Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

MEF İlkokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, çalışmalarında önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışını benimser. Öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin takip edilmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir…

Öğrenci Tanıma Çalışmaları
Öğrencilerin; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır.

Bireysel Öğrenci Görüşmeleri
Öğrencilerimizle gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları çerçevesinde yapılan yapılandırılmış görüşmelerdir. Öğrencilerimiz ile yapılan bireysel görüşmelerimizde, öğrencimizin yaşantısındaki değişkenleri takip edilerek kendi yaş düzeyine uygun gelişim görevlerini yerine getirirken onlara destek verilir ve hedefler oluşturulur.

Akademik Gelişimi İzleme Ve Destekleme Çalışmaları
Genel olarak, sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerilerini kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik uygulamalardır. Akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda da çalışmalar yapılır.

Yetenek ve İlgi Alanlarının Belirlenmesii
Kariyer gelişim planlama çalışmalarında, çeşitli gözlem, test ve envanter uygulamalarıyla öğrencilerin güçlü oldukları alanlar belirlenir, sonuçlar veli, öğrenci ve öğretmenlerle paylaşılır. “Yetenekler değişebilir ve gelişebilir” anlayışıyla hareket edilerek öğrenciler eğitim-öğretim sürecinde takip edilir.

Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini tanıma, ifade edebilme, empati kurabilme ve duygularını yönetebilme; arkadaş edinebilme, arkadaşlığı sürdürebilme ve yaşadığı sorunlarla başedebilme becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır.

Projeler:

Akran Dayanışması Projesi:
Okulumuz Psikolojik Danışmanları tarafından yürütülen ve sınıf öğretmenleri tarafından desteklenen bir projedir. Farklı sınıf düzeylerinden öğrencilerin birbirlerini tanıması, okul içi sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, öğrenciler arasında okul ruhu ve ortak bilincin oluşturulması, öğrenciler arasında doğabilecek olumsuz davranışların (saldırganlık, şiddet vb.) önlenmesi, sorumluluk ve paylaşma bilincinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilir.

1.sınıf öğrencileri 3. sınıf / 2.sınıf öğrencileri 4.sınıf öğrencileriyle eşleştirilerek okul ağabey, abla ve kardeşi olarak belirlenirler. Böylece hem kardeş hem de ağabey – abla olma duygusunu aynı anda yaşamaları sağlanır. Yıl boyunca çocuklar değişik etkinliklerle bir araya getirilir. Ortak paylaşımlarda bulunarak kaynaşmaları sağlanır. İsteyen öğrenciler, teneffüslerde de birlikte vakit geçirebilirler.

Bugün Kovan İçin Ne Yaptın Projesi:

Okulumuzda;

  1. Tüm okul genelinde okul kimliği oluşturmak,  grup bilinci yaratmak,
  2. Karşılıklı empati, saygı,  hoşgörü, işbirliği ve yardımlaşma değerlerinin hakim olduğu sağlıklı bir okul iklimi oluşturmak,
  3. Olumlu davranışları pekiştirmek,
  4. Öğrencilerin davranışları konusunda  farkındalıklarını artırmak,
  5. Zincirleme olarak olumlu davranış aksiyonu sağlamak amacıyla yürütülen bir projedir.

Öğrencilerimizin olumlu tutumlarını pekiştirmek amacıyla daha önceki yıllarda başladığımız projeye bu yıl da devam edeceğiz.

Sosyal Sorumluluk Projeleri:
Evrensel değerlerin (saygı, sorumluluk, duyarlılık, işbirliği, dayanışma, çevre bilinci vb.) kazandırılması amacıyla Okul Aile Birliği ile birlikte gerçekleştirilen projelerdir.

Sosyal, duygusal ve bilişsel olarak destek ihtiyacı duyan öğrencilere yönelik grup çalışmalarıdır.

Arkadaşça Oyunlar: Çocukların duygularını tanıma, yönetebilme ve kendilerini ifade edebilme becerilerini; arkadaşlık kurabilme, sürdürebilme ve yaşadıkları sorunlara çözümler bulabilme gibi sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik yapılan grup çalışmalarıdır.

Bil- Bul: Öğrencilerimizin bilişsel becerilerini desteklemeye ve dikkatlerini güçlendirmeye yönelik olarak yapılan grup çalışmalarıdır.

Duygularımı Yönetiyorum: Öğrencilerimizin duyguları tanıma, uygun bir şekilde ifade etme, empati kurma, duygularını yönetme ve zor duygularla başa çıkma becerilerinin desteklendiği bir grup çalışmasıdır.

Veli Katılım Programları
Velilerimizin, mesleki gelişim süreçlerini ve iş yaşamına yönelik deneyimlerini sınıf ortamında öğrencilerimizle paylaştıkları bir çalışmadır. Bu çalışmayla öğrencilerin , eğitim kaynaklarını zenginleştirmek ve aile-okul işbirliğini güçlendirmek hedeflenir.

Bireysel Veli Görüşmeleri
Öğrencilerin gelişimlerini değerlendirmek ve takip etmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında velilerimize ihtiyaç duydukları konularda danışmanlık yapılır.
Yapılan görüşmeler sonucunda velilerimizle birlikte hedefler oluşturulur ve bu doğrultuda öğrencilerimiz desteklenir.

Veli Bilgilendirme Sunumları
Öğrencilerin yaş gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerimizin ihtiyaç duydukları konularda planlanan sunumlardır. Örneğin; “Çocuğum İlkokula Başlıyor”, “Çocukluktan Öğrenciliğe”, “Temel Yaşam Becerileri”, “Öğrenme Stilleri”, “Ergenliğin Ayak Sesleri” vb.
Veli Bülteni
Öğrencilerimizin gelişim dönemi özellikleriyle ilgili velilerimize yönelik hazırlanan bültenlerdir.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube