Beden Eğitimi Kulübü

Koordinasyon, çabuk karar verebilme ve dayanıklılık…

Rehber Öğretmen: İsmail Dükkancı
Çalışma Zamanı: Çarşamba 4. ve 5. saat
Çalışma Yeri: Büyük Spor Salonu

Basketbol öğrencilerimizin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine yardımcı olur. Basketbol özgüvenin ve yaşama sevincinin artması, boş zamanlarının olumlu yönde değerlendirilmesi için fırsatlar sunar.

 Hedef ve Amaçlarımız

 • Temel teknik becerilerini öğretmek ve geliştirmek
 • Vücut koordinasyonunu geliştirmek
 • Sosyalleşme becerisini kazandırmak
 • İl ve ilçemizde düzenlenen turnuvalara katılarak okulumuzu en iyi şekilde temsil etmek

Basketbol kulübünün öğrencilerde kazandırılmaya çalıştığı beceriler şunlardır:

 • İşbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinebilme.
 • Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapma.
 • Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme.
 • Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, hile ve haksızlığın karşısında olma.
 • Okul kaynaklarını iyi kullanma ve koruyabilme.
 • Takım arkadaşlarına, rakibe ve topluma uyum sağlama.
 • Basketbol ile ilgili temel becerilerin, koordinasyonun, sürat ve çabukluğun, dayanıklıklık ve kuvvetin geliştirilmesi.

Faaliyetlerimiz:

 • İl ve ilçemizde düzenlenen turnuvalara hazırlık çalışmaları
 • İl ve ilçemizde düzenlenen turnuvalara katılım
 • Okul içi Basketbol turnuvası ve spor organizasyonlarına yardımcı olmak
 • Dostluk, dayanışma ve işbirliği sağlama kapsamında, Okullar arası Basketbol Turnuvası oluşturmak
 • Sosyal projelerde görev almak

Rehber Öğretmen: Hakan Kiper
Toplantı Zamanı: Çarşamba 4. ve 5. saat
Toplantı Yeri: Yüzme Havuzu

Beden sağlığına önemli yararlar sağlarken, kişiye yaşam disiplinini en iyi sağlayan sporlardan biridir.

Hedef ve Amaçlarımız

 • Yüzme ile ilgili temel becerileri ve teknikleri kazanmak
 • Vücut koordinasyonunu geliştirmek
 • Sorumluluk ve özgüven duygusu kazandırılmış sağlıklı bireyler olarak yetiştirmektir.

Yüzme kulübünün öğrencilerde kazandırılmaya çalıştığı beceriler şunlardır:

 • İşbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinebilme.
 • Görev ve sorumluluk alma.
 • Okul kaynaklarını iyi kullanma ve koruyabilme.
 • Takım arkadaşlarına, rakibe ve topluma uyum sağlama.
 • Yüzme ile ilgili temel becerilerin, koordinasyonun ve kondüsyonun sağlanması.

Faaliyetlerimiz:

 • İl ve İlçemizde düzenlenen turnuvalara katılımı sağlamak
 • Okul içi Yüzme yarışları ve spor organizasyonlarına yardımcı olmak

Rehber Öğretmen: Burcu Özerkan
Çalışma Zamanı: Çarşamba 4. ve 5. saat
Çalışma Yeri: Büyük Spor Salonu

Gençlerimize bedensel ve ruhsal gelişiminin yanında, sosyalleşme becerisi, eğlenceli zaman geçirmeyi sağlayan bir spor dalıdır.

Hedef ve Amaçlarımız

 • Temel teknik becerilerini öğretmek ve geliştirmek
 • Vücut koordinasyonunu geliştirmek
 • Sosyalleşme becerisini kazanmak
 • İl ve ilçemizde düzenlenen turnuvalara katılarak okulumuzu en iyi şekilde temsil etmek

Voleybol kulübünün öğrencilerde kazandırılmaya çalıştığı beceriler şunlardır:

 • Vücuda koordinasyon kazandırıp, uyumlu hareket etmeyi sağlamak,
 • Yardımlaşma duygusunu, zamanı verimli kullanmayı ve sorumluluk duygusu geliştirmek,
 • Omurgayı güçlendirerek, omurgaya yük binmesini önlemek,
 • Vücuda esneklik kazandırmak,
 • Doğru nefes alıp vermeyi sağlamak,
 • Takım içinde hareket edebilme ruhunu güçlendirmek,
 • Dikkat dağınıklığını önlemek,

Faaliyetlerimiz:

 • İl ve ilçemizde düzenlenen turnuvalara hazırlık çalışmaları
 • İl ve ilçemizde düzenlenen turnuvalara katılım
 • Okul içi Voleybol turnuvası ve spor organizasyonlarına yardımcı olmak
 • Dostluk, dayanışma ve işbirliği sağlama kapsamında, Okullar arası Voleybol turnuvası oluşturmak.
 • Sosyal projelerde görev almak

Rehber Öğretmen: Erkan Akçay
Toplantı Zamanı: Çarşamba 4. ve 5. saat
Toplantı Yeri: Halı Saha

Gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimini olumlu yönde etkilerken, kişilik gelişimini de destekleyen bir spor dalıdır.

 Hedef ve Amaçlarımız

 • Temel teknik becerilerini öğretmek ve geliştirmek
 • Bir gruba ait olmak ve grup içinde işbirliği oluşturmak
 • Sosyal projeler içinde yer almak
 • Okul takımını yapılandırmak
 • İl ve ilçemizde düzenlenen turnuvalara katılarak okulumuzu en iyi şekilde temsil etmek

Futbol kulübünün öğrencilerde kazandırılmaya çalıştığı beceriler şunlardır:

 • Kas kütlesini ve kas gücünü arttırmak,
 • Dayanıklılığı arttırmak,
 • Koordinasyon becerilerini geliştirmek,
 • Bilişsel düşünmeyi geliştirmek,
 • Takım ruhu oluşturmak.

Faaliyetlerimiz:

 • İl ve ilçemizde düzenlenen turnuvalara hazırlık çalışmaları
 • İl ve ilçemizde düzenlenen turnuvalara katılım
 • Okul içi Futbol turnuvası ve spor organizasyonlarına yardımcı olmak
 • Dostluk, dayanışma ve işbirliği sağlama kapsamında, Okullar arası Futbol Turnuvası oluşturmak
 • Sosyal projelerde görev almak

Rehber Öğretmen: Halil Mert Erden
Çalışma Zamanı: Çarşamba 4. ve 5. saat
Çalışma Yeri: Gri Salon

Kökeni insanoğlunun avcılık günlerine dayanan, oku bir yay aracılığıyla hedefe göndermeyi amaçlayan spor dalıdır.

Hedef ve Amaçlarımız

 • Okçuluğa özgü temel teknik hareketleri yapmak
 • Okçuluk, sırt kaslarının kullanılması sebebiyle, dik bir duruşa yardımcı olmak
 • Dikkat ve konsantrasyon gelişimine katkı sağlamak
 • Adaptasyon ve motivasyonu güçlendirmek. Dikkatli ve duyarlı olmayı sağlamak

Okçuluk  kulübünün öğrencilerde kazandırılmaya çalıştığı beceriler şunlardır:

 • Stresle baş etmeye ve odaklanmaya yardımcı olmak,
 • Adaptasyonu ve Analitik Düşünmeyi güçlendirmek,
 • Sırt Kaslarını güçlendirmek ve dik durmayı sağlamak,
 • Sosyal becerileri geliştirmek.

Faaliyetlerimiz:

 • il ve ilçemizde düzenlenen turnuvalara hazırlık çalışmaları.
 • İl ve ilçemizde düzenlenen turnuvalara katılım

Rehber Öğretmen: Ayhan Kaan Aydın
Çalışma Zamanı: Çarşamba 4. ve 5. saat
Çalışma Yeri: Satranç Dersliği

Planlı hareket etmenin önemini kavratan, kendine güven duygusu aşılayan, dikkatini  tek konu üzerinde yoğunlaştırma alışkanlığı kazandıran, sosyal yaşamın zenginleşmesine ve diğer ders konularının daha iyi kavranmasına yardımcı olan bir spor dalıdır.

Hedef ve Amaçlarımız

 • Arkadaşları arasında, olumlu davranışlar sergilemek
 • Doğru analiz yapma becerisini sağlamak
 • Strateji geliştirme becerisi kazandırmak
 • Kaliteli ve eğlenceli zaman geçirmek
 • Bu arada edinilen olumlu becerilerin yaşam alanına geçmesini sağlamak

Satranç kulübünün öğrencilerde kazandırılmaya çalıştığı beceriler şunlardır:

 • Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır.
 • Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavramasına yardımcı olur. Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir.
 • Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, onları ezberci zihniyetten arındırır.
 • Kişileri düşünen, araştıran, yargılayan varlıklar haline getirir ve yaratıcılıklarında özgür bırakan bir ortam hazırlar.
 • Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir.

Faaliyetlerimiz:

 • İl ve ilçemizde düzenlenen turnuvalara hazırlık çalışmaları
 • İl ve ilçemizde düzenlenen turnuvalara katılım
 • Dostluk, dayanışma ve işbirliği sağlama kapsamında, Okullar arası Satranç Turnuvası oluşturmak

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube