Yaş Grupları

Anaokullarımıza 36-72 ay arası çocuklar kabul edilir.

Küçük Grup: 2019 doğumlu ve tuvalet eğitimini tamamlamış çocuklar içindir. Bir alışma döneminden sonra tam güne geçen çocuklar, yarı zamanlı İngilizce /Türkçe programımızı izlerler. Bu yaş grubu artık okul nosyonuna sahip, ilgi ve beceri alanlarının seçilmeye başlandığı bir yaş aralığındadır.

Orta Grup (2018 doğumlu çocuklar) ve Hazırlık Grubu (2017 doğumlu çocuklar) sınıfları yarı zamanlı İngilizce/Türkçe veya  yoğun İngilizce programımızı izlerler.

Bu yaş grupları, çocukların çok yoğun öğrenme süreçleri yaşadıkları gruplardır. Bütüncül yaklaşım çerçevesinde araştırma, sorgulama, tartışma yöntemleriyle donatılmış programımızda, sınıf düzeni, display alanlar, kitap  ve multimedya, gezi, konuk, drama, müzik, sanat ve bedensel aktiviteler öğrenme ve becerilerin gelişmesi için destekleyici unsurlardır.

Ev çalışmaları; bazen aile ağacı oluşturmak, bazen penceresinden baktığında gördüklerinin resmini yapmak, bazen de odasının çevresini ölçmek gibi sizlerin de desteğini alarak yapabilecekleri basit çalışmalardır. Burada önemli olan sorumluluğunu hatırlaması ve yapmak için çaba göstermesidir.

Age Groups

Children between 36-72 months can be registered at our kindergartens. 

3-4 Years (Small Group): For children born in 2019 who have completed toilet training. After a period of familiarisation, full-day children follow the half-day English, half-day Turkish programme. This age group now has an understanding of school and is in an age range where interests and skills begin to be selected. 

4-5 Years (Middle Group) (children born in 2018) and 5-6 Years (Preparatory Group) (children born in 2017) classes follow the half-day English, half-day Turkish programme, or the intensive English programme.

From 4-6 years old, children soak up the world of knowledge with incredible speed. Within the framework of a holistic approach, research, inquiry and discursive techniques are used – along with an inviting classroom environment, interesting display areas, books and multimedia resources, trips, guest speakers, drama, music, art and physical activities – as elements which support learning and skills development.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube