İlkokul için Hazır Olmak

MEF Kindergarten programı ilkokul programı ile bir bütün olarak planlanır ve uygulanır. Dikey olarak yapılanmakta olan sorgulama programımız anaokulu küçük gruptan başlayarak ilkokul 4.sınıfın sonuna kadar devam eder. 

Çocuklarımızın bir ilkokul programına hazır olabilmeleri  için ihtiyaç duyacakları bilgi ve donanımı edinmelerinin yanı sıra; özgüvenli, hoşgörülü, saygılı olmaları birer birey olmaları yolunda tüm desteği ve kişisel ilgiyi kendilerine sunarız.

Programımızda öğrencilerimizin ilkokula geçişlerini kolaylaştırmak, okul olgunluğu kazandırmak amacı taşıyan çalışmalar yer alır. Görsel algı, işitsel algı, dikkat ve bellek çalışmaları, temel kavramları kazandırma, ince motor yetkinliklerinin yanı sıra, problem çözme, karar verme, sorumluluk alma, kendini ve zamanını düzenleyebilme gibi sosyal ve duygusal alanlara yönelik etkinliklerle de gelişimleri desteklenir.

Preparation for Primary School

The MEF Kindergarten programme is planned and implemented as a continuum with the primary school programme. Our programme of inquiry, which is structured vertically, starts from the kindergarten small group and continues until the end of Primary School Grade 4.

In addition to equipping our students with the knowledge and skills they need to be ready for the primary school programme, we offer them all the support and personal attention to be self-confident, open-minded and respectful.

Our programme includes activities that aim to facilitate the transition of our students to primary school and to help them gain school maturity. In addition to visual perception, auditory perception, attention and memory studies, basic conceptual knowledge, fine motor skills, their development is supported with social and emotional activities to support the development of self-management  skills such as problem solving, decision-making, taking responsibility, and organizing themselves and their time.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube