuz bünyesinde çalışan branş öğretmenleri tarafından sunulur. Müzik, dans, beden eğitimi, yüzme, ritim ve halk oyunları, satranç, bilişim teknolojileri (kodlama, maker, robotik) alanlarında ve yaş gruplarına göre düzenlenen branş dersleri becerilerinin ve bakış açılarının zenginliğini sağlayan ve eğitim programımızla birlikte ve destekleyici olarak planlanmaktadır.

Müzik, dans, ritim ve halk oyunları çocukların yaratıcılıklarını, estetik tavırlarını geliştirmede çok etkin öğrenme ve gelişme alanlarıdır. Yapılan küçük  gösteriler, çocukların benlik saygısı ve özgüvenlerinin gelişmesi, ekip çalışması, zaman yönetimi  gibi yönlerinin gelişimini destekler. Öğretmenlerinin  motive edici tutumları, konuşma, yaratıcı hareket, doğaçlama, dramatik hareket eğitimleri ve özel bir yıl sonu performansı dahil tüm yaratıcı faaliyetlerin coşkulu bir katılım ile izleyenlere ulaşmasında oldukça etkindir.

Bedensel  oyunlar, aktiviteler  her öğrencinin büyüme, gelişme ve sosyal tutumlarına  katkıda bulunur.

Bilişim teknolojileri dersleri ise, MEF TECH laboratuvarımızın da harika donanımının desteği ile çocuklarımızın içinde büyüdüğü teknolojik dünyaya uyum sağlamalarını sağlayacak ve teknolojik okur yazarlık edindikleri yepyeni ve gerekli becerileri kazandırır.

Satranç zihinsel katmanlarını harekete geçiren, rekabet duygusunu ve adil olmayı geliştiren bir alan olarak hazırlık gruplarının ilgi duyduğu ve severek katıldığı diğer bir alandır.

Programımız çocuğunuzun hayatının her alanında aktif bir katılımcı olmak için güven kazanmasına yardımcı olur. Hayatı boyunca ilerlerken, bu becerileri onlara yeni arkadaşlar ve yeni durumlara uyum sağlamalarına sonsuz fırsatlar sunar.

Geziler

Destekleyici, eğlenceli gezilerimiz konu ve yaş grubuna göre planlanmaktadır. Okul gezileri, önemli bir uygulamalı araştırma ve sorgulama öğrenme deneyimi sağlar. Öğrenciler gezi öncesinde daha fazla bilgi edinme ve soru planlama, ziyaret sırasında gözlemleri kaydetme ve deneyimlerini yansıtma ve edindikleri bilgileri daha sonra belirli bir konuda bilgilerini ilerletmek için kullanma fırsatına sahip olurlar. Akademik yıl içinde gerçekleşen tüm geziler için veli onayı yılbaşında alınır.

Özel günler ve kutlamalar

Okulumuzda birçok kutlama, coşkulu birliktelikler yaşanır. Resmi bayramlarımız tüm MEF Okulları olarak çok değer vererek kutladığımız günlerdir. Bayramlar, yılbaşı, yılsonu ve özel günlerin kutlamaları dışında Büyükanne-Büyükbaba  Günü, Aile Günü, Spor Günü gibi temalı ya da Pijama Partisi, Tak takıştır gibi komik ve çılgın partilerde eğleniriz. Çocuklar doğum günlerinde arkadaşları ile birlikte olmaktan zevk alırlar.

Active Learning and Transdisciplinary Education

MEF Kindergarten encourages the full participation of our students to develop their own learning processes by using all multimedia resources and encouraging teamwork. While our children acquire academic knowledge and competence, they also grow as individuals who are self-confident, have personal and social responsibilities, can evaluate themselves and express their thoughts and feelings in a second language, are aware of other languages ​​and cultures, have principles and values, are sensitive to the world they live in and are full of life.

Branch Lessons

Branch lessons are led by specialist teachers who are university graduates in their fields and working within our school. Lessons in music, dance, physical education, swimming, rhythm and folk dances, chess, IT (coding, maker, robotics) are planned to complement and support our programme of inquiry by providing a wealth of skills and perspectives.

Music, dance, rhythm and folk dances are very effective areas in developing children’s creativity and aesthetic attitudes. Small performances support the development of self-esteem, self-confidence, teamwork and time management. The motivating attitude of the teachers is very effective in promoting enthusiastic participation in all creative activities including speaking, creative movement, improvisation, dramatic movement and a special end-of-year performance.

Physical games and activities contribute to the physical growth and development, as well as the social attitudes of each student.  

Information technology courses, with the support of our MEF TECH laboratory’s wonderful equipment, enables our students to adapt to the technological world they are growing up in and help them to acquire the now essential skill of technological literacy.

In addition to the lessons shared with the 4-5 Years students, 5-6 Years students also attend Chess, a field that stimulates the mental faculties and develops a sense of competition and fairness, with great interest and enjoyment.

Our programme helps your child gain the confidence to be an active participant in all aspects of their life. As they move through their life, these skills give them endless opportunities to make new friends and adapt to new situations.

School Trips

Our supportive, entertaining trips are planned by topic and age group. School trips provide an important hands-on research and inquiry learning experience.  Students have the opportunity to find out more information and plan questions before the trip, record observations during the visit and reflect on their experiences and use the information gained to further their knowledge on a particular topic afterwards.  Parent consent for all trips occuring during the academic year is obtained at the beginning of the year.

Celebrations

Many celebrations and enthusiastic partnerships are shared at our school.  As MEF Schools, we put great value in celebrating all our official holidays. As  well as celebrating holidays, New Year’s Eve, the end of the year and special days, we have fun at themed parties such as Grandparents Day, Family Day, Sports Day, or funny celebrations such as Pyjama Party or Crazy Hair Day. Children also enjoy being with their friends on their birthdays.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube