Günlük Yaşam

MEF Kindergarten’da tüm öğrenmeler iki dilde yapılır. Gündelik iklimde Türkçe ve İngilizce, aynı anda iletişim dili olarak kullanılır.  Gün boyunca bilgi ve işleyişin aktarılmasında  samimi bir erişim ortamı sağlanır. Çocuklar yeni kelimeleri ve kavramları her iki dilde de deneyebilir ve gündelik hayatlarına sokarlar.

Oyun eğitim programının temelini oluşturur. Serbest ve organize oyunlarla çocuklar kendilerini ifade etmeyi, keşfetmeyi, hayal güçlerini geliştirmeyi, becerilerini uygulamayı öğrenirler.  Çocukların ihtiyaçları ve çalışmaları gözlenip, merakları desteklenerek başarıları teşvik edilir. Böylece deneyerek öğrenir ve kendi kendilerine karar vermekten zevk alırlar.

Bahçe ve bahçe oyunları bizim için çok önemlidir. Bahçemiz,  tırmanma ve denge aletleri, salıncak, kaydırak, kum havuzu, çamur mutfağı,  gibi eğlenceli ve fonksiyonel olarak düzenlenmiş olup çocukların kendi oyunlarını  ve gruplarını oluşturmaları, kurallar koyup karar vermeleri, tüm fiziksel becerilerini ortaya koymaları, okulumuzun diğer sınıflarındaki çocuklarla arkadaşlıklar kurmaları, doğayı algılamaları ve keşfetmeleri için olanaklar sağlar.

Büyüdükçe çocukların dikkat süresi de artar. Hikaye, oyun, şarkı, dans, drama, ritim vb. etkinlikler de, bu öğrenme süreçlerini daha etkin kılar. Çocukların her biri diğer gelişim ve öğrenme alanlarının beraberinde okuma yazmaya hazırlık becerilerini pekiştirir ve geliştirirler.  Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin olarak katılmalarını sağlamak amacıyla belirli bir günlük rutin uygulanır. Bu rutin, çocuklarımızın gelişimsel ihtiyaçlarına göre planlanmıştır.

Life at MEF Kindergarten

All learning is done in two languages ​​at MEF Kindergarten. Both Turkish and English are used as languages ​​of daily communication and instruction. This provides a friendly environment for the transfer of information and operations throughout the day. Children can try out new words and concepts in both languages ​​and make them a natural part of their daily lives.

Play forms the foundation of the curriculum. With free and organized play, children learn to express themselves, to discover, to develop their imaginations and to apply their skills.  Children’s needs and activities are observed, their curiosity is supported and their success is encouraged. Thus, they learn by experimenting and the enjoyment of making decisions for themselves.

The garden and garden play are very important to us. Our garden has been arranged as fun and functional, with climbing and balance equipment, swing, slide, sandbox and mud kitchen.  It is important to provide opportunities for children to create their own games and groups, make rules and decisions, reveal all their physical skills, make friends with children in other classes, observe nature and explore.

As they grow, children’s attention span increases. Story, game, song, dance, drama, rhythm, etc. activities make these learning processes more effective. Each of the children reinforces and improves their literacy preparation skills along with other areas of development and learning.  A specific daily routine, planned according to the developmental needs of our children, is followed to ensure that students participate actively in the learning process.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube