İngilizce Öğrenim Programı

Sorgulama dayalı bir öğrenim modelinin uygulandığı okul öncesi programımız ile birlikte bütüncül bir yaklaşımla yürütülen  “İngilizce Öğrenim Programı” .

İki dilde eğitim alan çocuklar, eğitim dilleri arasında bilgi ve deneyim aktarmayı öğrendikçe daha erken yaşta problem çözme becerileri geliştirirler. Genç yaşta birden fazla dilde yer almak sadece iletişim ve düşünme becerilerini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda özgüvenlerini de geliştirir. Dil edinimi, günlük rutinler, hikayeler ve oyunların yanı sıra sorgulama ve oyun temelli etkinlikler yoluyla sağlanan erişilebilir anlam, ilgi ve tekrar açısından zengin bir bağlam aracılığıyla gerçekleşir. Öğrenciler ayrıca, ana dili İngilizce olan sınıf öğretmenleriyle günlük etkileşimler yoluyla farklı kültürler hakkında farkındalık kazanır.

English Learning Programme

The English Language Learning programme is carried out with a holistic approach together with our preschool programme through an inquiry-based learning model.

Children who receive a bilingual education develop problem-solving skills at an earlier age as they learn to transfer knowledge and experience between the languages of instruction.  Being involved in more than one language at a young age not only increases communication and thinking skills but also improves their self-confidence. Language acquisition occurs through a context rich in accessible meaning, interest and repetition, provided by daily routines, stories and games, as well as through inquiry- and play-based activities.  Students also gain awareness of different cultures through daily interactions with their native English-speaking class teachers.

We offer:

Tam Gün (Yoğun) İngilizce Program

Full-Day (Intensive) English programme

Yarı Zamanlı Türkçe/İngilizce Program

Half-Day English / Half-Day Turkish programme

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube