Kültür

Storytelling

Etkinliğin Amacı:  1. sınıflarımızla hikaye anlatımı etkinliğinde öğrencilerimiz ilk dönemde İngilizce öğretmenlerinin onlara hikaye kitaplarından çeşitli görseller, işitseller ve kuklalar kullanarak anlattıkları hikayeleri dinlerler. Öğrencilerimiz, hikayeleri dinlerken detaylara dikkat ederek sorulara cevap verirler ve hikayeleri canlandırırlar. 2. Dönem itibari ile hikayelerle ilgili yazınsal çalışmalar başlar. Öğrencilerimize hikayeler anlatarak dinlediklerinden anlam çıkarmalarını ve hikayedeki olaylara ilişkin düşüncelerini ve deneyimlerini paylaşmaları için fırsatlar sağlanır.

2. sınıflarımızla hikaye anlatımı etkinliğinde öğrencilerimiz İngilizce öğretmenlerinin onlara hikaye kitaplarından çeşitli görseller, işitseller ve kuklalar kullanarak anlattıkları hikayeleri dinlerler. Öğrencilerimiz, hikayeleri dinlerken detaylara dikkat ederek sorulara cevap verirler ve hikayeleri canlandırırlar. Öğrencilerimize hikayeler anlatarak dinlediklerinden anlam çıkarmalarını ve hikayedeki olaylara ilişkin düşüncelerini ve deneyimlerini paylaşmaları için fırsatlar sağlanır.

İngilizce Drama

Etkinliğin Amacı: Drama etkinlikleri dili kullanma becerisini geliştirerek dili kullanma sıklığını arttırır. Çocukların kelime hazineleri, fazla sözcük kullanımı, gramer bilgisi, renk, biçim, sayı gibi çeşitli kavramlara ait sözcüklerin kullanımıyla genişler. Kelimeler doğru ve yerinde kullanılarak sözlü anlatım gelişir. Drama etkinliklerinde rol almak, duygu ve hareketler yoluyla kelimeler arasında ilişki kurmak da kelime hazinesini geliştirir. Aynı zamanda kullanılan materyaller ve hazırlanan eğitim ortamları da çocuğun dil kullanım alanlarını ve kalitesini arttırır.

Kendim Yapabilirim

Etkinliğin Amacı:  Öğrencinin kendi yaş grubuna uygun, günlük yaşama yönelik beceri ve bilgileri kazandırmak.

Origami

Etkinliğin Amacı: Origami, Japon kâğıt katlama sanatıdır. Japonca ‘ori’ (katlama) ve ‘kami’ (kâğıt) kelimelerinden meydana gelmiştir. Origami ile kare şeklindeki kâğıtlardan çeşitli objeler yaratılabilir. Başta hayvan, çiçek, kutu gibi geleneksel motifler olmak üzere dünyada var olan her şeyi origami sanatıyla şekillendirmek mümkündür. Origami’yi diğer kâğıt sanatlarından ayıran özelliği ise, kâğıdı sadece katlayarak bir eser haline getirmesidir. Origamide makas ve yapıştırıcı kullanılmaz. Origami çalışmaları çocuklarda öğrenme yeteneğinin gelişimine ve onların yaratıcılık potansiyellerinin ortaya çıkmasına olumlu yönde etki eder.Çocuklar origami yaparken el ve parmak kasları ve buna paralel olarak da el-göz koordinasyonları gelişir. Çocuklar katlama işlemi esnasında sağ ve sol ellerini aynı anda kullanırlar. Sağ ve sol el uyumu açısından bu aktivite çok önemlidir. Çocuk origami öğrenirken dili; sözlü olarak ifade edilenleri anlamak, soru sormak ve cevap vermek, zihinsel değerlendirme yapmak, komut vermek, sıralama yapmak, gerektiğinde hayali durumları ifade edebilmek, duygu ve düşüncelerini anlatmak, tahminde bulunmak, bilgileri birbirine aktarmak, origami terimlerini işlevlerini ve kullanımlarını öğrenmek gibi amaçlar için kullanır. Çocuklar origami ile uğraşırken, sürekli geometrik şekillerle karşılaşırlar. Bu da onların şekiller arasındaki ilişkileri kavramalarına yardımcı olur.

Örgü

Etkinliğin Amacı: Öğrencilerin küçük kas becerilerini destekleyecek, yaratıcılıklarını geliştirecektir.

Board Games / World Games

Etkinliğin Amacı: Öğrencilerimizin eğlenerek  dil gelişimini desteklemek için hazırlanmış bir etkinliktir. Kutu oyunları formatına göre akran iletişimi için çok sayıda fırsat yaratır ve oyun çocuklarına sosyal, bilişsel ve dil gelişimi için bir araç görevi görür.

Junior English Magazine ( MEF Magazine)

Etkinliğin Amacı: Okulumuzda ve çevremizde olan güncel konular ile ilgili aylık/iki haftada bir olarak pano hazırlamak.

All Around the world (Dünyayı Gezdim, Gördüm, Öğrendim)

Etkinliğin Amacı: Ipad kullanarak her hafta farklı bir ülke hakkında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri farkli uygulamalar kullanarak sunumlar hazırlamak.

Global Citizen Kıds

Etkinliğin Amacı: Ipad kullanarak her hafta farklı bir ülke hakkında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri farklı uygulamalar kullanarak sunumlar hazırlamak.

Bil-Bul

Etkinliğin Amacı: Öğrencilerimizin  düşünme, algılama ve kavrama gibi zihinsel yetilerini  başka uyaranları dışlayarak belirli uyaranlar üzerinde yoğunlaştırma gücünü artırmak. Dikkat ve konsantrasyon becerilerini geliştirerek daha başarılı,  hızlı üretebilen, daha kolay sorun çözebilen ve hedeflerine ulaşabilen bireyler olmalarını desteklemek.  Öğrenme kalitelerinin artmasına katkı sağlamak.

Minik Araştırmacılar

Etkinliğin Amacı: Minik Araştırmacılar etkinliğinde hedeflenen öğrencilerin genel kültürlerini, merak ve keşif duygularını beslemektir. Çocukların heyecan ve yaratıcılıklarını ortaya çıkararak; onların kültürel değerleri ile ilgili elde ettikleri  bilgi birikimini diğer bireylere aktarmalarını amaçlamaktadır.

Yaratıcı Yazma Becerileri

Etkinliğin Amacı:  

  • Öğrencilere, düşündüklerini, duyduklarını, öğrendiklerini, bildiklerini açık, anlaşılır, doğru ve etkili biçimde yazılı olarak anlatma beceri ve alışkanlığı kazandırmak,
  • Öğrencilerin, düşünce, duygu, bilgi ve birikimlerini belirli amaç ve kendi değer ölçüleriyle bağdaştırarak yazılı olarak anlatmalarını sağlamak,
  • Öğrencilerin, ilgilerini çekecek konularda, yazmalarını isteyerek düşünce üretme ve yazma güçlerini geliştirmek,

Destination Imagination

Etkinliğin Amacı:  Destination Imagination ( Hayale Yolculuk) , 4. sınıf öğrencilerine 21.yüzyıl iletişim becerilerini kazandıran,  hedef dilin içselleştirilmesini kolaylaştırırken diğer taraftan da eğlendirici  geleneksel bir etkinliktir.  Öğrencilerimiz bu etkinliğimizde yaratıcı ve işbirlikçi bir atmosferde problem çözme süreçlerine  dahil olarak keyifle çalışırlar. Takımlar, açık uçlu sorularla karşı karşıya gelip, çözüm üretmek için bir arada çalışarak , buldukları çözümleri diğer takımlara sunma fırsatı yakalarlar. Bu süreçte, öğrenciler hayal gücünden yeniliğe giden yolu keşfederek öğrenirler, okul ve gerçek hayatta başarılı olmaları için gerekli yaşam becerilerini geliştirirler.

Moda Tasarımı (Kıyafetini Atma, Yarat!)

Etkinliğin Amacı: Var olan kıyafetlerimize çeşitli yöntemler (boyama, boncuk, kesme vb.) kullanarak yeniden tasarlamak ve farklı modeller yaratmak.

Halı Dokuma

Etkinliğin Amacı: Harekete ve el becerilerine dayalı aktivitelerin çocuklarda, 7 yaşından sonra zekâya dönüştüğü bilinmektedir. Bu atölyede öğrencilere, el becerilerini kullanma, basit bir düzenek oluşturma imkânı sunulmaktadır. Öğrenciler, hazırladıkları halı tezgâhında, istedikleri deseni oluşturarak yaratıcılıklarını ortaya koyabilirler.

Küçük Aşçılar

Etkinliğin Amacı:  El becerilerini geliştirerek yaşama becerisi kazanmak. Sağlıklı yaşamanın önemini anlamak

Arts&Crafts

Etkinliğin Amacı:  Öğrencilerimizle hedef dilde el-işi çalışmalarında  hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını kullanarak çeşitli ürünler tasarlarlar. Birbirinden farklı birçok malzeme kullanarak yaptıkları bu ürünler, belirli özel günler, kutlamalar  veya bağımsız yaratıcı çalışmalar şeklinde yürütülür. Bu çalışmalar, öğrencilerimizin özellikle yazma becerilerinin gelişmesine de katkı sağlayıcı nitelikte olur. Zaman zaman kolektif çalışmalar yaparken zaman zaman da kendi kullanabilecekleri  veya sevdiklerine hediye edebilecekleri ürünler tasarlarlar.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube