Bilim ve Teknoloji

Scratch ile Programlama

Etkinliğin Amacı:

Bu etkinliğe katılan öğrencilerin şu hedefleri kazanmaları beklenmektedir:

 • Program yazma becerilerini geliştirmek,
 • Program yazabilmek için gerekli olan algoritma kurma becerisini edinmek,
 • Sistemli düşünmek,
 • Neden-sonuç ilişkisi kurabilmek,
 • Problem çözümünde en etkili yolu seçebilmek.

Bu kazanımları edinmek için her hafta bir tema seçilir ve bu tema üzerinden karakterimizin hareket etmesi, sahne kontrolü, ses fonksiyonları, algılama ve veri alışverişi gibi kod blokları kullanılır.

Çizgi Film Hazırlama

Etkinliğin Amacı: Çizgi film hazırlama etkinliğinde öğrencilerimiz ,  bilgisayar ortamında kendi yaptıkları çizimlere , resimlere hareketler ve sesler ekleyerek çizimlerini hareketlendirebileceklerdir.  Artoonix  adlı çizgi film hazırlama programı ile yaptıkları resim veya çizimlere hareket ve ses ekleyerek oldukça eğlenceli çalışmalar sergileyebileceklerdir.

Tekno Bil-Bul

Etkinliğin Amacı: Yaratıcı düşünmeye dayalı bilişsel yönden destekleyici Bilgisayar tabanlı dijital bilmece ve bulmaca çalışmaları. Bu çalışmalarla öğrencilerin yaratıcı düşünme, problem çözme, zaman yönetimi, farklı strateji yolları kullanma gibi becerilerinin arttırılması hedeflenmiştir. 

High Tech Kids

Etkinliğin Amacı: High Tech Kids Kulübü, öğrencilerimize teknolojiyi yaratıcı, özendirici ve heyecan verici şekilde kullanma fırsatı sunmayı hedeflemektedir. ICT (Information and Communication Technology) (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) yeteneklerini erken yaşta kullanabilmeleri için olanak sunmaktadır.

Animasyon, yaratıcı yazım çalışmaları (hikaye, günlük, şiir, poster, sunum,senaryo), film , muzik ve daha nice farkli aktiviteyi öğrencilerimizin teknolojiyi İngilizce olarak kullanarak, eğlenerek öğrenmeleri hedeflenmektedir. Amacımız, hazır Ipad Uygulamalarıyla oyunlar oynamak değil, yaratıcılığı geliştiren, İngilizcenin aktif sekilde kullanıldığı projeler üretmektir.

Teknoloji ve Tasarım

Etkinliğin Amacı:

Bu etkinliğe katılan öğrencilerin şu hedefleri kazanmaları beklenmektedir:

 • Klavye kullanma becerilerini geliştirmek ve on parmak yazı yazabilmek,
 • Tasarım odaklı düşünmek,
 • Temel tasarım ilkelerini ve kavramlarını öğrenmek,
 • Yaratıcılığını desteklemek,
 • Teknolojik araç ve gereçleri, uygulama ve web içeriklerini üretim amaçlı kullanmalarını sağlamak.

Programlamaya Giriş

Etkinliğin Amacı:

Bu etkinliğe katılan öğrencilerin şu hedefleri kazanmaları beklenmektedir:

 • Kod yazma becerilerini geliştirmek,
 • Program yazabilmek için gerekli olan algoritma kurma becerisini edinmek,
 • Sistemli düşünmek,
 • Neden-sonuç ilişkisi kurabilmek,
 • Problem çözümünde en etkili yolu seçebilmek.

Bu kazanımları edinmek için “code.org” sitesi üzerinden dersler seçilir. Her ders kendi içinde farklı etkinliklerden oluşur. Her etkinlik için yönergeler doğrultusunda işlemler tamamlanır.

Bilgisayar

Etkinliğin Amacı: Öğrencilerimiz bu etkinlikte bilgisayar dersinde öğrendikleri bilgileri pekiştirerek, eğitsel oyunlarla bilgisayar becerilerini (fare kullanma, klavye ile yazı yazma gibi psiko-motor becerileri, interneti ihtiyacına yönelik kullanma vb.) geliştirirler.

Maker Junior

Etkinliğin Amacı: Maker Hareketi (Maker Movement), teknoloji ile “kendin yap” kültürünün birleşmesinden oluşan bir akımdır. Öğrencilerin tüketmekten çok üretken konumda olmalarını, yaratıcılıklarını artırmayı, tasarım odaklı düşünebilmelerini hedefler. Bu kapsamda öğrencilerimiz bu etkinlikte elektronik devre elemanları ile farklı devreler oluştururlar. Makey Makey kiti ile su piyanosu, kartondan gitar, meyveler ile farklı müzik aletleri tasarlarlar. Üç boyutlu hologram çalışmaları, Wedo 2.0 Lego setleri ile lego robotik çalışmaları, 3D kalem ile üç boyutlu çalışmalar yaparlar. Zaman zaman Code.org, Code Combat, Tynker gibi web siteleri üzerinden kodlama çalışmaları yaparlar.

Maker Çocuk

Etkinliğin Amacı: Maker Hareketi (Maker Movement), teknoloji ile “kendin yap” kültürünün birleşmesinden oluşan bir akımdır. Öğrencilerin tüketmekten çok üretken konumda olmalarını, yaratıcılıklarını artırmayı, tasarım odaklı düşünebilmelerini hedefler. Bu kapsamda öğrencilerimiz bu etkinlikte elektronik devre elemanları ile farklı devreler oluştururlar. Makey Makey kiti ile su piyanosu, kartondan gitar, meyveler ile farklı müzik aletleri tasarlarlar. Dash&Dot, mBot robotları ile robotiği tanıyarak kodlama çalışmaları yaparlar.İhtiyaçları doğrultusunda Scratch programı ile kodlama yaparak kendi uygulamalarını geliştirirler. Üç boyutlu hologram çalışmaları yaparlar.  Üç boyutlu yazıcılar, 3D kalemler ve tasarım programları ile oyuncak, süs eşyası, günlük hayata çözüm üretebilecek araç-gereçler(kalemlik, saksı vb.) tasarlayarak basarlar. Lazer yazıcıları tanırlar.

Matematik Atölyesi

Etkinliğin Amacı:  Öğrencinin;
●     Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmesini,
●     Düşünce becerilerinin gelişmesini ,
●     Eğlenerek öğrenmesini sağlamak.
●     Günlük hayatında matematik ile ilgili yetkinliğini arttırmak.

Akıl Oyunları

Etkinliğin Amacı:  Akıl oyunlarındaki problemleri çeşitli duyu organları vasıtasıyla kavramak,  farklı perspektifler kullanmak, strateji geliştirmek, uzun vadede olay ve durumların çözümlenmesinde bu davranışı edinmek.

Küçük Bilim İnsanları

Etkinliğin Amacı:  Bilimsel bakış açısını geliştirirken yaşamda olan bilimsel olayları yorumlanması amaçlanmaktadır.

Kutu Oyunları

Etkinliğin Amacı:   Kutu oyunları; Matematiksel hesapların yer aldığı oyunlar, görsel hafızaya hitap eden eşleştirme oyunları, geometrik şekilleri öğreten şekil yerleştirme oyunlarıdır. Kutu oyunlarının amacı; çocuklar, var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirir ve yeni yetenekler kazanırlar. Planlı hareket etmeyi, hızlı ve doğru karar vermeyi öğrenirler. Matematiksel hesaplamalarla kafa yormak, beyin jimnastiği yapmak, kafadan hesaplar geçirmek ve strateji kurmak gibi etkinliklerle başarılı ve fark yaratan bireyler olmalarını destekler.

Hızmatik

Etkinliğin Amacı: İşlem becerisine ve düşünce becerisine  hız kazandırmak, farkındalık yaratmak. Uluslararası ve ulusal matematik yarışmalarına hazırlamak, alt yapı oluşturmak.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube