Spor

Yüzme

Etkinliğin Amacı:  Yüzme, kişinin kendisini su üzerinde itmesi ile hareket etmesi esasına dayanan bir spordur. Yüzmede vücudun, hem kol hem de bacak gibi uzuvları aktif şekilde işlev göstermektedir. Yüzme, kaslar ile kemikleri güçlendirir ve geliştirir, uyku problemlerini çözmeye yardımcı olur, stres seviyesini azaltır ve daha mutlu hissedilmesini sağlar. Yüzme, eklem ağrılarının ve kramplarının giderilmesine de yardımcı olmaktadır.

Voleybol

Etkinliğin Amacı: Her spor dalının sağladığı fiziksel gelişimi sağlamakla birlikte; vücudun esneklik kazanmasına diğer toplu sporlara nazaran daha fazla yardımcı olur. Voleybol sporunda fiziksel anlamda “uzun kas” diye tabir edilen kas tipine ihtiyaç duyulduğu için bu sporla uğraşan kişilerin vücut şekli de bu esnek form doğrultusunda gelişir. Neticede vücudun kas yapısı, ideal ölçütlere (ne çok kaslı, ne çok kassız) ulaşır. Ayrıca basit voleybol tekniklerini ( pas, manşet ) oyun formatında öğrencilerimize öğretmektir.

Masa Tenisi

Etkinliğin Amacı: Küçük yaşlarda başlayarak yaşam boyu  yapılabilecek,  yarışma amaçlı olmayan, kentleşme ve teknolojinin, beraberinde getirdiği  psikolojik ve fizyolojik olumsuzlukların giderilmesinde kullanılabilen, insanların boş zamanlarını değerlendirebileceği bir spor branşıdır. Ani doğru karar verebilme yeteneği, çabukluk ve dayanıklılık sağlamaktadır. İstenirse müsabaka amaçlı olarak da çalışılabilir. Kazanılan motorsal becerilerin geliştirilmesi, temel teknik çalışmalarının ise pekiştirilmesi hedeflenmiştir. Okul takımlarına yetenekli öğrencilerimiz belirlenerek yönlendirmesi amaçlarımızdandır.

Cimnastik

Etkinliğin Amacı: Cimnastik çocuklar üzerinde fiziksel gelişimi, aynı zamanda da estetik bir görüntü kazanmalarını sağlar, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlesini dengeler. Duruş bozukluklarını düzenler, denge sorunu yaşayan çocuklarda olumlu etkisi vardır, cimnastik yapan ve iletişim kurmayan çocuklarda ciddi ilerlemeler görülmüştür. Yaşıtları arasında daha aktif ve girişkendirler, yaşıtlarına göre öz bakım becerilerine daha kısa sürede hakim olup, bir çok konuda da başarı seviyelerinin yukarı çıktığı gözlenmektedir. Daha sosyal ve dışa dönük çocuklar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitsel Oyunlar

Etkinliğin Amacı: Öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan bir öğretim tekniğidir. Bireysel yetenekleri ortaya çıkaran, geliştiren; takim oyunlarında, yarışma hırsı kazandırarak, kuralları uymayı, sevinci ve üzüntüyü paylaşmayı öğreten, oynarken eğitmeyi amaçlayan bir etkinliktir.

Satranç

Etkinliğin Amacı:  Okul içi ve dışı satranç turnuvalarına katılmak/düzenlemek, öğrencilerimizi bu turnuvalara hazırlamak satranç kulübümüzün çalışmaları arasında yer almaktadır. Satranç, hafızanın gelişmesine etki eden mükemmel bir alıştırma yöntemidir. Bir problem çözme becerileri toplamıdır. Bu etkililik özelliğiyle bir oyunda dahi sınırsız sayıda problemle karşı karşıya kalınabilmektedir. Problem çözme başta olmak üzere, zihinsel becerilerin gelişmesini sağlayan bir edimler bütünüdür. İyi düzeyde satranç oynayanların, satranç oynamayanlara göre Şekil – Uzay Yetenekleri açısından daha gelişmiş oldukları araştırmalarda görülmektedir. Satranç zihinsel aktiviteler bütünü olması özelliğiyle, yeteneği kullanma, yaratıcılık, yarışma, işbirliği, değişiklik, düzenli yaşam ve liderlik gibi ilgi alanlarını pekiştirir.

Doğa Sporları

Etkinliğin Amacı: Doğada ve doğal ortamda, bir malzeme yardımıyla veya malzemesiz olarak yapılan sporların tümüne doğa sporları denir. İnsan sağlığı ve gelişimine katkısı büyüktür. Doğa sporları; insanda disiplin,kararlılık,uyum,dayanıklılık,karar verme ve uygulama gibi becerilerin gelişimine katkı sağlar.

Futbol

Etkinliğin Amacı: Futbol; enerjiyi olumlu yönde değerlendirerek bir gruba ait olma, grup içindeki uyum ve işbirliği, kurallara uyma, kazanmayı-kaybetmeyi kavrama, arkadaşlarına ve kendine saygı duyma, özgüveni artırma gibi özellikleri geliştiren, heyecanın en yoğun yaşandığı ve en çok talep gören etkinliklerimizden biridir. Öğrencilerimizde; motor( kuvvet, çeviklik, esneklik, sürat gibi) becerilerin geliştirilmesi, temel teknik çalışmaların pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

Basketbol

Etkinliğin Amacı:  Basketbol, topa hakim olmanın, takım ruhunun, başarının ve heyacanın en yoğun yaşandığı etkinliklerimizden biridir. Ekip çalışmaları, paylaşma ve dayanışma duygusunun geliştirilmesi basketbolla ilgili temel teknik çalışmaları ve okul takımı için alt yapının oluşturulması hedeflenmiştir.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube