Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünün temel amacı, okul öncesi dönemde öğrencilerimizin kendilerini keşfetmelerini sağlamak, gelişimsel ve önleyici çalışmalar yapılarak duygusal, bilişsel, sosyal ve bedensel alanlardaki gelişim basamaklarını takip etmek, değerlendirmek ve gözlemlemektir.

Öğrenciye yönelik çalışmalar onların gelişimsel dönemlerindeki ihtiyaçlarına uygun olarak planlanır;

  • Her öğrenci özel ve eşsizdir.
  • Psikolojik danışmanlık hizmetleri her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarını gözetir ve her öğrenci için eşittir.
  • Öğrenciler için en üstün fayda sağlama amacı doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü; öğretmen, idari kadro ve veli ile işbirliği içinde çalışır.
  • Psikolojik danışmanlıkta gizlilik esastır.
  • Tüm öğrenciler tüm farklılıkları ile birlikte koşulsuz kabul edilir.

Kapsamlı Rehberlik Çalışmaları…

Psiko-Sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerinin izlenmesi, olumlu benlik ve kişilik gelişiminin desteklenmesi ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır.
Öğrencilerin çoklu zeka alanları belirlenir. Bu çalışmada dereceleme ölçeği kullanılır, her öğrenci için her alanla ilgili grafikler oluşturulur. Anne babalarla sonuçları paylaşılır.
Sınıf içi rehberlik çalışmalarında; öğrencilerin sorumluluk, saygı, paylaşma gibi değerler kazanması, arkadaş ilişkilerini geliştirme, sosyalleşme, çatışma çözme becerilerini geliştirmesi hedeflenir.

GRUP ÇALIŞMALARI
Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik grup çalışmaları planlanır.
Sosyal Beceri Geliştirme Grup Çalışması: Çocukların gelişim süreçlerinde, arkadaş ilişkilerinde yeterli sosyal uyumu gösterebilmesi ve gerekli sosyal becerileri kazanması önemlidir. Bu amaç doğrultusunda ihtiyaca uygun grup oyunları planlanıp gerçekleştirilir.
Dikkat Geliştirme Grup Çalışması: Öğrencilerin dikkat sürelerini geliştirmek amacıyla yapılan alıştırmaları içerir.
Küçük Kas Gelişimi Destek Grup Çalışması: Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda sınıf dışında küçük kas gelişimini desteklemek amacı ile yapılan grup çalışmasıdır. Bu grup çalışmasında çeşitli malzemeler kullanılarak bir çok alıştırma yapılır.

Arkadaşlik becerilerini desteklemeye yönelik sınıf içi grup çalışmaları gerçekleştirilir.

DUYGULARI ANLAMAK
Amaç: Yaşadığımız temel duyguları (mutluluk, öfke, üzüntü, korku, utangaçlık ve gurur) anlamak ve duygularla baş etmek

DİĞERLERİNİN DUYGULARINI ANLAMAK
Amaç: Öğrencilerin diğerlerinin duygularını anlamaları için yüz ifadelerini kullanmalarını sağlamak. Öğrencilere, arkadaşlarının duygularına göre davranışlarını değiştirmeleri gerektiğini öğretmek.

DİĞERLERİYLE KONUŞMAK
Amaç: Öğrencilerin diğerleri ile sohbeti başlatmaları için gerekli becerileri edinmelerine yardımcı olmak.

FARKLILIKLARA SAYGI GÖSTERMEK
Amaç: Öğrencileri başkalarındaki farklılıklara saygı göstermek ve insanların içindeki iyiliği görmeleri için cesaretlendirmek

SIRA BEKLEMEK
Amaç: Öğrencilerin sıra beklemenin önemini ve nasıl sıra bekleyeceklerini öğrenmelerini sağlamak.

PROBLEM ÇÖZMEK
Amaç: Öğrencilere problemlerini çözmelerine yardımcı olacak problem çözme modelini tanıtmak. Bu oturumda, problem çözmenin üç basamağı, problem çözme stratejileri ve öfke yönetimi anlatılır ve uygulanır.

Oyuncağımı Paylaşıyorum: Çalışmanın amacı; ihtiyacı olan kişilere karşı duyarlı olma, yardım etme, paylaşma duygularını yaşamalarına ve önemini anlamalarına yardımcı olmaktır.

AYLIK BÜLTEN
Velilerimizin farklı konularda bilgilerini zenginleştirmek, anne baba olmak ve çocuk yetiştirmek konusunda yeni yaklaşımlardan onları haberdar etmek amacıyla hazırlanır.

Anne-baba-çocuk etkileşimini arttırmak ve okul-aile işbirliğini güçlendirmek amacı ile her ay için evde çocuk ile yapılacak etkinlikleri ve önerileri de içeren yazılar yer alır. Öğrencilerin gelişimlerini desteklemek amacı ile evde yapılan bazı çalışmalar sınıfta paylaşılır.

VELİ ETKİLEŞİM GRUP ÇALIŞMASI
İhtiyaçlar doğrultusunda yapılan veli katılımlı grup çalışmalarıdır. İletişim, uyku, yemek, cinsel gelişim başlıkları yer alabilir.

BİREYSEL VELİ GÖRÜŞMELERİ
Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

Guidance Counsellor

Kapsamlı Rehberlik Çalışmaları…

Psiko-Sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerinin izlenmesi, olumlu benlik ve kişilik gelişiminin desteklenmesi ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır.
Öğrencilerin çoklu zeka alanları belirlenir. Bu çalışmada dereceleme ölçeği kullanılır, her öğrenci için her alanla ilgili grafikler oluşturulur. Anne babalarla sonuçları paylaşılır.
Sınıf içi rehberlik çalışmalarında; öğrencilerin sorumluluk, saygı, paylaşma gibi değerler kazanması, arkadaş ilişkilerini geliştirme, sosyalleşme, çatışma çözme becerilerini geliştirmesi hedeflenir.

GRUP ÇALIŞMALARI
Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik grup çalışmaları planlanır.
Sosyal Beceri Geliştirme Grup Çalışması: Çocukların gelişim süreçlerinde, arkadaş ilişkilerinde yeterli sosyal uyumu gösterebilmesi ve gerekli sosyal becerileri kazanması önemlidir. Bu amaç doğrultusunda ihtiyaca uygun grup oyunları planlanıp gerçekleştirilir.
Dikkat Geliştirme Grup Çalışması: Öğrencilerin dikkat sürelerini geliştirmek amacıyla yapılan alıştırmaları içerir.
Küçük Kas Gelişimi Destek Grup Çalışması: Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda sınıf dışında küçük kas gelişimini desteklemek amacı ile yapılan grup çalışmasıdır. Bu grup çalışmasında çeşitli malzemeler kullanılarak bir çok alıştırma yapılır.

Arkadaşlik becerilerini desteklemeye yönelik sınıf içi grup çalışmaları gerçekleştirilir.

DUYGULARI ANLAMAK
Amaç: Yaşadığımız temel duyguları (mutluluk, öfke, üzüntü, korku, utangaçlık ve gurur) anlamak ve duygularla baş etmek

DİĞERLERİNİN DUYGULARINI ANLAMAK
Amaç: Öğrencilerin diğerlerinin duygularını anlamaları için yüz ifadelerini kullanmalarını sağlamak. Öğrencilere, arkadaşlarının duygularına göre davranışlarını değiştirmeleri gerektiğini öğretmek.

DİĞERLERİYLE KONUŞMAK
Amaç: Öğrencilerin diğerleri ile sohbeti başlatmaları için gerekli becerileri edinmelerine yardımcı olmak.

FARKLILIKLARA SAYGI GÖSTERMEK
Amaç: Öğrencileri başkalarındaki farklılıklara saygı göstermek ve insanların içindeki iyiliği görmeleri için cesaretlendirmek

SIRA BEKLEMEK
Amaç: Öğrencilerin sıra beklemenin önemini ve nasıl sıra bekleyeceklerini öğrenmelerini sağlamak.

PROBLEM ÇÖZMEK
Amaç: Öğrencilere problemlerini çözmelerine yardımcı olacak problem çözme modelini tanıtmak. Bu oturumda, problem çözmenin üç basamağı, problem çözme stratejileri ve öfke yönetimi anlatılır ve uygulanır.

Oyuncağımı Paylaşıyorum: Çalışmanın amacı; ihtiyacı olan kişilere karşı duyarlı olma, yardım etme, paylaşma duygularını yaşamalarına ve önemini anlamalarına yardımcı olmaktır.

AYLIK BÜLTEN
Velilerimizin farklı konularda bilgilerini zenginleştirmek, anne baba olmak ve çocuk yetiştirmek konusunda yeni yaklaşımlardan onları haberdar etmek amacıyla hazırlanır.

Anne-baba-çocuk etkileşimini arttırmak ve okul-aile işbirliğini güçlendirmek amacı ile her ay için evde çocuk ile yapılacak etkinlikleri ve önerileri de içeren yazılar yer alır. Öğrencilerin gelişimlerini desteklemek amacı ile evde yapılan bazı çalışmalar sınıfta paylaşılır.

VELİ ETKİLEŞİM GRUP ÇALIŞMASI
İhtiyaçlar doğrultusunda yapılan veli katılımlı grup çalışmalarıdır. İletişim, uyku, yemek, cinsel gelişim başlıkları yer alabilir.

BİREYSEL VELİ GÖRÜŞMELERİ
Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube