Müzik ve Sahne Sanatları

Ritim

Etkinliğin Amacı: Yürümek, koşmak, oyun oynamak, dans etmek, sayı saymak, konuşmak ve daha pek çok şey ritmimiz olmadığında kabustur. Ritim eğitiminin sayısal zekaya katkısını vurgulayan uzmanlar, ritmik sayabilme, analitik düşünme, problem çözebilme gibi becerilerin ritim eğitimi ile pekiştiği ve erken yaşlarda alınan ritim eğitiminin matematikteki başarıyı olumlu yönde etkilediğini kanıtlamışlardır. Duygusal gelişim ve değişimlerde, duygusal sorunlarda, içe dönüklük veya şiddet eğiliminde, ritim çalışmaları ve perküsyonun faydası büyüktür. Ritim eğitiminin amacı öğrencilerimizin beyin ve ruhsal gelişimini sağlamaktır.

Halk Oyunları

Etkinliğin Amacı: Milli Kültürümüzün bir parçası olan Halkoyunlarımızı doğru biçimde öğrenmek ve yeni nesillere aktarmak. Topluluğa uymak ve birlikte hareket edebilme becerilerini geliştirmeyi  amaçlayan Halk Oyunları topluluğu, öğrencilerin vücudunu doğru kullanma ve müzik eşliğinde hareket etme yeteneğini de geliştirmektedir. Halk oyunları etkinliğinde tüm bu özelliklerin kazanımı amaçlanmaktadır.  

Pop Orkestrası

Etkinliğin Amacı: Öğrencilerimizin yaş özelliğine göre kendilerini ifade edebildikleri ve takım olarak müzik yapmanın zevkini yaşadıkları Pop Orkestra etkinliğinin amacı, değişik popüler müzik türlerini öğretmek, müzik zevkini  ve özgüvenini geliştirmektir.

Yaylı Çalgılar Orkestrası

Etkinliğin Amacı: Keman ve Çello eğitimi alan öğrencilerimizden oluşan Yaylı Çalgılar Orkestramız, orkestra kültürünü tanımak,  bir toplululuğun içine dahil olarak birlikte iş yapma disiplinini edinmek ve orkestra festivallerine katılmak amacıyla açılmıştır.

Bale

Etkinliğin Amacı: Müzik kulağının gelişmesine olanak sağlayan bale sayesinde çocuklar müziğe nasıl eşlik etmesi gerektiğini öğrenir. Çocuğun kas yapısının düzgün bir biçimde gelişmesine yardımcı olur. Bale, büyük bir disiplin gerektirir. Bu koşulla birlikte bale eğitimi alan çocuk, öğrendiği disiplini hayatının her alanında uygulamaya başlar. Klasik bale adımlarının belirli bir düzen ve ölçü içerisinde öğrenilmesi, çocuğun el-kol-bacak koordinasyonu kurmasını sağlar. Toplulukla bağlantılı hareket etmeyi öğreten bale eğitimi, özgüveni yüksek ve kendini doğru ifade etmeyi başaran öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.

Tiyatro

Etkinliğin Amacı: Tiyatro etkinliğinin öncelikli amacı öğrencilerin kendilerini oyun, drama ve tiyatro yoluyla ifade ederek sosyalleşmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktır.

IPad Band

Etkinliğin Amacı: Takım çalışması yaparak öğrencilerimizin grupla birlikte hareket etmelerini, kendi müziğini yaratmalarını, çok seslilik bilincini teknoloji bilgisi ile birleştirerek müzik ve yaratıcılık özelliklerini geliştirmektir.

Latin Dansları

Etkinliğin Amacı: Eğlenceli vakit geçirmek, grup bilincini oluşturmak, Latin danslarının tekniğini öğretip geliştirmek ve ritimle birlikte uygulayarak vücut koordinasyonu gelişimini sağlamaktır.

Modern Dans

Etkinliğin Amacı:  Çocuğun kendini ifade etmesini beden yoluyla sağlamaktır.  Öz güvenini, duygusal ve fiziksel gelişimi desteklemektir.

Dans, Öğrenme ve Dikkat Becerilerini Geliştirir. Dansçı olmak için plan yapma, strateji geliştirme, disiplin, odaklanma önemli becerilerdendir ve bu beceriler çocuğun hayatının birçok bölümünde de gerekir. Dans dersleri çocukların yaratıcılık becerilerini harekete geçirir, sanata olan meraklarını ateşler. Düzenli olarak dans derslerine katılan çocukların akademik olarak (özellikle matematik ve fen konusunda)daha başarılı oldukları bir araştırma ile belirlenmiştir. Dans, öz güveni ve benlik saygısını geliştirir.

Çocuklar dans dersleri içerisinde belirli duruşları ve hareketleri öğrenir bu sayede bedenlerini daha iyi tanırlar. Kendi bedenleri ile daha yakın olan bu çocukların öz güvenleri, benlik saygıları da daha yüksek olur. Dans dersine devam eden çocukların beden algılarının daha olumlu olduğu, kendilerini ifade etmede daha iyi oldukları belirlenmiştir. Bu olumlu katkının, özellikle psikolojik veya gelişimsel güçlük yaşayan çocuklar için ayrı bir önemi vardır. Dans, sosyal ilişkileri güçlendirir.

Koro

Etkinliğin Amacı:  Koro üyelerinin topluluk disiplini çerçevesinde psikomotor becerilerini geliştirmek, sistemli çalışmanın yaşamdaki yeri ve önemini kavratmak, estetik değerlerini geliştirmektir. Koroda disiplin ön plandadır. Her üyenin toplu söyleme kurallarına kesinlikle uymak zorunluluğu vardır. Üyelerin, yöneticinin tüm hareket, jest ve mimiklerini izlemek ve onunla tam bir ilişki kurmanın yanında, birlikte müzik yaptığı arkadaşlarını da dinlemesi; izlemesi ve söylediği sürede uyum içinde kalması gerekecektir.  Özetle koro eğitimi, hayatını topluluğa uyarak, bir disiplin çerçevesinde yönetebilme becerisine sahip olmayı amaçlar.

Keman

Etkinliğin Amacı: Keman eğitimi insan beyninde lisan ve karar verme yetisini kontrol eden bölgelerin ileri düzeyde gelişmesini sağlar. Aynı zamanda müzik yapmak ekip halinde yapılabilecek bir şeydir ve bir ekip halinde çalışmak disiplinle gelecek bir uyumu gerektirir. Keman etkinliğinin de amacı öğrencilerin grupla birlikte ürün yaratma yeteneğini geliştirmek ve bireysel sunumlarda özgüvenini geliştirerek kendini ifade etmesini sağlamaktır.

Gitar

Etkinliğin Amacı: Gitar eğitimi, çoklu zihin işlemi, sosyal ve fiziksel egzersizin zirvesidir. Gitar etkinliğinin amacı, polifonik müzik çerçevesinde, öğrencinin özgüven gelişimini ve takım işbirliği içinde çalışma becerisini desteklemektir.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube