Değerlendirme

Öğrenme, öğretmenlerin öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlediği ve devam eden değerlendirme ve geri bildirimi kullanarak öğrenmelerinin bir sonraki aşamasını planladığı sürekli bir yolculuk olarak görülür.

Öğretmenler öğrencinin öğrenmesini izlemek, belgelemek, ölçmek ve geri bildirim sağlamak üzere planlanırlar.  Kavramların anlaşılması, bilginin edinilmesi, becerilerin ustalığı, öğrenen profilinin özelliklerinin geliştirilmesi ve kendi /ortak hayatlarında eyleme dönüşmesi takip edilen ve veri toplanan alanlardır.

MEF Anaokulu öğretmenleri olarak programda temsil edilen bu unsurların her biri hakkında veri toplamak için zengin bir değerlendirme yelpazesi kullanırız.  Öğrencilerin değerlendirilmeleri, bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak ve çeşitli teknikler kullanılarak yapılır. Gözlem ve kayıt tutma, rubrikler, projeler, çeşitli sanatsal çalışmalar çocukları değerlendirmemiz ve onların ihtiyacı olan yeni hedefler için program yapmamızda kullandığımız yöntem ve araçlardır. Ayrıca yıl için de yapılan sunum, sergi ve portfolyo çalışmaları da velilerimizin değerlendirmesine olanaklar sağlar.

Assessment

Learning is seen as a continuing journey where teachers identify students’ needs and plan the next stage of their learning using ongoing assessment and feedback.

Teachers collaboratively plan to monitor, document, measure and provide feedback on student learning. Student progress is tracked and data is collected regarding the understanding of concepts, acquisition of knowledge, mastery of skills, development of attributes of the learner profile and how they are turned into action or adopted into the student’s life or behaviours.

MEF Kindergarten teachers use a rich range of assessment tools to collect data on each of the elements represented in the programme. Assessments of students are made in consideration of individual differences and using various techniques. Observation, student records, rubrics, projects and various artistic works are the methods and tools we use to evaluate children and plan for the new goals they require. In addition, presentations, exhibitions, portfolio and student-led conferences carried out each year also provide opportunities for parents to evaluate progress.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube