IBDP Programı

ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI

MEF Okulları, 1998 yılından bu yana  Uluslararası Bakalorya Diploma Programını uygulamaya yetkilendirilmiş bir “IB Dünya Okulu”dur.

IB MİSYONU

Uluslararası Bakalorya, kültürlerarası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha barışçıl bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran-sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Bu amaca yönelik olarak Uluslararası Bakalorya, yeni ufuklar açıcı uluslararası eğitim programları ve titiz değerlendirme yöntemleri geliştirmek amacıyla okullar, devletler ve uluslararası kuruluşlarla çalışmaktadır.

Bu program, dünya genelinde öğrencileri, diğer insanların da farklılıklarıyla haklı olabileceğini anlayan, etkin, şefkatli ve yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olmaya teşvik eder.

ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI

IB Diploma Programı, 16 – 19 yaş arasındaki öğrencileri üniversite ve sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaya  hazırlayan çok yönlü iki yıllık bir eğitim programıdır ve dünyada 50 yıldan beri uygulanmaktadır. Öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Program, dünyanın önde gelen üniversitelerinden kabul ve saygı görmektedir. Diploma Programı, hızla evrilen ve gitgide daha hızlı küreselleşen topluma etkili bir şekilde katılmaları için öğrencilerin;

 • Fiziksel, entelektüel, duygusal ve etik açıdan gelişmelerini,
 • Altı ders grubundan dersler alarak bilgi ve anlayış genişliği ve derinliği kazanmalarını,
 • Kendilerini yüksek eğitime hazırlayacak olan öğrenmeye dair becerileri ve olumlu tutumları benimsemelerini,
 • En az iki dil öğrenerek kendi kültürleri de dâhil olmak üzere tüm kültürlere yönelik anlayışlarını geliştirmelerini,
 • Geleneksel akademik disiplinlerle bağlantılar kurmalarını ve programdaki eşsiz bilgi teorisi dersi sayesinde bilginin doğasını keşfetmelerini,
 • Bir ya da daha fazla akademik disiplinin bakış açısıyla ilgilendikleri alana dair derin araştırma yapmalarını sağlayarak onları yaratıcılık, eylem ve hizmet (CAS) aracılığıyla kişisel ve kişilerarası gelişimlerini destekleyecek şekilde hazırlar.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı, her biri farklı seçenekler içeren altı ana ders grubundan oluşur. Bu altı ders grubu şunlardır:

IBDP DERS GRUPLARI

DİPLOMA PROGRAMI DERS GRUPLARI

 1. Grup:Dil ve edebiyat çalışmaları
 • Dil A: Edebiyat – 55 Dil Sunulur
 • Dil A: Dil ve Edebiyat – 17 Dil Sunulur
 • Edebiyat ve Performans (Ayrıca 6. Grup’ta da Sunulur) – 3 Dil Sunulur
 1. Grup: Dil Edinimi (Yabancı Dil)
 • Dil B –23 Dil Sunulur
 • Dil a binitio (Sıfırdan Dil Öğretimi) –12 Dil ve sadece SL düzeyinde sunulur
 • Klasik Diller – 2 Dil sunulur
 1. Grup – Bireyler ve Toplumlar
 • İşletme ve Yönetim
 • Ekonomi
 • Coğrafya
 • Tarih
 • Küresel Toplumda Bilgi Teknolojisi
 • Felsefe
 • Psikoloji
 • Küresel Politikalar
 • Sosyal ve Kültürel Antropoloji
 • Dünya Dinleri (Sadece SL düzeyinde sunulur)
 • Çevre Sistemleri ve Toplumlar (Ayrıca 4. Grup Fen Bilimleri Ders Grubunda da SL düzeyinde sunulur)
 1. Grup – Fen Bilimleri
 • Biyoloji
 • Kimya
 • Tasarım Teknolojisi
 • Çevre Sistemleri ve Toplumlar (Ayrıca 3. Grup Bireyler ve Toplumlar Ders Grubunda da SL düzeyinde sunulur)
 • Fizik
 • Bilgisayar Bilimi
 • Spor, Egzersiz ve Sağlık Bilimleri (Sadece SL düzeyinde sunulur)
 1. Grup: Matematik
 • Matematik: Analiz ve Yaklaşımlar (SL düzeyi)
 • Matematik: Analiz ve Yaklaşımlar (HL düzeyi)
 • Matematik: Uygulamalar ve Yorumlama (SL düzeyi)
 • Matematik: Uygulamalar ve Yorumlama (HL düzeyi)
 1. Grup: Sanat / Seçmeli
 • Müzik
 • Tiyatro
 • Görsel Sanatlar
 • Dans
 • Film
 • Edebiyat ve Performans (Ayrıca 1. Grup Dil ve Edebiyat Çalışmaları Ders Grubunda sadece SL düzeyinde sunulur)

IBDP TEMEL GEREKLİLİKLERİ

Diploma Programının altı ders grubunun yanında alınması zorunlu üç temel gerekliliği şunlardır:

 • Bilgi Kuramı (TOK)
 • Bitirme Tezi (Extended Essay)
 • Yaratıcılık, Eylem ve Hizmet (CAS)

 

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı diplomasını almak isteyen öğrencilerin altı ders grubunun her birinden bir ders almaları ve seçtikleri üç dersin standart seviye (SL), diğer üçünün de  İleri seviye (HL) olması gerekmektedir.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programı’na katılan ve programı iki yıl okuyan öğrenciler eğitim sürecinin sonunda sınavlara girerler. Bu sınavlar Uluslararası Bakalorya Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanır ve değerlendirilirler. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Ulusal lise diplomasına ek olarak Uluslararası Bakalorya Diplomasını da almaya hak kazanırlar.

Öğrenciler aldıkları Uluslararası Bakalorya Diploması ile yurt içinde ve yurt dışında kariyer fırsatlarının kapılarını aralarlar. Uluslararası Bakalorya Diploma Programı yurt içinde birçok üniversitede burs veya bölümler arası geçiş kolaylığı sağlar. Öğrenciler yurt dışında da birçok üniversiteye giriş imkânını elde edebilir ve bazı üniversiteler IB de aldıkları bazı derslerden Diploma Programı mezunlarını muaf tutulabilirler. Türkiye’de ise birçok özel üniversite IB Diploma notuna göre öğrenciye burs imkânları sağlamaktadır.

Üç yaşından on dokuz yaşına kadar olan IB Programlarının ortak hedefi evrensel kişilik özelliklerine sahip Dünya İnsanını yetiştirmektir. Bu kişilik özellikleri şunlardır:

IB Öğrenen Profili

 • Araştıran – Sorgulayan,
 • Bilgili,
 • Dengeli,
 • İletişim Kuran,
 • İlkeli,
 • Duyarlı,
 • Açık Fikirli,
 • Riski Göze Alan,
 • Düşünceli,
 • Dönüşümlü Düşünen

30 Ekim  2019 tarihi verilerine göre  IB Programları 157  ülkede, 5.175 okulda 1,5 milyondan fazla öğrenciye uygulanmaktadır.  Türkiye’de ise  36 İlk Yıllar Programını (PYP), 14 Orta Yıllar Programını (MYP) ve 50 Diploma Programını (DP) uygulamaya yetki almış okul bulunmaktadır.

MEF Okullarının hedefi, yetiştirdiği öğrencilerinin etkin ve duyarlı birer bireyler olarak sadece içinde yaşadıkları yerel toplumlarında değil; kendi kültür ve coğrafyaları dışındaki evrensel toplumlarda aktif olarak yer almalarını sağlamaktır.

Daha ayrıntılı bilgi için:

www.ibo.org

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube