Anaokulumuz

MEF Okulları yeni anaokulu “MEF Kindergarten” ile güçlenerek büyüyor. Yarım asırlık köklü bir geçmişe sahip olan ve eğitime yön veren MEF Okulları, 1996’ dan itibaren 3-6 yaş arası eğitim hizmeti sunduğu anaokullarında, binlerce çocuğa ulaşarak, kalite standartları, eğitime yaklaşımı, değer anlayışı ile erken çocukluk eğitiminde öncülük etmiştir.

Çocukların evleri dışında var olan hayatı keşfedecekleri ve toplumsallaşma sürecinin ilk basamağı olan okul öncesi dönemde elde edecekleri deneyimler ve beceriler çok değerlidir. Bu inanç ile hareket eden güçlü ve deneyimli ekibimizin ilk hedefi, çocukların kendilerini güvende hissetmelerini ve başka yetişkinler ile yakınlığın en sağlıklı şekilde kurulmasını sağlamaktır.  Bu nedenle öğrencilerimizin ortak insanlık vasıflarını koruma görevinin farkında olan, daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturmak için çaba harcayan, yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz.

Öğrencilerimizin araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler olarak topluma kazandırılmasını önemsiyor, onların yerel, ulusal ve küresel toplulukların mutlu ve başarılı üyeleri olmaları için çalışıyoruz.

Our School

MEF Schools are growing stronger with the addition of the new kindergarten, ‘MEF Kindergarten’. MEF Schools, with more than fifty years experience in education, has pioneered early childhood education with its quality standards, approach to education and understanding of value by reaching thousands of children in kindergartens where it has provided education services for the 3-6 age group since 1996.

The experiences and skills that children acquire in the preschool period are very valuable; these are the first steps in the socialisation process, where they explore life outside their home for the first time. Acting in accordance with this belief, the main aim of our strong and experienced team is to ensure that children feel safe and that closeness with other adults is established in the healthiest ways possible.  For this reason, we aim to raise our students as individuals who are lifelong learners, aware of their responsibilities as global citizens who strive to create a better, more peaceful world.

We attach importance to raising our students as individuals who are inquiring, knowledgeable, thinking, communicating, principled, open-minded, caring, risk-taking, balanced and reflective, and we strive to make them happy and successful members of their local, national and global communities.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube